Dr Jaime Reed

Jaime Reed

Vice President Consulting Services, Space Data Platforms and Applications

Kestävyys ei välttämättä ole ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, kun ajattelee avaruusteknologian mahdollisuuksia ja hyötyjä. Todellisuudessa se kuitenkin luo perustan monille kestävän kehityksen ratkaisuille päivittäisessä elämässämme.

Tämä on loistava uutinen sekä planeettamme, että eri toimialojen näkökulmasta, kun kansalaiset ja kuluttajat sekä eri sidosryhmät ja lainsäädäntö asettavat yhä tiukempia vaatimuksia kestävän toiminnan toteuttamiseksi. Kuluttajille tuotteiden ja palveluiden vastuullisuus on yhä tärkeämpää, ja lainsäädäntö pakottaa yritykset enenevissä määrin ottamaan ilmastonmuutoksen huomioon päätöksenteossaan.

Kestävyyden tukemista kulissien takana

Kun kurkistamme avaruusteknologian ja datan kulissien taakse, on rohkaisevaa nähdä, miten vahvasti kestävyyden tukeminen on mukana kaikessa tekemisessä. Otetaan esimerkiksi kaukokartoitusteknologiat, joiden avulla seurataan ja tutkitaan luonnollista sekä rakennettua ympäristöä. Vaikka näiden tietojen ensisijainen käyttötarkoitus ei välttämättä liity kestävyyteen, monissa tapauksissa data osoittautuu ratkaisevaksi kestävyyteen liittyvässä päätöksenteossa. Satelliittiviestinnän kasvavan roolin kautta näemme lukuisia projekteja, jotka käyttävät teknologiaa kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.

Teknologian kehitys avaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia satelliittidatan hyödyntämiseen muun muassa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.
Teknologian kehitys avaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia satelliittidatan hyödyntämiseen muun muassa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Seuraavassa vain muutama esimerkki, joilla avaruusteknologia edistää kestävyyttä maailmanlaajuisesti:

1. Vihreämpi lähestymistapa lentoliikenteeseen satelliittiviestinnän avulla

Työskentelemme yhdessä brittiläisen Inmarsatin ja Euroopan avaruusjärjestö ESA:n kanssa kehittääksemme satelliittipohjaista Iris-viestintäjärjestelmää lentoliikenteen hallintaan. Iris käyttää satelliittidataa tarjotakseen reaaliaikaista tietoa ilmatilasta, mikä antaa lennonjohdolle mahdollisuuden tehdä tietoisempia päätöksiä, mahdollistaen tehokkaammat ja turvallisemmat lentoreitit.

Uusi satelliittiviestintäjärjestelmä tuo samalla myös merkittäviä kestävyyden parannuksia. Lentoliikenteen sujuvoittaminen muun muassa reittejä optimoimalla ja viivästykset minimoimalla tuo vuosittain kuuden miljardin euron polttoainesäästöt ja vähentää hiilidioksidipäästöjä 18 miljoonalla tonnilla.

Lentoliikenteen sujuvoittaminen muun muassa reittejä optimoimalla ja viivästykset minimoimalla tuo vuosittain kuuden miljardin euron polttoainesäästöt ja vähentää hiilidioksidipäästöjä 18 miljoonalla tonnilla.

2. Kaukotartoitusteknologiasta apua kestävään metsä- ja maatalouteen

Yhteistyössä kumppanimme VTT:n kanssa toteutettu metsätalouteen liittyvä F-TEP-palvelu (Forestry Thematic Exploitation Platform, F-TEP) käyttää kaukokartoitusdataa haavoittuvien alueiden tunnistamiseksi, minkä avulla tuetaan parempaa metsänhoitoa ja tehostetaan hiilen sidontaa.

Vastaavalla tavalla toimii niin ikään kumppaneidemme kanssa toteutettu elintarviketurvan FS-TEP-palvelu (Food Security Exploitation Platform, FS-TEP), joka seuraa viljelykasvien terveyttä ja haavoittuvuutta. Se auttaa tasapainottamaan ristiriitaa metsäkadon ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen viljelykasvien viljelyn tarpeen välillä tukemalla maatalousaloitteita, jotka lisäävät satoja mutta vähentävät kemikaalien käyttöä.

Ympäristö-, metsä- ja maataloussektorien kehittäminen on myös yksi CGI Suomen Space & Geo -osaamiskeskuksen pääpainopisteitä.
Ympäristö-, metsä- ja maataloussektorien kehittäminen on myös yksi CGI Suomen Space & Geo -osaamiskeskuksen pääpainopisteitä.

3. Kaukokartoitusdatan hyödyntäminen öljyvahinkojen valvonnan mullistamiseksi

Öljyvahingon sattuessa nopea reagointi on ratkaisevaa ympäristövaikutusten minimoimiseksi, ja lähes reaaliaikaisen satelliittidatan saatavuus on olennainen osa kriittisten päätösten tekemistä. Satelliittien tarjoama kuvamateriaali voi olla kuitenkin nopeasti vanhenevaa, kun operaattorien on odotettava, että yksi satelliitti kulkee uudelleen yli kohteen.

Maakaasun ja öljyteollisuuden kaukokartoitukseen (OGEO) perustuva vastausalusta on palvelu, joka tarjoaa asiaankuuluvaa lähes reaaliaikaista satelliittikuvamateriaalia. Portaali kerää tietoa useilta satelliittidatan tarjoajilta tietystä öljyvuodosta ja tuo sen selkeästi esitettävään muotoon. Alustan skaalautuvuus mahdollistaa suurten tietomäärien käsittelyn, minkä avulla tuotetaan muun muassa ennusteita vuodon leviämisestä. Tätä tietoa voidaan käyttää parhaiden öljyntorjuntatoimien valitsemiseen.

Avaruusdatalla kilpailuetua ja kestävien ratkaisujen edistämistä

Nopeasti kasvava avaruustoimiala edellyttää turvallisia järjestelmiä, älykkäitä yhteyksiä sekä satelliittidataa hyödyntäviä ratkaisuja. Yhtenä maailman suurimmista IT- ja liiketoimintakonsultointiyrityksistä ratkaisemme asiakkaidemme haasteita lukuisilla eri toimialoilla, joilla satelliittidata tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja. Kansainvälisesti CGI on jo pitkään toiminut luotettuna kumppanina muun muassa Euroopan avaruusjärjestön (ESA) hankkeissa sekä puolustusvoimille, turvallisuustoimijoille ja ympäristöviranomaisille useissa eri maissa.

Jokaisen avaruusteknologian edistysaskeleen myötä pystymme edistämään myös kestäviä ratkaisuita – ja olemme CGI:llä näiden kehitysten keskiössä.

Tutustu esitteeseemme (English) ja lue lisää siitä, miten avaruuspohjainen teknologia ja data voivat tukea liiketoimintaasi kohti kestävää tulevaisuutta.

Kirjoittajasta

Dr Jaime Reed

Jaime Reed

Vice President Consulting Services, Space Data Platforms and Applications

Tohtori Jaime Reed konsultoi avaruusalan asiakkaitamme Iso-Britanniassa ja Australiassa. Jaime ja hänen tiiminsä työskentelevät muun muassa älykkäiden kaupunkien, liikenteen, tekoälyn, 5G:n sekä paikkatietosovellusten parissa satelliittiviestintä- ja kaukokartoitustekniikoita hyödyntäen. Jaimella on tohtorin tutkinto ilmakehän, merien ja planeettojen fysiikasta.