CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Kuntatoimialalta kuuluu kummia. Siinä missä yksityinen sektori menee eteenpäin ja hyötyy digistrategioistaan ja -ohjelmistaan, on kuntapuolella menty jopa taaksepäin.

Olemme julkaisseet vuosittaisen Voice of Our Clients -tutkimuksen tulokset. Tänäkin vuonna olemme haastatelleet yli 1700 johtajaa eri puolilta maailmaa ja selvittäneet eri toimialojen trendejä ja prioriteetteja. Haastatteluun osallistui 150 kuntapäättäjää.

Kun tarkastellaan kuntatoimialan trendejä ja prioriteetteja, ei suuria muutoksia ole tapahtunut. Kärjessä ovat mm. kyberturva-asiat, asukaskokemuksen parantaminen sekä liiketoimintaprosessien digitalisointi ja automatisointi.

 

Digiohjelmista ei saada hyötyjä ja edelläkävijöitä on vain vähän

Huolestuttavaa tutkimuksessa on se, että vain 20 % kuntatoimialan vastaajista saavat hyötyjä digistrategioistaan ja ovat edelläkävijöiden joukossa. Kaikkein huolestuttavinta on se, että aiempien vuosien kehitys on pysähtynyt ja luku on edellisvuotta pienempi. Vuonna 2022 edelläkävijöiden joukkoon kuului 21% kuntatoimialan vastaajista.

Tämän vuoden tutkimuksessa yksityisen puolen vastaajista 33 %, kuuluu edelläkävijöiden joukkoon. Osuus on selvästi suurempi ja kasvanut vuosi vuodelta nopeammin kuin kuntatoimialan vastaava luku. Yksityisellä puolella 93 % vastaajista kertoi, että heillä on digistrategia tai -ohjelma, kun kuntapuolella digistrategia on 88% vastaajista, eli ero ei selity digistrategioiden määrällä. Kuntapuolellakin entistä useammalla on digistrategia tai -ohjelma, mutta hyötyjä niistä ei vaan saada.

Yksi selittävä tekijä voi olla se, että digistrategioita ei vieläkään osata viedä riittävän tehokkaasti käytäntöön. Kollegani Jussi Vira tunnistanut kolme keskeistä syytä, miksi kunnat pitävät digiohjelmista saavutettuja hyötyjä vähäisinä. Konkretian puuttuminen, puutteellinen toimeenpanokyky ja tarve uudistaa IT-johtamista pätevät edelleen.

 

Digimatkan aloittelijasta edelläkävijäksi

Miksi kuntien sitten kannattaisi etsiä keinoja viedä strategia käytäntöön? Tutkimuksemme perusteella edelläkävijät pystyvät muun muassa integroimaan liiketoiminnan ja IT:n paremmin toisiinsa. Edelläkävijät saavat myös parempia tuloksia kyberturvastrategioistaan. Digitalisaatio tarjoaa myös lukuisia keinoja parantaa tehokkuutta ja säästää rahaa.

Viisi vinkkiä kunnille, miten nousta edelläkävijäksi digitalisaation hyödyntämisessä:

  1. Muutosjohtaminen ja muutoksenhallinta ovat avainasemassa, sillä niiden avulla saadaan motivoitua työntekijöitä. 69 % vastaajista kertoo, että kulttuuri on edelleen yksi tärkeimmistä esteistä prioriteettien saavuttamisessa. Työntekijöiden tukemisen ja motivoimisen tulisi olla kaikissa hankkeissa ensimmäisenä.
  2. Käytä hallintamalleja ja lisää ketteryyttä nopeampien tulosten saavuttamiseksi. Vain 14 % vastaajista sanoo, että heidän organisaationsa ovat erittäin ketteriä hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia.
  3. Harkitse IT-ulkoistusta ja hallinoituja palveluja, jotta kunnassa voidaan keskittyä tavoitteiden saavuttamiseen ja vastata budjettihaasteisiin. Hallinnoitujen IT-palvelujen käyttö on kasvussa, ja kasvun odotetaan jatkuvan tulevina vuosina.
  4. Käytä automaatiota ja tekoälyä, joka on kokonaisvaltaista ja iteratiivisesti toteutettua, jotta saat enemmän irti budjetistasi. Automaatiokypsyys kunnissa on kasvussa ja toteutuksissa mennään kohti edistyneempää automaatiota ja tekoälyn hyödyntämistä.
  5. Pysy valppaana tietoturvan ja lain vaatimusten suhteen tiedonhallinnan edistämiseksi. Kyberturvastrategioissakin tapahtuu kuntakentässä edistystä, yli puolella se on käytössä, ja reilu kolmannes on edennyt niin pitkälle, että he myös hyötyvät siitä. Luvut saisivat kuitenkin olla korkeammat.

Digikehityksen kiihdyttäminen kunnissa vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Kunnilla on mahdollisuus luoda innovatiivisia digitaalisia palveluita, jotka parantavat kuntalaisten elämänlaatua ja kunnan tehokkuutta.

Jos kunnallasi on jo digistrategia tai -ohjelma, mutta sen käytäntöön vieminen ei tunnu onnistuvan, ota yhteyttä. Autamme saamaan toimeenpanoon ketteryyttä ja muotoilemaan tavoitteet toteutettaviksi.

 

Blogin kirjoittaja Senni Moksu työskenteli CGI:llä tietojohtamisen ja kuntien kehitykseen liittyvien projektien parissa. 

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.