Digitalisaatio kokonaisvaltaisen kansalaiskokemuksen kehittäjänä

Teknologia ja digitalisaatio, väestörakenteen muutos ja toimitusketjun uudelleenkonfigurointi ovat tänä vuonna valtionhallinnon johtajien tärkeimmiksi tekijöiksi nostamat teemat. Maailmanlaajuinen pandemia ja kansalaisten kasvavat odotukset digitaalisia palveluita kohtaan ovat saaneet organisaatiot kiihdyttämään digitaalista transformaatiota, nykyaikaistamaan infrastruktuuria ja järjestelmiä, parantamaan kokonaisvaltaista kansalaiskokemusta sekä vahvistamaan kyberturvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta.

Haasteita valtionhallinnossa asettavat vanhat legacy-järjestelmät, pula IT-osaajista sekä organisaatiomuutosten hallinta. Näistä haasteista huolimatta yhä useammat johtajat kertovat saavansa tuloksia digitaalisista strategioistaan. IT-budjetit koetaan aiempaa vähemmän rajoittavana, ja niiden ilmoitetaan joko kasvavan tai pysyvän edellisvuoden tasolla. 

Tarkastele keskeisiä havaintoja vuonna 2022 käymistämme keskusteluista alta tai lataa raporttimme.

Lataa valtionhallinnon toimialaraportti

Lue lisää merkittävimmistä makrotrendeistä ja niiden vaikutuksesta liiketoimintaan yhteenvetoraportistamme.  

Tärkeimmät trendit ja prioriteetit

TOP 3 makrotrendit
 1. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti kansalaisten kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
 2. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
 3. Toimitusketjun uudelleenkonfigurointi riskien vähentämiseksi ja häiriönsietokyvyn lisäämiseks
TOP 3 toimialatrendit
 1. Digitalisoituminen vastaamaan kansalaisten kasvaviin odotuksiin
 2. Kyberturvallisuus
 3. Säännöstenmukaisuuden varmistaminen
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Kansalaispalvelujen ja -kokemuksen parantaminen
 2. Järjestelmien ja infrastruktuurin nykyaikaistaminen
 3. Organisaation suojaaminen kyberturvallisuusriskeiltä
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. Liiketoimintaprosessien digitalisointi ja automatisointi kokonaisvaltaisten kansalaispalvelujen tarjoamiseksi
 2. IT-modernisoinnin edistäminen tehokkuuden parantamiseksi
 3. Kyberturvallisuus

 

21%

haastatelluista kertoo saavansa tuloksia digitaalisista strategioistaan (viime vuonna vastaava luku oli 14 %).

18%

korostaa kokonaisvaltaisen pilvipalvelujen hallinnan tärkeyttä.

64%

vastaajista kertoo, että heillä on koko organisaation kattava kyberturvallisuusstrategia.

Mitä digitalisaation edelläkävijät tekevät tulosten vauhdittamiseksi?

21 prosenttia valtionhallinnon johtajista kertoo saavuttavansa odotettuja tuloksia digitaalisista strategioistaan. Oheisessa taulukossa verrataan digitalisaation edelläkävijöiden vastauksia organisaatioihin, jotka ovat vasta rakentamassa tai käynnistämässä digitaalisia strategioitaan. 

Lue lisää digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksista.

Digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksia Digitalisaation edelläkävijät Digistrategioitaan rakentavat tai käynnistävät
Digitalisaation vaikuttaa liiketoimintamalliin 74 % 53 %
Legacy-järjestelmät haasteena digitalisointistrategiassa 31 % 49 %
IT:n ja liiketoiminnan yhdenmukaistaminen digitalisointistrategian tueksi 49 % 31 %
Kyberturvallisuusstrategia tuottaa tuloksia 60 % 22 %
Tietosuojastrategia tuottaa tuloksia 41 % 19 %