Suomen metsäkeskus on saanut tehostettua sovelluskehitystään merkittävästi siirryttyään käyttämään ketterää, SAFe®-viitekehykseen pohjautuvaa toimintamallia. Tulevaisuudessa tämä näkyy asiakkaille uusina, toimivampina asiointijärjestelminä. Lisäksi järjestelmiä kehitetään Metsäkeskuksen sisäiseen käyttöön, mikä mahdollistaa paremman asiakaspalvelun ja tehostaa Metsäkeskuksen toimintaa. CGI on tukenut Metsäkeskusta tässä toimintatavan merkittävässä muutoksessa.

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. Metsäkeskus kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä, jotka mahdollistavat näiden tehtävien hoitamisen.

Haasteena sovelluskehityksen koordinointi

Digitalisaatio on merkittävä muutosajuri Suomen metsäkeskuksen kattavassa tietojärjestelmäuudistuksessa. Metsäkeskus on laatinut sovelluskehityksen digitiekartan, joka kuvaa kuinka keskeisimmät tietojärjestelmät uudistetaan lähivuosien aikana. Tämän myötä Metsäkeskus pystyy tuottamaan palvelunsa tulevaisuudessa nykyistä asiakaslähtöisemmin ja mahdollisimman automaattisesti.

Metsäkeskuksen järjestelmiä kehittävät eri tietojärjestelmätoimittajat, joiden kehitystiimit ovat tehneet korkeatasoista sovelluskehitystä jo aiemminkin. Ongelmana oli se, ettei eri tiimien töiden koordinointiin ja yhteensovittamiseen ollut työkaluja.

Yhtenä haasteena oli myös nopeasti muuttuva toimintaympäristö. Esimerkiksi tiettyyn voimaantulopäivään sidottu muuttuva lainsäädäntö on aiheuttanut aikataulupaineita sovelluskehitykseen.

Ratkaisu löytyi SAFe®-viitekehyksestä

Metsäkeskus otti käyttöön SAFe®-viitekehyksen pohjalta räätälöidyn sovelluskehityksen toimintamallin, SMK-SAFe:n. ”Aloittaessani Metsäkeskuksen kehitysjohtajana, minulla oli aikaisempia hyviä kokemuksia SAFe®-viitekehyksestä ja näin sen sopivan erinomaisesti myös Metsäkeskuksen toimintaympäristöön”, kertoo Metsäkeskuksen kehitysjohtaja Tapani Hämäläinen.

Ensimmäinen askel oli kouluttaa mallin räätälöinnistä ja käyttöönotosta vastuussa oleva kehityspäällikkö. ”Käytyäni Leading SAFe® -koulutuksen, aloitimme toimintamallimme räätälöimisen yhdessä SAFe®-viitekehykseen erikoistuneen CGI:n konsultin kanssa. SMK-SAFe -toimintamalli kehitettiin tiiviissä aikataulussa. Ensimmäinen PI Planning, eli meidän kielellämme neljännesvuosisuunnittelupäivät, pidettiin jo muutamaa kuukautta myöhemmin”, kertaa Henna Etula, kehityspäällikkö Metsäkeskukselta.

Valmiin viitekehyksen hyödyntäminen antoi runsaasti valmiita prosesseja ja työkaluja, jotka auttoivat ratkaisemaan Metsäkeskuksen sovelluskehityksessä aiemmin havaittuja haasteita. SMK-SAFe -toimintamalli toi mukanaan yhteisen töiden suunnittelun ja budjetoinnin koko Metsäkeskuksen näkökulmasta, ei siis enää sovelluksittain eikä palveluyksiköittäin.

”On ollut hienoa huomata, kuinka hienosti toimintamallimme toimii tiimin jokapäiväisen työn tukena. Yhteinen toimintamalli ja säännöllinen etenemisen seuranta on jäntevöittänyt toimintaa sekä tiimeissä että koko Metsäkeskuksen tasolla”, sovelluskoordinaattori Eeva Mäenpää toteaa. ”Lisäksi ylläpidämme ja kehitämme SMK-SAFe -toimintamallia jatkuvan parantamisen periaatteella. Tässä arvokkaana tukenamme on ollut CGI:n SAFe-konsultti ja SAFe® Program Consultant (SPC) Virpi Repo”, täydentää Henna Etula.

Vesiputouksena tehdyn sovelluskehityksen siirtäminen ketterään kehittämiseen auttaa toteuttamaan nopeasti muuttuvia vaatimuksia. Tämän myötä Metsäkeskus pystyy toteuttamaan nopealla aikataululla tarvittavat järjestelmät, jotka tukevat asiakaspalvelua alati muuttuvassa ja digitalisoituvassa maailmassa.

Hyödyt ovat alkaneet näkyä

SMK-SAFe -toimintamalli on ollut nyt käytössä puolitoista vuotta ja sisäänajovaiheen jälkeen sen käytöstä on tullut jo rutiinia. ”Nyt ensimmäiset hyödyt ovat todella alkaneet realisoitua. Olemme saavuttaneet sovellusmuutosten lyhyemmät läpimenoajat ja parantaneet selvästi tiimien välistä yhteistyötä. Sovelluskehityksen ennustettavuus on myös parantunut niin, että voimme luottaa neljännesvuodelle tehdyn suunnitelman toteutumiseen”, Tapani Hämäläinen summaa.

Miksi CGI?

Kehityspäällikkö Henna Etula on tyytyväinen yhteistyöhön CGI:n kanssa: ”Olemme arvostaneet CGI:n tarjoamaa kokemukseen pohjautuvaa ammattitaitoa. Metsäkeskuksessa ei ollut aiempaa kokemusta SAFe®:n soveltumisesta, joten CGI:n SAFe-konsulttien käyttö nopeutti toimintamallin kehitystä ja käyttöönottoa. Alkutaipaleella meitä tuki CGI:n SAFe-konsultti ja SPC Perttu Mikkonen. Teoriatiedon lisäksi olemme arvostaneet jo aiemmin useissa kehitysjunissa toimintaa tukeneen Virpi Revon käytännön kokemuksiin pohjautuvia hyviä vinkkejä.”

 

Ketterät menetelmät kiinnostaa? Asiantuntijamme auttaa!

Markus Widbom, johtaja CGI