Ilmastonmuutos vauhdittaa toimialan muutosta

Liikenteen ja logistiikan alan johtajat kokevat yhä kasvavia paineita vaikuttaa omilla toimillaan planeettamme pelastamiseen. Ilmastonmuutos onkin alalla hallitsevin makrotaloudellinen trendi, erityisesti matkustaja- ja rahtiliikenteen toimijoille. Maailmanlaajuinen epävarmuus, Ukrainan sota, kauppareittien muutokset, ilmastonmuutoksen vaikutukset reittivalintoihin sekä uusien pandemiasulkujen uhka lisäävät alan toimijoiden keskittymistä deglobalisaatioon ja korostavat toimitusketjun häiriönsietokyvyn merkitystä. Digitalisaatio säilyy yhtiöiden hallitusten kestopuheenaiheena, erityisesti rahtialalla.

Digitalisaation edistäminen on toimialalla yhä tärkein trendi, ja kyberturvallisuuden merkitys kasvaa. Asiakaskokemuksen kehittäminen nousee liiketoiminnan tärkeimmäksi prioriteetiksi, ja IT-modernisointi korostuu IT-prioriteettina.
Lue alta liikenteen alan johtajien kanssa vuonna 2022 käymiemme keskustelujen tärkeimmät havainnot tai lataa raporttimme. 

Lataa toimialaraportti

Lue lisää merkittävimmistä makrotrendeistä ja niiden vaikutuksesta liiketoimintaan yhteenvetoraportistamme

Toimialan kehitystrendit ja prioriteetit

TOP 3 makrotrendit
 1. Ilmastonmuutos, mukaan lukien energiasiirtymä ja vähähiilisyystavoitteet
 2. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
 3. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
TOP 3 toimialatrendit
 1. Digitalisoituminen asiakkaita varten
 2. Kyberturvallisuus
 3. Uudet kumppanuudet, teknologiat ja liiketoimintamallit
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Asiakaskokemuksen kehittäminen
 2. Toimintojen optimointi
 3. Liiketoiminnan transformaatio
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. IT-modernisaatio
 2. Liiketoimintaprosessien digitalisointi ja automatisointi
 3. Kyberturvallisuus

 

75%

korostaa ympäristön kestävyyden olevan keskeistä tulevaisuuden arvon luomisessa asiakkaille.

34%

kertoo, että yrityksessä ei ole määriteltyä kyberturvallisuusstrategiaa.

52%

sanoo, että kulttuurin muutos ja muutoksenhallinta ovat suurin rajoite liiketoiminnan prioriteettien saavuttamiselle.

Mitä digitalisaation edelläkävijät tekevät toisin?

25 prosenttia liikenteen ja logistiikan alan johtajista kertoo saavuttavansa odotettuja tuloksia digitaalisista strategioistaan. Oheisessa taulukossa verrataan digitalisaation edelläkävijöiden vastauksia organisaatioihin, jotka ovat vasta rakentamassa tai käynnistämässä digitaalisia strategioitaan

Lue lisää digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksista.

Digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksia Digitalisaation edelläkävijät Digistrategioitaan rakentavat tai käynnistävät
IT:n ja liiketoiminnan painopisteet on yhteensovitettu 72 % 44 %
IT:n ja liiketoiminnan toimintoja on integroitu 61 % 31 %
Sovelluksille käytetään yhä enemmän hallinnoituja palveluita 68 % 42 %
Sovelluksia modernisoidaan 40 % 33 %
Sovelluksia siirretään pilveen 30 % 13 %