Pankit panostavat digitalisointiin paremman asiakaskokemuksen luomiseksi

Digitalisoituminen, jolla vastataan asiakkaiden muuttuviin odotuksiin on pankkien keskeisin painopiste. Päämääränä on tarjota entistä parempi kokonaisvaltainen asiakaskokemus, joka lisää asiakasuskollisuutta ja tuottoja. Tarvittavien IT-osaajien löytäminen digitalisoitumisen nopeuttamiseksi nousee tänä vuonna merkittäväksi haasteksi. Kriittiset toiminnalliset painopisteet, kuten toiminnan turvaaminen kyber- ja  talousrikosuhkien yhä yleistyessä ja lisääntyvän sääntelyn noudattaminen, ovat myös ensisijaisijaisia huolenaiheita pankkitoimialalla.

Lue alta pankkialan johtajien kanssa vuonna 2022 käymiemme keskustelujen tärkeimmät havainnot tai lataa raporttimme.

Lataa pankkitoimialaraportti

Lue lisää merkittävimmistä makrotrendeistä ja niiden vaikutuksesta liiketoimintaan yhteenvetoraportistamme.  

Toimialan kehitystrendit ja prioriteetit

TOP 3 makrotrendit
 1. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
 2. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
 3. Ilmastonmuutos, mukaan lukien energiasiirtymä ja vähähiilisyystavoittee
TOP 3 toimialatrendit
 1. Yhä yleistyvä digitaalisten kanavien käyttö asiakkaiden ensisijaisena kanavana
 2. Digitaalinen muutos perinteisen legacy pankki-infrastruktuurin kuormittajana
 3. Kyber- ja muiden talousrikosten kasvava uhka 
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Yhä digitalisoituvan asiakas- ja asiointikokemuksen edistäminen
 2. Kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen kehittäminen 
 3. Pankkien ja asiakkaiden suojaaminen lainsäädännöllisiltä riskeiltä ja talousrikoksilta
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. Yhä digitalisoituvan asiakas- ja asiointikokemuksen tarjoaminen 
 2. Liiketoimintaprosessien automatisointi
 3. Pankkitoimintojen suojaaminen

 

63%

kertoo, että vanhat legacy-järjestelmät ovat haaste digitaalisten strategioiden toteuttamiselle.

58%

kertoo IT- ja liiketoimintojensa olevan yhdenmukaiset ja tukevan digitalisoitumista.

89%

kokee IT-osaajien pysyvyyden sekä rekrytoinnin haasteena.

Mitä digitalisaation edelläkävijät tekevät toisin?

36 prosenttia pankkitoimialan johtajista kertoo saavuttavansa odotettuja tuloksia digitaalisista strategioistaan. Oheisessa taulukossa verrataan digitaalisten edelläkävijöiden vastauksia organisaatioihin, jotka ovat vasta rakentamassa tai käynnistämässä digitaalisia strategioitaan. 

Lue lisää digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksista.

Digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksia Digitalisaation edelläkävijät Digistrategioitaan rakentavat tai käynnistävät
Liiketoimintamalli on erittäin ketterä 30 % 6 %
IT- ja liiketoiminnot ovat yhdenmukaiset ja digistrategiaa tukevat 74 % 36 %
IT- ja liiketoiminnot on integroitu edistämään digitaalisen strategian toteuttamista 67 % 33 %
Toteuttavat jo tai ovat toimintavalmiita toteuttamaan asiakaslähtöisen muutoksen 98 % 44 %