Hannu Kämäri

Hannu Kämäri

Johtaja

Read this blog in English.

Joulukuussa 2022 CGI avasi Suomeen uuden Space & Geo -osaamiskeskuksen edistämään satelliitti- ja paikannustiedon hyödyntämistä. Ajoitus ei olisi voinut olla parempi, sillä nykyistä avaruusbuumia vauhdittavat valtioiden ja yritysten investoinnit, teknologinen kehitys, kustannusten lasku avaruudessa ja avaruudesta saatavan datan analysoinnissa, sekä lukuisten kaupallisten mahdollisuuksien realisoituminen.

Eurooppalaiset panostukset avaruuteen ovat tällä hetkellä kasvussa, vaikka maanosan omat miehitetyt avaruuslennot eivät olekaan vielä näköpiirissä. Sen sijaan Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston (EUSPA) nykyiset projektit ovat yhdessä pilviteknologioiden sekä data-analytiikan ja tekoälyn kanssa luomassa perustaa uusille ja edistyksellisille satelliitti- ja paikannusdataa hyödyntäville ratkaisuille.

Näistä hankkeista tunnetuin on Euroopan oma satelliittipaikannusjärjestelmä Galileo, joka perustuu maata kiertävien satelliittien lähettämiin radiosignaaleihin ja niiden globaaliin seurantaverkkoon. Ensisijaisesti siviilikäyttöön rakennettu järjestelmä muistuttaa amerikkalaisten kehittämää GPS-paikannusta, mutta tarjoaa sitä paremman tarkkuuden, luotettavuuden, jatkuvuuden ja riippumattomuuden eurooppalaisesta näkökulmasta. Lisäksi monet sen palvelut ovat yhteensopivia muiden GNSS-palveluiden kanssa (esim. GPS).

Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto EUSPA esittelee videolla tarkemmin Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmää.

Copernicus-ohjelma on Euroopan unionin ympäristötiedon palveluverkosto, joka tarjoaa satelliittikaukokartoitustietoa maasta, merestä ja ilmakehästä sekä ilmastonmuutoksesta lähes reaaliaikaisesti Sentinel-satelliiteista. Tätä dataa voidaan hyödyntää monilla yhteiskunnan kannalta merkittävillä toimialoilla: esimerkiksi liikenteen, maa- ja metsätalouden, kaupunkisuunnittelun ja vakuutussektorin palveluiden kehittämiseen. Lisäksi yksityisillä kaukokartoitussatelliiteilla on nykyään keskeinen merkitys myös turvallisuusviranomaisille.

Turvallista ja kustannustehokasta satelliittiviestintää

Näiden kahden suurhankkeen lisäksi käynnissä on kaksi muuta merkittävää ohjelmaa. ESA:n Avaruustilannekuvan (SSA, Space Situational Awareness) tärkein tehtävä on valvoa ja seurata ihmisten avaruuteen laukaisemia satelliitteja, monitoroida ja ennustaa avaruussäätä ja seurata maata lähestyviä taivaankappaleita, kuten asteroideja ja komeettoja.

IRIS²-nimisellä monen kiertoradan satelliittikokonaisuudella on puolestaan tarkoitus kasvattaa Euroopan unionin valtionhallinnon käyttäjien ja yritysten tietoturvallista viestintäkapasiteettia ja tukea siellä hyödynnettäviä erilaisia sovelluksia esimerkiksi rajavalvonnassa ja kriisinhallinnassa. Kaupallisella puolella IRIS² tulee mahdollistamaan muun muassa langattomat ja kiinteät laajakaistaiset satelliittiyhteydet.

IRIS²-satelliittikokonaisuus tarjoaa lukuisia hyödyntämismahdollisuuksia niin valtionhallinnolle kuin yrityksillekin. Video: Copernicus EU.

Ennennäkemätön määrä hyödyntämispotentiaalia

CGI:llä on kosketuspintaa avaruusteknologiaan jo viiden vuosikymmenen ajalta. Kumppanuudet muun muassa ESA:n ja eurooppalaisten ympäristöviranomaisten kanssa sekä Yhdysvaltain liittohallituksen ilmailu- ja avaruushallintovirastolle (NASA) ja eri turvallisuustoimijoille toteutetut hankkeet ovat vahvistaneet CGI:n valmiuksia toimittaa vaativia ohjelmistojärjestelmiä satelliittinavigointiin, viestintään ja ohjaukseen sekä Maan havainnointiin.

Uuden Space & Geo -osaamiskeskuksemme tavoitteena on olla mukana edistämässä eurooppalaisen avaruusalan arvoketjua tarjoamalla satelliittidataa hyödyntäviä tietojärjestelmiä ja loppukäyttäjäpalveluita julkiselle sektorille sekä yksityisille toimijoille. Nämä ratkaisut voivat liittyä vaikkapa organisaatioiden asiakas- tai kansalaiskokemusten tehostamiseen, uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseen ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Satelliittidataa ja muita datalähteitä yhdistämällä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi tarkkoja kasvillisuus- ja maaperäanalyysejä maa- ja metsätalouden toiminnan parantamiseksi.

Avaruudesta virtaavassa datassa on ennennäkemätön määrä hyödyntämispotentiaalia, mutta sen valtavasta määrästä on osattava poimia olennainen tieto analysoitavaksi ja jatkojalostettavaksi. Uskon, että CGI:n noin 2 500 avaruusalan huippuasiantuntijaa ovat valmiita vastaamaan tähän haasteeseen.

Kirjoittajasta

Hannu Kämäri

Hannu Kämäri

Johtaja

Vastaan Space & Geo -yksikössä avaruuteen ja paikkatietoon liittyvistä palveluista. Intohimonani onkin tieto – erityisesti paikkatieto ja kuinka sen avulla tuotetaan aitoa lisäarvoa ja kilpailuetua yrityksille. Toimialatuntemusta erityisesti metsä- ja maatalousalan sekä elintarviketurvallisuuden ja koko julkisen sektorin parista.