Keskiössä asukkaat ja työvoiman turvaaminen

Vaikuttavin makrotaloudellinen trendi kunnissa on teknologian ja digitalisaation edistäminen vastaamaan kansalaisten kasvaviin digitaalisiin odotuksiin. Väestörakenteen muutos, mukaan lukien väestön ikääntyminen ja osaajavaje, on seuraavaksi vaikuttavin makrotrendi, jota seuraavat ilmastonmuutos ja uudet energiamuodot.

Tärkeimmät trendit ja prioriteetit liittyvät edellisvuotiseen tapaan palvelujen ja asukaskokemuksen parantamiseen. Kulttuurinmuutos ja muutoksenhallinta ovat suurimpia esteitä tärkeimpien tavotteiden saavuttamiselle, kun taas rekrytointi ja osaajien pitäminen koetaan yhä haastavampana.

Kyberturvallisuus säilyy tärkeänä huolenaiheena ja prioriteettina. Perinteiset legacy-järjestelmät asettavat haasteita digitaalisten strategioiden täytäntöönpanolle ja johtajat erityisesti digitalisaation edelläkävijäorganisaatioissa odottavatkin merkittävää kasvua pilvipohjaisten IaaS, PaaS ja SaaS palveluiden hyödyntämisessä.

Lue alta kuntajohtajien kanssa käymiemme keskustelujen tärkeimmät havainnot ja lataa raporttimme. 

Lataa toimialaraportti

 

Kehitystrendit ja prioriteetit

TOP 3 makrotrendit
 1. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti asukkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
 2. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
 3. Ilmastonmuutos, mukaan lukien energiasiirtymä ja vähähiilisyystavoitteet
TOP 3 toimialatrendit
 1. Digitalisoituminen vastaamaan asukkaiden odotuksia
 2. Kyberturvallisuus
 3. Työn tulevaisuus
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Palvelujen ja asukaskokemusten parantaminen
 2. Organisaation suojaaminen kyberriskeiltä
 3. Yhteistyö yli organisaatiorajojen
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. Liiketoimintaprosessien digitalisointi ja automatisointi parempien palvelujen tarjoamiseksi ja kustannusten vähentämiseksi
 2. IT-modernisointi tehokkuuden parantamiseksi
 3. Kyberturvallisuus

 

62%
kertoo, että digitalisoinnilla on suuri vaikutus kuntien toimintamalleihin ja palveluihin.
56%
kokee legacy-järjestelmien asettavan merkittäviä haasteita digitaalisille strategioille.
49%
näkee siirtymän IaaS tai PaaS -pohjaisiin pilvipalveluihin seuraavan kahden vuoden sisällä.

Mitä digitalisaation edelläkävijät tekevät toisin?

Vain 21 prosenttia kuntajohtajista kertoo saavuttavansa odotettuja tuloksia digitaalisista strategioistaan. Oheisessa taulukossa verrataan digitalisaation edelläkävijöiden vastauksia organisaatioihin, jotka ovat vasta rakentamassa tai käynnistämässä digitaalisia strategioitaan. Tästä voit tutustua tarkemmin digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksiin.

Lue blogista kolme syytä, miksi kunnat pitävät digiohjelmista saavutettuja hyötyjä vähäisinä

  

Digitalisaatio on keino toteuttaa matkaa kohti tulevaisuuden älykästä kuntaa

Noin tunnin mittaisessa webinaarissa käymme läpi, millaisia strategisia kehittämisteemoja kaupungeilla on ja miten digitalisaatiota lähestytään strategian näkökulmasta. Kerromme myös, miten me voimme auttaa kuntia matkalla kohti digitaalista tulevaisuutta.

Lataa webinaaritallenne tästä 

   

Digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksia Digitalisaation edelläkävijät Digistrategioitaan rakentavat tai käynnistävät
Edistää IT-modernisointia 50 % 26 %
Digitalisoi ja automatisoi liiketoimintaprosesseja 68 % 26 %
Käytössä erittäin ketterät liiketoimintamallit 23 % 8 %
Laatii tehokkaat IT-etenemissuunnitelmat 77 % 32 %
Näkee kestävän kehityksen arvon luomisen ytimessä 46 % 36 %