Tähtäimessä digitaalinen ja kestävä tulevaisuus

Liikenne-, kuljetus- ja logistiikkayrityksiä kohtasi ennennäkemätön disruptio vuonna 2021.

Yritysten on keksittävä itsensä uudelleen säilyttääkseen kilpailukykynsä. Pandemian, kiihtyvien digitalisaatiotarpeiden sekä kestävän kehityksen hankkeiden yhteisvaikutukset edellyttävät yrityksiltä investointeja uusiin kumppanuuksiin, teknologioihin ja digitaalisiin liiketoimintamalleihin.

Dataohjautuvuus on kaiken A ja O toimialan uudessa digitaalisessa tulevaisuudessa. Samanaikaisesti vanhat järjestelmät ja infrastruktuuri vaativat modernisointia ja prosessien uudistamista. Toimialan edelläkävijät luottavat yhä enemmän IT-palvelujen ulkoistamiseen sekä pilviteknologioihin optimoidakseen toimintaansa, vähentääkseen kustannuksia ja jalkauttaakseen ketteriä toimintatapoja.

Tältä sivulta löydät keskeiset löydökset vuoden 2021 keskusteluistamme liikenne- ja logistiikka-alan johtajien kanssa.

 

Lataa raportti

Toimialan kehitystrendit ja prioriteetit

Toimialatrendit
  1. Digitalisoituminen asiakkaita varten
  2. Uudet kumppanuudet, teknologiat ja liiketoimintamallit
  3. Analytiikan hyödyntäminen ja läpinäkyvyys
Liiketoiminnan painopisteet
  1. Toimintojen optimointi
  2. Asiakaskokemuksen kehittäminen
  3. Liiketoiminnan transformaatio
IT-painopisteet
  1. Liiketoimintaprosessien tehostaminen ja automaatio
  2. IT-modernisaatio
  3. Kyberturvallisuus

 

61%

uskoo, että ympäristön huomiointi on keskeinen osa tulevaisuuden arvonluontia asiakkaille.

54%

sanoo, että digitalisaatio vaikuttaa suuresti organisaatio liiketoimintamalleihin.

19%

sanoo, että digitalisaatiostrategia tuo odotettuja tuloksia liiketoiminnalle.

Liikenne- ja logistiikka-alan johtajat kertovat hitaasta edistymisestä digitalisointistrategioiden tulosten saavuttamisessa. 19 % johtajista kertoo saavuttaneensa odotettuja tuloksia vuonna 2021.

Tuloksia saavuttavia edelläkävijöitä yhdistää tietyt ominaisuudet. Taulukossa verrataan digitaalisten edelläkävijöiden antamia vastauksia niihin organisaatioihin, jotka ovat vasta rakentamassa tai käynnistämässä omia digitalisointistrategioitaan.

Lue lisää digitaalisten edelläkävijöiden ominaisuuksista.

Digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksia Johtajat, jotka saavuttavat tuloksia digistrategioillaan Johtajat, jotka rakentavat tai käynnistävät digistrategioitaan
Sovellusten modernisointi 82 % 54 %
Pilvipalveluiden käyttöönotto 55 % 19 %
Liiketoiminnan ja IT:n prioriteettien yhdistäminen 54 % 35 %
Paikallisten tietosuoja-asetusten tuntemus 82 % 72 %
Turvallinen IT-ympäristö 100 % 77 %

 

Lataa raportti

-- IMAGE GOES BELOW --

Voice of Our Clients 2021 - Liikenne ja logistiikka

-- IMAGE GOES ABOVE --

Lataa liikenteen ja logistiikan vuoden 2021 tutkimusraportti