Laadukkaat ja kansainväliset lentoasemapalvelut tarjoavalle Finavialle paikkatieto on arvokkainta pääomaa, sillä sitä tarvitaan yhtiön jokaisella tasolla, alkaen ylimmästä johdosta lentokenttien ylläpitoon ja asiakaspalvelusta pelastustoimeen. Tehokas paikkatiedon hallinnan strategia sekä oikeat askeleet tiedon hyödyntämiseen löytyivät yhdessä vuosien takaa tuttujen CGI:n asiantuntijoiden kanssa.

Finavian tärkein tavoite on tehdä matkustamisesta sujuvaa ja mutkatonta. Yhtiön vastuulla ovat sekä suomalaisten matkustajaterminaalien että lentoliikenteen tarvitseman infrastruktuurin ylläpito yhdessä lentoasemilla toimivien kumppaneiden kanssa.

Käytännössä Finavia hyödyntää paikkatietoa esimerkiksi rakentamiseen ja tilankäytön suunnitteluun, asiakkaiden ohjaamiseen, palvelujen optimointiin, lentokenttäalueen ja laitteiden huoltoon sekä turvallisuuden ylläpitämiseen yhdessä viranomaisten kanssa. 

– Lentoliikennetoiminta on tiukasti säädeltyä ja turvallisuuskriittistä, joten paikkatiedolla on suuri merkitys. Sekä lentoliikenteen että -kenttien toimijoiden on pysyttävä toistensa tekemisistä ajan tasalla, ja matkustajat odottavat jatkuvasti parempaa palvelua. Yli 10 vuotta vanha paikkatietostrategiamme oli teknologiapainotteinen ja siilomainen, emmekä pystyneet hyödyntämään dataa käytännössä. Siksi päätimme uudistaa sen yhdessä CGI:n kokeneiden asiantuntijoiden kanssa, kertoo Finavian paikkatietopäällikkö Eeva-Maria Viljakainen.

finavia-strateginen-paikkatietokonsultointi-text

 

Kokonaisvaltaisella otteella

Finavian paikkatiedon strategiatyö aloitettiin elokuussa 2017, edeten tehokkaasti vaiheistettuna. Kokonaiskuvan muodostamiseksi CGI kartoitti lähtötilanteen sähköisen kyselyn avulla. Ydinkysymysten kirkastuttua projektia jatkettiin työpajoissa, joissa muodostettiin olennaiset prosessit paikkatiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen, organisoitiin tiedon tuotanto sekä määriteltiin palveluja koskevat tarpeet.

Paikkatiedon hallinnan strategian valmistuttua loppuvuodesta 2018 sitä täydennettiin johdon haastatteluilla sekä kattavalla teknologiaselvityksellä. 

– Strategia sisältää konkreettisen toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä hetkellä menossa on pilotti, jossa paikkatietojen hallinnan elinkaarta kehitetään käyttötapauksiin pohjautuen, Eeva-Maria jatkaa.

Uuteen nousuun

CGI:n strategisen paikkatiedon hallinnan konsultoinnin tuloksena Finavialla on selkeä kokonaiskäsitys ja roadmap tuotannon tehostamiseksi, laadun ja turvallisuuden parantamiseksi sekä kustannussäästöjen saavuttamiseksi.

Suurin hyöty havaittiin olevan keskitetyn tiedon tarjoamista sekä tiedon hallinnan prosessien käyttöön ottamisesta sekä tiedon omistajuuden määrittelystä. Toimenpiteillä lisätään tiedon laatua ja vähennetään päällekkäistä työtä; saavutettavia hyötyjä vahvistetaan vielä oikeilla teknologiavalinnoilla prosessin eri vaiheissa. Aikaa ja rahaa säästyy myös siksi, ettei samaa tietoa tarvitse etsiä useasta eri paikasta.

Niin matkustajan kuin henkilöstön näkökulmasta paikkatiedon tarjoama hyöty kiteytyy toimivaan viestintään – sen avulla lentoasemat voivat tarjota turvallisen ja sujuvan matkustajapolun palveluineen pysäköintihalleilta porteille.

Ekosysteemille ratkaisu merkitsee laadukkaampaa ja tehokkaampaa yhteistoimintaa. 

– Projekti oli asiantuntevasti ja joustavasti toteutettu.  Saimme enemmän kuin paikkatieto-osaamista, konsultointia tai teknologiaa – CGI:n palvelu merkitsee kokonaisvaltaista toiminnan kehittämistä, joten suosittelen heitä varauksetta. Toivomme heidän olevan mukana myös tulevat viisi vuotta kestävässä toteutusvaiheessa, Eeva-Maria kiittää.

Asiakashyödyt

  • Käytännön ratkaisut paikkatiedon hyödyntämiseen: selkeä kokonaiskäsitys ja roadmap.
  • Laatu, työntekijäkokemus ja tehokkuus paranevat: tietoa ei tarvitse etsiä monesta paikasta, tieto on aina saatavilla, työvälineet ovat tarkoituksenmukaisia ja päällekkäiset työt poistuvat.
  • Päätökset perustuvat tietoon: ymmärrys syy-seuraussuhteista reaaliajassa. 
  • Asiakastyytyväisyys lisääntyy: sujuvampia matkustajapolkuja, parempaa palvelua pysäköintihalleilta porteille.
  • Yhdessä tekeminen tehostuu: parempaa yhteistyötä ja selkeää viestintää eri toimijoiden välillä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Antti Kajanus
paikkatiedon asiantuntija
CGI

antti.kajanus@cgi.com 

 

Tutustu myös: