Digitalisaatio parantaa asukaspalveluita ja asukaskokemusta

Valtionhallinnon johtajista 60 % kertoo digitalisaatiolla olevan merkittävä vaikutus heidän toimintaansa ja liiketoimintamalliinsa. Tämä on 22 %  enemmän kuin viime vuonna.

Digitalisaatioon varaudutaan valtionhallinnossa yhä laajemmin.

  • 80 %:lla organisaatioista on nyt käytössä koko organisaation kattava digitalisointistrategia (21% kasvua vuodesta 2020)
  • Digistrategiat eivät kuitenkaan vielä täytä niille asetettuja odotuksia – vain 14 % organisaatioista raportoi digistrategiansa tuoneen toivottuja tuloksia (vs. 20 % vuonna 2020).

Lataa raportti

Toimialan kehitystrendit ja prioriteetit

Trendit
  1. Digitalisoituminen asukkaita varten
  2. Kyberturvallisuus
Liiketoiminnan prioriteetit
  1. Asukkaiden palveluiden ja asukaskokemuksen parantaminen
  2. Organisaation rajat ja siilot ylittävä yhteistyö
  3. Järjestelmien ja infrastruktuurin modernisointi
IT-prioriteetit
  1. Toimintojen digitalisointi ja automaatio
  2. IT-modernisointi
  3. Big datan ja ennustettavan analytiikan hyödyntäminen

 

60%

kertoo digitalisaation vaikutuksen liiketoimintamalleihin olevan merkittävä.

80%

on ottanut käyttöön koko organisaation laajuisen digistrategian.

44%

kokee, että asukkailta tulee painetta digitalisaatioon.

Tietyt ominaisuudet yhdistävät niitä 14 % valtionhallinnon organisaatioita, jotka kertovat saavuttavansa tuloksia digistrategioillaan vuonna 2021. Taulukossa verrataan digitaalisten edelläkävijöiden antamia vastauksia niihin organisaatioihin, jotka ovat vasta rakentamassa tai käynnistämässä omia digitalisointistrategioitaan.

Lue lisää digitaalisten edelläkävijöiden ominaisuuksista.

Digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksia Johtajat, jotka saavuttavat tuloksia digistrategioillaan Johtajat, jotka rakentavat tai käynnistävät digistrategioitaan
Innovaatioiden käyttöönotto ja hyödyntäminen 67 % 26 %
Liiketoiminnan ja IT:n prioriteettien yhdistäminen 50 % 36 %
Järjestelmien ja sovellusten modernisointi 73 % 66 %
Turvallinen IT-ympäristö 78 % 43 %
Pitävät ympäristön ja kestävän kehityksen huomiointia oleellisena osana arvonluontia 42 % 37 %

 

Lataa raportti

-- IMAGE GOES BELOW --

Voice of Our Clients 2021 - Valtio

-- IMAGE GOES ABOVE --

Lataa valtionhallinnon tutkimusraportti