Ennennäkemätön kysyntä vauhdittaa pankkien digitalisaatiota

Pankit ovat ottaneet suuria edistysaskeleita digitaalisella muutosmatkallaan. 35 % pankkialan johtajista kertoo saavuttaneensa tuloksia digistrategiansa avulla, kun vastaava luku viime vuonna oli 27 %. Saavutuksista huolimatta digitaalisilla edelläkävijöilläkin riittää yhä työtä holistisen kulttuurinmuutoksen sekä vanhan infrastruktuurin ja legacy-järjestelmien tuomien rajoitusten kanssa.

Tältä sivulta sekä tutkimusraportista löydät keskeiset löydökset vuoden 2021 keskusteluistamme pankkialan johtajien kanssa.

Lataa raportti

Toimialan kehitystrendit ja prioriteetit

Toimialatrendit
  1. Digitaalisten palveluiden osuus asiakkaiden ensisijaisena asiointikanavana kasvaa
  2. Digitaalinen transformaatio luo yhä uusia vaatimuksia pankkien legacy-järjestelmille ja olemassa olevalle infrastruktuurille
  3. Kyberrikollisuuden, tietoverkkorikosten ja muiden talousrikosten uhka kasvaa
Liiketoiminnan painopisteet
  1. Asiakaskokemuksen kokonaisvaltainen kehittäminen
  2. Asiakkaille suunnattujen palveluiden digitalisaation vauhdittaminen
  3. Pankin ja asiakkaiden suojaaminen sääntelyriskeiltä ja talousrikollisuudelta

 

IT-painopisteet
  1. Digitaalisen transformaation tuominen asiakasrajapintaan
  2. Liiketoimintaprosessien automatisointi
  3. IT-kyvykkyyksien ja liiketoiminnan yhteensovittaminen

 

64%

sanoo, ettei IT-toimitusketju pysty reagoimaan riittävän nopeasti liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin.

44%

kertoo kasvattavansa uusiin sovelluksiin ja infrastruktuuriin tarkoitettua budjettia.

36%

arvioi legacy-järjestelmien muodostavan merkittäviä haasteita digitalisaatiohankkeille ja -strategioille.

Tietyt ominaisuudet yhdistävät niitä 35 % pankkialan johtajista, jotka kertovat saavuttavansa tuloksia digistrategioillaan vuonna 2021.Taulukossa verrataan digitaalisten edelläkävijöiden antamia vastauksia niihin organisaatioihinjotka ovat vasta rakentamassa tai käynnistämässä omia digitalisointistrategioitaan.

Lue lisää digitaalisten edelläkävijöiden ominaisuuksista.

Digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksia Johtajat, jotka saavuttavat tuloksia digistrategioillaan Johtajat, jotka rakentavat tai käynnistävät digistrategioitaan
Tehokas yhteistyö 67 % 26 %
Innovaatioiden käyttöönotto ja hyödyntäminen 44 % 32 %
Liiketoiminnan ja IT:n prioriteettien yhdistäminen 65 % 56 %
Ketterä IT-toimitusketju 31 % 21 %
Managed IT -yhteistyö luotettujen kumppaneiden kanssa 92 % 77 %
Turvallinen IT-ympäristö 75 % 63 %
Pitävät ympäristön ja kestävän kehityksen huomiointia oleellisena osana arvonluontia 69 % 44 %

 

Lataa raportti

-- IMAGE GOES BELOW --

Voice of Our Clients 2021 - Pankki

-- IMAGE GOES ABOVE --

Lataa pankkien vuoden 2021 tutkimusraportti