Profion hankinta- ja projektin kustannusvalvonta muodostavat saumattoman ratkaisukokonaisuuden, joka on merkittävässä roolissa luotettavien kumppaneiden valinnassa ja luotettavan kustannusennusteen laadinnassa. Ratkaisun tehokkaan käyttöönoton on osaltaan mahdollistanut CGI:n projektiosaaminen ja palvelukyky.

Matti Hämäläinen, Hankekehityspäällikkö, SRV Rakennus Oy

 

Asiakkaan haasteet
 • Useita erilaisia toimintatapoja ja käytäntöjä fuusioiden myötä
 • Ei erillistä hankintajärjestelmää, joka tukisi projektihankintaa
 • Työntekijöillä omia Exceleitä, jolloin tieto ei ole läpinäkyvää
 • Tieto toimittajien kanssa tehdyistä vuosisopimuksista puutteellista
Ratkaisumme

CGI Profio360 -hankintajärjestelmä on yhteinen työkalu SRV:n hankintojen tekemiseen ja hankintatoimen johtamiseen.

 • Yhteiset, ajan tasalla olevat hankintadokumentit, toimittajarekisterit, nimikkeistö
 • Järjestelmällinen toimintatapa
 • Hajautetun hankinnan tuki
Toteutuneet hyödyt
 • Mahdollisuus hintaseurantaan kootusti kaikkien yksiköiden ja projektien läpi
 • Hajautetun hankinnan seuraaminen
 • Yhteishankintojen koordinointi
 • Tietoa toimittajan kyvykkyydestä ja kokonaisvolyymistä
 • Läpinäkyvyys ja analyysit -> hankintatoimen parempi ohjaus

 

Miksi CGI?

 • Tunnettu toimija rakennusalalla
 • Ratkaisu muokattavissa prosessin ympärille
 • Hyvät tuotteen kehitysmahdollisuudet
 • Tuotetuki lähellä