Painopisteenä optimoidut, kestävät ja turvatut toiminnot

Keskustelimme kaikkiaan 172 teollisuusjohtajan kanssa selvittääksemme toimialan tämänhetkiset tärkeimmät fokusalueet sekä merkittävimmät huolenaiheet. Vastuullisuus säilyttää paikkansa tärkeimpänä toimialatrendinä ja toimintojen optimointi tärkeimpänä liiketoimintaprioriteettina. Kyberturvallisuus on vahvistanut asemaansa IT-prioriteettien kärjessä.

Tutustu tarkemmin näihin sekä muihin toimialan tärkeimpiin trendeihin ja prioriteetteihin:

Lataa teollisuuden toimialaraportti

TOP trendit ja prioriteetit

TOP 3 makrotrendit
 1. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
 2. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
 3. Ilmastonmuutos, mukaan lukien energiasiirtymä ja vähähiilisyystavoitteet
TOP 3 toimialatrendit
 1. Vastuullisuus
 2. Kyberturvallisuus
 3. Yhä vahvempi digitalisoituminen
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Toimintojen optimointi
 2. Uusien palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen
 3. Organisaation suojaaminen
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. Kyberturvallisuus
 2. Sovellusten modernisointi
 3. Prosessien digitalisointi ja järjestelmäintegraatiot

Makrotrendien vaikutus on voimakas
Teollisuuden alan liiketoiminta- ja IT-johtajat mainitsevat maailman talousjärjestyksen muutoksen, ilmastonmuutoksen sekä toimitusketjujen uudelleenjärjestelyjen vaikutukset huomattavasti merkittavämmiksi kuin haastatellut johtajat muilla toimialoilla.


Kestävän kehityksen painoarvo kasvaa
Yli 80 prosenttia haastatelluista näkee kestävän kehityksen keskeisenä tulevaisuuden arvon luomisessa.


Tiiviimpi IT:n ja liiketoiminnan yhteensovittaminen voi johtaa parempiin tuloksiin
39 prosenttia haastatelluista kertoo, että IT ja liiketoiminta ovat yhdenmukaiset ja toisiaan tukevat strategian toteuttamisen edistämiseksi.


Liiketoimintamallilta vaaditaan ketteryyttä
22 prosentilla haastatelluista liiketoimintamalli on erittäin ketterä vastaamaan digitalisaatioon sekä tukemaan uusien teknologioiden integroinnissa.


Datan mahdollisuudet on heikosti hyödynnetty 
36 prosenttia haastatelluista arvioi nykyisen datastrategiansa olevan riittävällä tasolla liiketoimintamallin joustavuuden saavuttamiseksi.
 

Teollisuuden toimialan tärkeimmät havainnot

1

Panosta perusasioihin virtaviivaistamalla IT- ja tuotantotilakokonaisuutta
ketteryyden, markkinoilletulonopeuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

2

Varmista organisaation dataohjautuvuus
tehdäksenne reaaliaikaiseen tietoon perustuvia suunnitelmia ja päätöksiä sekä johtaaksesi tiedolla. 

3
Rakenna toimitusketjut joustavasti
valmistautuaksenne kysynnän vaihteluihin ja maksimoidaksenne arvonluonnin.
4

Hyödynnä alustatalouden potentiaali
toimialan eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen edistämisessä sekä uusien työskentelytapojen ja toimintamallien luomisessa.

5
Pidä tietoturva keskiössä
suojellaksenne organisaation dataa ja elintärkeitä toimintoja.
 
Manufacturing VOC 5 recommendations

Autamme teollisuusyrityksiä rakentamaan innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat ketterän toiminnan mukautuen nykyiseen nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön.

Lue lisää