Avaruusdata on yhä merkittävämmässä roolissa turvallisuuden ja kestävän kehityksen kannalta

Keskustelimme yli 30 avaruusalan johtajan kanssa selvittääksemme toimialan tämänhetkiset tärkeimmät fokusalueet sekä merkittävimmät huolenaiheet. Keskusteluissa korostuu digitalisaation merkitys asiakasodotuksiin vastaamiseksi, ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä kyberturvallisuuden edistämiseksi. 

Tutustu tarkemmin näihin sekä muihin toimialan tärkeimpiin trendeihin ja prioriteetteihin:

Lataa toimialaraportti

TOP trendit ja prioriteetit

TOP 3 makrotrendit
 1. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
 2. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
 3. Ilmastonmuutos, mukaan lukien energiasiirtymä ja vähähiilisyystavoitteet
TOP 3 toimialatrendit
 1. Kyberturvallisuus
 2. Digitalisoituminen vastaamaan asiakkaiden odotuksia
 3. Sovellusten modernisointi / sovelluskehitys
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Kyberturvallisuus
 2. Digitalisoituminen vastaamaan asiakkaiden odotuksia
 3. Uusien tuotteiden ja palveluiden toimittaminen
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. Uudet toimitusmallit, kuten SaaS, PaaS ja ketterä kehitys
 2. Kyberturvallisuus
 3. Sovellusten modernisointi / sovelluskehitys

 

Kyberstrategiat yleistyvät
63 prosentilla haastatelluista on yritystason kyberstrategia ja heistä 89 prosentilla se on toiminnassa ja tuottaa tuloksia.


IT-sovellusten hallinnoitujen palveluiden käyttö yleistyy
55 prosenttia haastatelluista aikoo investoida hallinnoituihin palveluihin seuraavan kolmen vuoden kuluessa.


Väestörakenteen muutoksen vaikutus kasvaa
63 prosenttia haastatelluista tuo esiin tämän makrotrendin suuret vaikutukset, mikä on 33 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän.


Kestävä kehitys luo arvoa
62 prosenttia haastatelluista pitää kestävää kehitystä erittäin keskeisenä arvonluonnin kannalta.


Uusia IT-toimitusmalleja syntyy
56 prosenttia haastatelluista on parhaillaan rakentamassa tai jo toteuttamassa tällaisia malleja.

Space flight software

1
Jatka kyberturvan kehittämistä
digitaalisen muutoksen strategioiden tukemiseksi.
2
Mahdollista datan saumaton jatkuvuus
kaikissa toiminnoissa päätöksenteon parantamiseksi.
3
Seuraa ja mittaa ESG-dataa
kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.
4
Varmista liiketoiminnan ja IT:n yhdenmukaisuus
strategioiden ja prioriteettien nopeuttamiseksi.
5
Hyödynnä strategista yhteistyötä
ja kumppanuuksia yhteisen arvon maksimoimiseksi.
Euroopan avaruusohjelmat kiihdyttävät avaruus- ja paikkatietoratkaisujen kehitystä

Pilviteknologioiden kypsyminen sekä edistyneen analytiikan ja tekoälyn kehitysharppaukset avaavat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia satelliittidatan hyödyntämiseen. Meillä on pitkäaikainen kokemus kansainvälisistä avaruusteknologiahankkeista muun muassa Euroopan avaruusjärjestölle sekä turvallisuustoimijoille ja ympäristöviranomaisille useissa eri maissa. Autamme sekä kaupallisia että julkishallinnon organisaatioita, jotka haluavat vauhdittaa digitaalista muutostaan.

Lue lisää