Teollisuuden tulevaisuus on verkottunut, mukautuva ja vastuullinen

Vastuullisuus nousee ensimmäistä kertaa teollisuustoimialan tärkeimmäksi trendiksi ja liiketoiminnan painopisteeksi, ja myös kyberturvallisuuden merkitys kasvaa. Digitaaliset strategiat tuottavat yhä useammin odotettuja tuloksia, josta seurauksena sovellusten modernisointi on siirtynyt IT-prioriteettien kärkeen. Geopoliittinen ja taloudellinen tilanne aiheuttaa haasteita, mikä edellyttää digitalisoinnin nopeuttamista ja ketteryyden hyödyntämistä kilpailuedun saavuttamiseksi.

Lue alta teollisuusjohtajien kanssa vuonna 2022 käymiemme keskustelujen tärkeimmät havainnot tai lataa raporttimme. 

Lataa toimialaraportti

Lue lisää merkittävimmistä makrotrendeistä ja niiden vaikutuksesta liiketoimintaan yhteenvetoraportistamme

Toimialan trendit ja prioriteetit

TOP 3 makrotrendit
 1. Ilmastonmuutos, mukaan lukien energiasiirtymä ja vähähiilisyystavoitteet
 2. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
 3. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
TOP 3 toimialatrendit
 1. Vastuullisuus
 2. Yhä vahvempi digitalisoituminen
 3. Kyberturvallisuus
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Vastuullisuus
 2. Toimintojen optimointi
 3. Asiakaskokemuksen parantaminen
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. Sovellusten modernisointi
 2. Kyberturvallisuus
 3. Prosessien digitalisointi ja järjestelmäintegraatiot

59%

kertoo, että ilmastonmuutoksella on suuri vaikutus heidän organisaatioihinsa.

65%

kokee kulttuurinmuutoksen ja muutoksenhallinnan merkittävimpinä rajoitteina liiketoiminnan prioriteettien saavuttamiselle.

65%

on käytössä koko yrityksen laajuinen kyberturvallisuusstrategia.

Mitä digitalisaation edelläkävijät tekevät toisin?

17 prosenttia teollisuusjohtajista kertoo saavuttavansa odotettuja tuloksia digitaalisista strategioistaan. Oheisessa taulukossa verrataan digitalisaation edelläkävijöiden vastauksia organisaatioihin, jotka ovat vasta rakentamassa tai käynnistämässä digitaalisia strategioitaan.

Lue lisää digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksista.

Digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksia  Digitalisaation edelläkävijät Digistrategioitaan rakentavat tai käynnistävät
Tuntevat ilmastonmuutoksen vaikutukset entistä voimakkaammin 71 % 56 %
Ovat edellä digitaalisten prosessien käyttöönotossa 75 % 29 %
Ovat jo ottaneet käyttöön tai hyödyntävät data-analytiikkaominaisuuksia 68 % 26 %
Ovat hyviä IT:n ja liiketoiminnan prioriteettien yhdenmukaistamisessa 36 % 17 %
Hyödyntävät useammin hallittuja sovelluspalveluita 80 % 51 %