Tärkeimmät trendit ja painopisteet keskittyvät dataan ja modernisointiin muutoksen nopeuttamiseksi

Keskustelimme kaikkiaan 72 liikenne- ja logistiikka-alan johtajan kanssa selvittääksemme toimialan tämänhetkiset tärkeimmät fokusalueet sekä merkittävimmät huolenaiheet. Tänä vuonna korostuvat datan laatu ja hallinta, sovellusten ja infrastruktuurin nykyaikaistaminen sekä kyberturvallisuus, joiden avulla edistetään tehokkaampaa ja vastuullisempaa toimintaa. 

Tutustu tarkemmin näihin sekä muihin toimialan tärkeimpiin trendeihin ja prioriteetteihin:

Lataa toimialaraportti

TOP trendit ja prioriteetit

TOP 3 makrotrendit
 1. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
 2. Ilmastonmuutos, mukaan lukien energiasiirtymä ja vähähiilisyystavoitteet
 3. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
TOP 3 toimialatrendit
 1. Digitalisoituminen asiakkaita varten
 2. Kyberturvallisuus
 3. Uudet kumppanuudet, teknologiat ja liiketoimintamallit
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Kustannusten hillitseminen sekä budjetin optimointi
 2. Asiakaskokemuksen kehittäminen
 3. Toimintojen optimointi
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. Liiketoimintaprosessien digitalisointi ja automatisointi
 2. Kyberturvallisuus
 3. IT-modernisaatio

 

Datan laatu ohjaa digitaalista menestystä
85 prosenttia vastanneista aikoo parantaa datan laatua tukeakseen datastrategiaansa seuraavien kolmen vuoden aikana.


Vastuullisuus luo arvoa
75 prosenttia kertoo, että kestävä kehitys on erittäin keskeistä arvonluonnin kannalta, mikä on 20 prosenttiyksikköä enemmän kuin toimialojen keskiarvo.


Älykäs automaatio yleistyy
Edistyneiden prosessiautomaatiohankkeiden määrä kasvoi 13 prosenttiyksiköllä vuodesta 2022.


Sovellusten modernisointi lisääntyy
61 prosenttia aikoo modernisoida yli 20 prosenttia sovelluksistaan seuraavan kahden vuoden kuluessa.


Kyberturvallisuuden asema vakiintuu
75 prosentilla vastaajista on kyberstrategia, jota parhaillaan käyttöönotetaan tai joka on jo täysin toiminnassa.

CGI Voice of Our Clients – Transportation & Logistics

1
Muuta strategia toiminnaksi  
keskittymällä liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittamiseen ja toteuttamalla se tehokkaasti.
2
Modernisoi sovelluksia ja infrastruktuuria  
digitalisaation nopeuttamiseksi koko toimittaja- ja kumppaniekosysteemissä.
3
Optimoi datapohja
keskittymällä tiedon laatuun, hallintaan ja hallinnointiin.
4
Aseta vastuullisuus etusijalle 
strategiassanne energiamurros sekä jätteiden määrän vähentäminen huomioiden.
5
Ota oppia digitalisaation edelläkävijöiltä
etenkin automatisoinnista, nykyaikaistamisesta sekä IT:n ja liiketoimintojen yhteensovittamisesta.
VOC 23 - Transport and Logistics

Liikenteessä tarvitaan uusia ratkaisuja, joiden kilpailukyvyn muodostavat saumaton palvelukokemus sekä palveluiden yhdistettävyys ja optimoitavuus. Autamme asiakkaitamme valitsemaan oikean kaistan, yli 40 vuoden toimialakokemuksella.

Lue lisää