Kuntien toimintaympäristö on jatkuvassa globaalien megatrendien ja lokaalien muutosilmiöiden aiheuttamassa murroksessa. Kunnilla ei ole olemassa vain yhtä tulevaisuutta, vaan monia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, joiden toteutuminen on seurausta ympäröivien muutosilmiöiden systeemisista vaikutuksista.

Emme voi varmuudella ennustaa tulevaisuutta, mutta voimme:

  • Ennakoida mahdollisia tulevaisuuksia tämän hetkiseen tietoon perustuvalla ymmärryksellä
  • Valmistautua mahdollisiin tulevaisuuksiin tänään tehtävillä päätöksillä
  • Muotoilla meille hyvää tulevaisuutta vaikuttamalla muutosilmiöihin, joiden ymmärrämme vaikuttavan tulevaisuutemme toteutumiseen
Deux femmes en train de travailler

Skenaariot ovat loogisia tarinoita keskenään erilaisista tulevaisuuksista

Vastauksena kaupunkien ja kuntien lisääntyviin muutospaineisiin olemme kehittäneet yhdessä uuden kumppanimme kanssa skenaariotyömallin, jonka avulla perehdymme mahdollisiin vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin yhdessä kaupunkien kanssa. Skenaarioiden pohjalta voimme pohtia, miten digitalisaatio voi synnyttää hyvinvointia ja elinvoimaisuutta parantavan kierteen juuri sinun kaupungissasi.

Skenaarioiden avulla voimme hahmottaa suurten muutosten kuten pandemian mahdollisia, pitkän aikavälin vaikutuksia eri organisaatioiden toimintaympäristöön. Skenaariot paitsi asettavat reunaehtoja strategisille vaihtoehdoille myös toimivat loogisena perusteluna strategisille valinnoille ja painopistealueille.

Skenaariokonsultointi sisältää kaksi työpajaa, joista ensimmäisessä tarkastelemme tulevaisuuden Suomi-skenaarioita kaupunkinne linssien läpi. Toisessa työpajassa teemme analyysin digitalisaation mahdollisuuksista ja arvioimme, miten digitalisaatiota voidaan käyttää työkaluna myönteisen kierteen aikaansaamiseksi.

Lopputuotoksena saatte raportin, jossa esitellään kaupunkinne polku eri skenaariossa ja suositukset digitalisaation hyödyntämisestä jokaisen skenaarion mukaisesti. Valmis raportti esitellään kaupungin edustajille. 

Neljä nuolta eri suuntiin

Ota yhteyttä ja kysy lisää!