27.12.2021

Keväällä 2021 CGI valittiin Suomen julkishallinnon pääasialliseksi IT-käyttöpalvelujen toimittajaksi. Sen myötä kymmenien ministeriöiden, virastojen, kaupunkien ja muiden toimijoiden ydin-IT-palvelut siirtyvät CGI:n tuotettaviksi. Vastuu on suuri, joten CGI valmistautuu kovaa vauhtia palvelujen haltuunottoon.

CGI:n valinta julkishallinnon konesali- ja kapasiteettipalvelujen toimittajaksi on herättänyt IT-alalla suurta kiinnostusta, eikä ihme. Kyseessä on arvoltaan noin 384 miljoonaa euron arvoinen puitesopimus, joka kattaa vuodet 2021-2029. Kokonaisuus tulee sisältämään monipuolisesti muun muassa julkisia ja yksityisiä pilvipalveluja.

Valtaosa palveluista tuotetaan Valtorille, joka vastaa valtionhallinnon toimialariippumattomista ict-palveluista sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttävistä tieto- ja viestintäteknisistä palveluista. Sopimuksen piirissä on myös kymmeniä muita julkishallinnon organisaatioita.

Julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hanselin kilpailutuksessa CGI sai laatukriteereiden osalta täydet pisteet ja tarjous oli kokonaistaloudellisesti paras. CGI:n kapasiteetti- ja käyttöpalveluista Suomessa vastaava johtaja Matias With korostaa, että voitto ei tullut pelkällä hinnalla. Yritys on kehittänyt aktiivisesti palvelutuotantoaan toimialan huipputasolle panostamalla muun muassa automaation hyödyntämiseen erilaisissa ylläpitoprosesseissa.

“CGI:n voiton avaimeksi muodostui kyvykkyys tarjota laadukasta ja kustannustehokasta ratkaisua, joka perustuu IT-alan parhaaseen osaamiseen ja uusimpaan teknologiaan. Kuuntelimme asiakasta hankintaprosessin aikana ja suunnittelimme sekä teknisen ratkaisun että palvelumallin vastaamaan juuri heidän tarpeitaan tässä kokonaisuudessa”, sanoo With.

Palvelun siirto tapahtuu vaiheittain

CGI solmii puitesopimuksen Hanselin kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisiä palvelujen siirtoja tehdään useampia CGI:n ja Valtorin sekä muiden julkisen sektorin organisaatioiden välillä. Näiden monien keskisuurien hankkeiden vieminen maaliin saakka on helpompaa kuin yhden suuren kokonaisuuden siirtäminen.

CGI solmii puitesopimuksen Hanselin kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisiä palvelujen siirtoja tehdään useampia CGI:n ja Valtorin sekä muiden julkisen sektorin organisaatioiden välillä.

“Olemme luottavaisia siihen, että siirtäminen sujuu ilman palvelukatkoksia tai muita suurempia ongelmia. CGI tekee globaalisti satoja vastaavan kokoisia yksittäisiä siirtoja vuodessa ja Suomessakin niitä toteutetaan useampia”, kertoo With.

Onnistumisen edellytykset kumpuavat palveluympäristön huolellisesta suunnittelusta ja kuvaamisesta, joka tehtiin tarjouskilpailun yhteydessä. Palvelujensa tuotannossa CGI nojaa globaalisti käytettyyn laatuprosessiinsa (Management Foundation) ja vahvaan projektiseurantaan perustuvaan yrityskulttuuriin.

Palveluiden siirtäminen yhdeltä tuottajalta toiselle sisältää aina omat riskinsä, joita ovat tyypillisesti odottamattomat tapahtumat ja huomaamatta jääneet riippuvuudet. Näitä riskejä CGI hallitsee muun muassa yksityiskohtaisilla palautussuunnitelmilla.

Kokemusta huoltovarmuuskriittisistä palveluista

Kilpailijan tekemä valitus Markkinaoikeuteen söi monta kuukautta lyhyestä siirtymäajasta.

Vaikka valitus hylättiin, tulee valituksesta johtuvalla viivästyksellä olemaan vaikutuksia projektin aikatauluun. Liikkeelle lähdetään kuitenkin ripeästi. Laadullisesti askelmerkit ovat edelleen paikoillaan, sillä CGI:llä on vuosien saatossa vastannut lukuisista yhteiskunnan toiminnalle kriittisistä palveluista Suomessa ja maailmalla. Sen ansiosta yrityksessä tiedetään, miten palvelut tuotetaan turvallisesti, tehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti.

“Tämä ainutlaatuinen hanke on näkynyt positiivisesti myös ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa. Monet huippuosaajat ovat olleet meihin proaktiivisesti yhteydessä ennen virallisen uusrekrytoinnin alkamista”, iloitsee With.

Julkishallinnon palvelujen ollessa kyseessä tietoturva- ja suojavaatimuksiin liittyvät ehdot ovat tiukat. CGI:ltä löytyykin runsaasti kokemusta tietoturvallisten ympäristöjen rakentamisesta globaalisti sekä paikallisesti. Turvaluokitellun tiedon saatavuus rajoitetaan ainoastaan palvelua tuottavalle maayhtiölle, tässä tapauksessa CGI Suomelle.

“CGI:n tavoitteena on tuoda julkishallinnon ympäristöön enemmän automatisaatiota, joustavuutta ja nopeutta turvallisesti, kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Haluamme olla mukana nostamassa Valtorin ja muiden julkisten sektorin toimijoiden palvelua uudelle tasolle”, kiteyttää With.
 

Media contacts:
Esa Luoto
PR Lead, CGI Finland
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com