Selvitetään yhdessä mahdollisuudet digitaalisen transformaation vauhdittamiseen kanavoimalla palveluiden ylläpidosta vapautettavissa olevia varoja toiminnan kehittämiseen ja palveluiden uudistamiseen

Sote-uudistuksen jälkeen kuntien ja hyvinvointialueiden IT-toiminnot kokevat isoja muutoksia. Näiden muutosten keskellä jokaiselle kunnalle ja hyvinvointialueelle on ajankohtaista arvioida IT-palvelujensa kustannustehokkuus, IT-palvelutuottamisen strategia sekä strategiset IT-kumppanuudet.

Toimimalla nopeasti ja ottamalla nykyistä kokonaisvaltaisemman lähestymistavan digitaalisen transformation kiihdyttämiseen, organisaatiot voivat säästää huomattavia summia ja kanavoida näitä varoja digitaalisten palvelujen kehittämishankkeisiin.

IT-toimintamallin selvityksessä CGI:n asiantuntijat vertailevat organisaation IT-toimintojen ja digitaalisen maturiteetin tasoa, IT-kustannusten tasoa ja jakautumista suhteessa toimialan verrokkeihin, sekä antavat arvion palvelutuottamisen tuotantomalleista sekä parhaista käytännöistä ja niiden soveltamisten hyödyistä.

Selvitystemme mukaan julkishallinnon organisaatioiden IT-menoista jopa
85 % voi kohdistua nykyisten ympäristöjen ja ratkaisujen ylläpitoon, jolloin vain
15 % kohdistuu kehitystyöhön. Tämä on merkki siitä, että nykyinen IT-ympäristö, mukaan lukien sovellukset, eivät toimi optimaalisesti, ja budjetit käytetään kehittämisen sijasta olemassa olevan palvelurakenteen ylläpitoon.

Nykytilan kartoitus todentaa tehostamisen paikat ja tuo esille kustannussäästöpotentiaalin

IT-toimintamallin selvityksessä tarkennamme ja käymme lävitse palveluiden sisällön, kustannustason, ja arvioimme yhdessä digitransformaation avulla saavutettavissa olevat toiminalliset hyödyt sekä kustannussäästöt sovitettuna organisaation nykytilanteeseen.

Kartoitus toteutetaan haastatteluin, tapaamisten ja työpajojen muodossa. Näiden avulla selvitetään nykyinen kustannustaso, analysoidaan palveluportfolio ja arvioidaan tuottavuuden parantaminen.

Lisäksi tehdään suunnitelma nykyisten palveluiden kehittämisestä organisaation digitaalisen transformation kiihdyttämiseksi.

Lopputuloksena asiakkaamme saa selkeän yhteenvedon organisaation IT-toimintojen kokonaistilanteesta sekä tilanteeseen sovitetut ja yhdessä eri vaihtoehdoista kootut kehittämiskohteet. Lisäksi tuotamme hyötylaskelman kehitystoimenpiteillä saavutettavissa olevista säästöistä.

IT-toimintamallin selvitys on sitoumukseton askel tilannekuvan muodostamiseen ja tulevaisuuden tiekarttaan. Selvityksen lopputuotoksen pohjalta organisaatio saa konkreettisen ehdotuksen jatkotoimenpiteistä sekä toimenpide-ehdotukset strategisen digikumppanuuden matkalle, jossa IT:n ulkoistusta tarkastellaan osana laajempaa kokonaisuutta.

Keskeiset hyödyt

  • Ketterä tapa selvittää organisaation IT-toimintojen kokonaistilanne
  • Selkeä etenemissuunnitelma oikeille kehittämiskohteille
  • Hyötylaskelma saavutettavissa olevista säästöistä

 

Lähdetäänkö laskemaan säästöjä sinun organisaatiollesi?

Ota rohkeasti yhteyttä!