Turvallinen yhdistettävyys on merkittävin huolenaihe

Sitä mukaa, kun avaruusteknologia arkipäiväistyy, teknologian ja digitalisaation merkitys kasvaa. Toimitusketjujen uudelleenkonfigurointi on tärkeä prioriteetti, koska toimitusketjun häiriöt tuovat haasteita alan toimijoille. Samalla satelliittidata voi auttaa muita toimialoja optimoimaan toimitusketjujaan esimerkiksi merikuljetusreittejä muokkaamalla. Ilmastonmuutos on keskeinen painopiste, ja avaruusdata mahdollistaa monia ratkaisuja ympäristön kestävyyden edistämiseksi.
Kyberturvallisuus nähdään alan suurimpana huolenaiheena. Yhteys- ja yhdistettävyysvaatimusten kasvaessa myös kompleksisuus sekä hallinnoitava potentiaalinen hyökkäysala kasvaa. Data-analytiikka ja big data ovat tärkein liiketoiminnan prioriteetti säännösten noudattamisen varmistamisen lisäksi. 

Lue alta avaruusalan johtajien kanssa vuonna 2022 käymiemme keskustelujen tärkeimmät havainnot tai lataa raporttimme.

Lataa toimialaraportti

Lue lisää merkittävimmistä makrotrendeistä ja niiden vaikutuksesta liiketoimintaan yhteenvetoraportistamme

Toimialan kehitystrendit ja prioriteetit

TOP 3 makrotrendit
 1. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
 2. Toimitusketjujen uudelleenkonfigurointi riskien vähentämiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi
 3. Ilmastonmuutos, mukaan lukien energiasiirtymä ja vähähiilisyystavoitteet
TOP 3 toimialatrendit
 1. Kyberturvallisuus
 2. Säännöstenmukaisuuden varmistaminen
 3. IT-modernisaatio ja pilviratkaisut
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Data-analytiikka ja big data
 2. Digitalisoituminen vastaamaan asiakkaiden odotuksia
 3. Priorisoitujen investointien uudelleenpriorisointi
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. Kyberturvallisuus
 2. Uudet toimitusmallit, kuten SaaS, PaaS ja ketterä kehitys
 3. IT-modernisaatio, datakeskusten konsolidointi, pilvipalvelut

 

100%

näkee kyberturvallisuuden alan tärkeimpänä trendinä.

88%

mainitsee säädösten noudattamisen varmistamisen vaikuttavana trendinä.

83%

pitää analytiikkaa ja big dataa liiketoiminnan ykkösprioriteettina.

Mitä digitalisaation edelläkävijät tekevät toisin?

50 prosenttia avaruusalan johtajista kertoo saavuttavansa odotettuja tuloksia digitaalisista strategioistaan. Oheisessa taulukossa verrataan digitalisaation edelläkävijöiden vastauksia organisaatioihin, jotka ovat vasta rakentamassa tai käynnistämässä digitaalisia strategioitaan

Lue lisää digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksista.

Digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksia Digitalisaation edelläkävijät Digistrategioitaan rakentavat tai käynnistävät
Liiketoimintamalli on erittäin ketterä 38 % 31 %
Vastuullisuus nähdään asiakkaiden arvonluonnin ytimenä 50 % 41 %
Kyberstrategat tuottavat tuloksia 100 % 88 %

Autamme avaruusalan yrityksiä saavuttamaan tärkeimmät tavoitteensa