Helsinki, 14.06.2023

IT-palveluyhtiö CGI on valittu ylläpitämään ja kehittämään Ruokaviraston peltolohkorekisteriä, joka toimii perustana kotimaisten ja EU-viljelijätukien maksamiselle. Viljelyalueiden seurannassa ja rekisteritietojen jalostamisessa nojataan nykypäivänä yhä enemmän satelliittidataan, tekoälyyn ja pilvilaskentaan. 

”Suomalaisille viljelijöille on elintärkeää, että viljelijätuet maksetaan oikea-aikaisesti ja oikeaperusteisesti. Siitä huolehtiminen edellyttää, että rekisterimme ovat teknisesti ja tietosisällöllisesti laadukkaita ja ajantasaisia. Rekisterin kriittisyys edellyttää kumppanilta kykyä turvata riittävät resurssit ja osaaminen kaikissa tilanteissa. Siksi olemme tyytyväisiä, että luottamuksemme jo aiemminkin lunastanut CGI menestyi kilpailutuksessa”, sanoo Ruokaviraston ylijohtaja Matti Puolimatka.

Peltolohkorekisteri toimii perusteena kotimaisten ja EU-viljelijätukien maksamiselle, ja Ruokavirasto toimii Suomessa molempien tukien maksajavirastona. Tukia maksetaan viljeltävän pinta-alan perusteella, ja peltolohkorekisteri on viljelyalueista kerättävän geometriatiedon kotipesä. 

”Viime vuonna tuen saajia oli yhteensä yli 50 000. Volyymit ovat siis suuria, ja niillä on merkitystä myös kansallisen huoltovarmuuden kannalta. Ulkoistettuna kumppanina huolehdimme siitä, että näihin suomalaisille viljelijöille tehtäviin maksatuksiin liittyvät prosessit hoituvat aikataulussa ja tehokkaasti”, kertoo CGI:n valtionhallinnon palveluista vastaava johtaja Mikko Uotila.

Nyt allekirjoitetun sopimuksen arvo on noin kymmenen miljoonaa euroa.

EU:n uuden yhteisen maatalouspolitiikan eli CAP-ohjelman mukaisesti peltolohkojen seuranta perustuu yhä enemmän satelliittitietojen tulkintaan. Lisäksi aineistoa päivitetään viljelijöiltä ja maanseutuviranomaisilta saaduilla sähköisillä selvityksillä esimerkiksi siitä, mitä aluetta aiotaan viljellä ja mitä alueita tukihakemukset koskevat.

Satelliittimonitorointi on yksi CGI:n Space&Geo-yksikön pääpainopisteistä. Satelliittidatan asiantunteva tulkinta on tärkeä osa nykyaikaista viljelyalueiden analysointia, ja siinä on ymmärrettävä luonnonvarojen heijastusominaisuuksia kasvukauden eri vaiheissa, tekoälyyn perustuvia satelliittikuvien tulkintamenetelmiä ja isojen datamassojen laskentaa pilviteknologian avulla. 

Lisätietoa CGI:n Space&Geo -palveluista löytyy osoitteesta www.cgi.com/fi/fi/avaruus

 

Mediayhteydet:
Esa Luoto
viestintäjohtaja, CGI Finland
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com