Moderni asianhallinta ei ole enää pelkkä asiarekisteri tai asiakirja-arkisto. Nykyään asianhallinnan ratkaisulta vaaditaan tehostamista, seurantaa sekä houkuttelevaa käyttökokemusta. Moderni asianhallinta on myös älykästä – tekoäly auttaa saavuttamaan edellä mainittuja tavoitteita.

Julkisen sektorin vaatimukset täyttävä asianhallinnan ratkaisu

CGI VIRTA -asianhallintajärjestelmä tehostaa asiakirjaprosesseja ja tekee siitä käyttäjäystävällistä. Seuraavan sukupolven moderni asianhallintajärjestelmä on suunniteltu palvelumuotoilun avulla käyttäjäystävälliseksi ja intuitiiviseksi.

CGI VIRTA on kehitetty yhteistyössä usean valtion viraston kanssa, ja yhteinen kehittäminen jatkuu edelleen kasvaneen asiakaskunnan kanssa. CGI VIRTA on SÄHKE2-sertifioitu, mikä helpottaa pysyvän sähköisen säilyttämisen luvan hakemista.

Avainlippu logo

CGI VIRTA on suomalainen tietojärjestelmä, jolla on käyttöoikeus Avainlippu-merkkiin. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä sertifikaatti Suomessa pääosin tuotetusta työstä on osoitus vastuullisesta toiminnasta ja suomalaisten yritysten tarpeita tukevista ratkaisuista. Pitkään tietojärjestelmäalalla toimineena haluamme viestiä Avainlipulla luotettavuudesta, osaamisesta ja arvoistamme, joita kotimaisuus meille merkitsee. 

Palvellaksemme asiakkaitamme parhaiten, tulee meidän toimia lähellä ja olla aina tavoitettavissa. Koemme suomalaisuuden olevan osa identiteettiämme. Aktiivisesti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa toimiminen ja tuoteratkaisujen kehittäminen mahdollistavat juuri sen, mikä CGI VIRTA tänä päivänä on.

CGI VIRTA -ratkaisun kotimaisuusaste on yli 80 %. Toiminnan suunnittelu, ratkaisukokonaisuuden johtaminen ja merkittävä osa kehityksestä tapahtuvat Suomessa.

Ratkaisun keskeiset komponentit:

Pääkomponentit

Asianhallinta

Dokumenttienhallinta

Tiedonohjausjärjestelmä (TOJ)

Prosessiohjaus ja työnkulut

Lisäkomponentit

VIRTA.AI-tekoäly

Visuaalinen analytiikka

Sopimushallinta

Rakenteiset asiakirjat

Sähköinen allekirjoitus

Julkinen diaari 

Yhteensopiva Suomi.fi-viestien kanssa

Suomi.fi-tunnus

 

Pelkän asianhallinnan digitalisoimisen lisäksi ratkaisuumme voidaan tuoda tekoälyä ohjaamaan asianhallinnan prosesseja. Tekstisisällön ymmärtävä tekoäly helpottaa ja nopeuttaa työntekijän päätöksentekoa: se ehdottaa päätöstä, joka perustuu aiempiin vastaaviin tapauksiin.

Tämä helpottaa työntekijän arkea. Tieto on saatavilla helposti ja erilaiset haut sujuvat vaivattomasti. Hakemuksia tekevät kansalaiset ja organisaatiot saavat myös parempaa palvelua nopeammin.

Asianhallinnan käyttäjä

  • Rutiinien vähentäminen
  • Tiedon löytäminen helpommin
  • Parempi käytettävyys

Asiakas

  • Nopeampi vastausaika
  • Parempi asiakaspalvelu
  • Tasapuolisuus

 

CGI VIRTA käyttäjälle ja asiakkaalle