Tärkeimmät trendit ja prioriteetit liittyvät digitalisaation edistämiseen, kansalaiskokemuksen kehittämiseen sekä IT-modernisaatioon

Keskustelimme kaikkiaan 267 valtionhallinnon johtajan kanssa selvittääksemme toimialan tämän hetkiset tärkeimmät fokusalueet sekä merkittävimmät huolenaiheet. Kiihtyvä digitalisaatio sekä väestörakenteen muutos, kuten väestön ikääntyminen ja osaajapula, ovat toimialan merkittävimmät makrotrendit. Digitalisaatio kansalaisten odotusten täyttämiseksi sekä palvelujen ja kokemusten parantamiseksi korostuu vuodesta toiseen. IT-modernisointi tehokkuuden parantamiseksi nousi tänä vuonna tärkeimmäksi IT-prioriteetiksi.

Lue alta valtionhallinnon johtajien kanssa käymiemme keskustelujen tärkeimmät havainnot ja lataa raporttimme: 

Lataa valtionhallinnon toimialaraportti

TOP trendit ja prioriteetit

TOP 3 makrotrendit
 1. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti kansalaisten kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
 2. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
 3. Ilmastonmuutos, mukaan lukien energiasiirtymä ja vähähiilisyystavoitteet
TOP 3 toimialatrendit
 1. Digitalisoituminen vastaamaan kansalaisten kasvaviin odotuksiin
 2. Kyberturvallisuus
 3. Säännöstenmukaisuuden varmistaminen
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Kansalaispalvelujen ja -kokemuksen parantaminen
 2. Järjestelmien ja infrastruktuurin nykyaikaistaminen
 3. Organisaation suojaaminen kyberturvallisuusriskeiltä
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. IT-modernisoinnin edistäminen tehokkuuden parantamiseksi
 2. Liiketoimintaprosessien digitalisointi ja automatisointi kokonaisvaltaisten kansalaispalvelujen tarjoamiseksi
 3. Kyberturvallisuus

 

Legacy-järjestelmät ovat digitalisaation hidaste
82 prosenttia vastaajista kertoo, että legacy-järjestelmät ovat jokseenkin tai erittäin haastavia digitalisaation edistämisen kannalta.


IT-osaajia on edelleen vaikea löytää
Peräti 85 prosenttia kokee haasteita IT-osaajien rekrytoinnissa. Tämä on viisi  prosenttiyksikköä kaikkien toimialojen keskiarvoa enemmän.


Prosessien parantaminen on avainasemassa
Liiketoimintaprosessien digitalisointi ja automatisointi on yksi tärkeimmistä IT-prioriteeteista.


Kansalaiset keskiössä
Palveluiden ja kokemusten parantaminen on tärkein liiketoimintaprioriteetti.


Modernisointi yleistyy
Yli 20 prosenttia IT-sovelluksista modernisoivien määrä kasvaa nykyisestä 40 prosentista 61 prosenttiin seuraavan kahden vuoden kuluessa.

woman uses tablet in office

1
Keskity legacy-järjestelmien nykyaikaistamiseen
hyödyntääksenne dataa entistä paremmin etenkin toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten säästämiseksi. 
2
Kehitä rekrytointistrategiaa
lisätäksenne nuorempien sukupolvien kiinnostusta valtionhallinnon tehtäviin.
3
Jatka liiketoimintaprosessien automatisointia
kansalaisten palvelujen kehittämiseksi.
4
Paranna kansalaiskokemuksia 
vastaamaan kansalaisten kasvavia odotuksia asioinnista ensisijassa digikanavissa. 
5
Edistä yhteisiä strategioita
lisätäksenne avoimuutta kaupallisten ratkaisujen uudelleenkäytölle. 
Rapid digital government services

Tarjoamme palveluja IT:n ja prosessien kehittämisen tueksi valtionhallinnolle yli 40 vuoden kokemuksella. Asiakkainamme ovat kaikki Suomen keskeiset valtionhallinnon organisaatiot ja  ratkaisumme ja palvelumme ovat osa kaikkien suomalaisten päivittäistä arkea eri elämänalueilla.

Lue lisää valtionhallinnon palveluistamme