Pankkialan painopisteet liittyvät digitalisaatioon, asiakaskokemuksen kehittämiseen sekä turvallisuuden varmistamiseen

Keskustelimme kaikkiaan 127 pankkialan johtajan kanssa selvittääksemme toimialan tämän hetkiset tärkeimmät fokusalueet sekä merkittävimmät huolenaiheet. Digitalisaatio on merkittävin toimialaan vaikuttava makrotrendi, johon reagoidaan investoimalla asiakalähtöiseen digitaaliseen muutokseen (tärkein IT-prioriteetti), jolla kehitetään kokonaisvaltaista asiakaskokemusta (tärkein liiketoimintaprioriteetti). Toimialatrendinä korostuu paine puuttua talousrikollisuuden kasvavaan uhkaan

Tutustu tarkemmin näihin sekä muihin toimialan tärkeimpiin trendeihin ja prioriteetteihin

Lataa pankkitoimialaraportti

TOP trendit ja prioriteetit

TOP 3 makrotrendit
 1. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
 2. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
 3. Ilmastonmuutos, mukaan lukien energiasiirtymä ja vähähiilisyystavoitteet
TOP 3 toimialatrendit
 1. Kyber- ja talousrikosten kasvava uhka 
 2. Digitalisaation vaatimukset legacy-infrastruktuurille
 3. Yhä yleistyvä digitaalisten kanavien käyttö 
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen kehittäminen 
 2. Asiakaslähtöisen digitaalisen muutoksen edistäminen
 3. Pankkien ja asiakkaiden suojaaminen 
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. Asiakaslähtöisen digitaalisen muutoksen toteuttaminen
 2. Investoinnit vaatimustenmukaisuuteen sekä turvallisuuteen 
 3. Liiketoimintaprosessien automatisointi

 

Digitalisaatio on IT:n tärkein painopiste
Asiakaslähtöinen digitalisaatio on neljättä vuotta peräkkäin toimialan tärkein IT-prioriteetti.


Digitalisaation vaikutukset näkyvät ja tuntuvat
86 prosenttia haastatelluista pankin alan johtajista kokee kiihtyvän digitalisaation vaatimukset voimakkaina.


Kestävä kehitys on investointi tulevaan
59 prosenttia haastatelluista pitää kestävää kehitystä keskeisenä arvonluonnin kannalta, mutta sen kaupallistaminen koetaan haasteellisena.


Kyberstrategia kattaa ekosysteemit
51 prosenttia haastatelluista kertoo laajentavansa kyberturvallisuusstrategiansa kattamaan koko ekosysteeminsä.


Analytiikka edistää personointia
Edistynyt analytiikka asiakaskokemuksen personoimiseksi on yksi tärkeimmistä toimialan liiketoimintaprioriteeteista.
 

Banking - Wifi Transaction

1
Panosta asiakaskokemuksen kehittämiseen
hyödyntämällä API-rajapintoja ja investoimalla sivustojen ja sovellusten navigointiin asiakasuskollisuuden lisäämiseksi.
2
Järkeistä pilvipalveluiden käyttö
siirtämällä pilveen ensin ei-kriittiset järjestelmät sekä toteuttamalla monipilviratkaisustrategia.
3
Edistä palveluiden personointia 
investoimalla data-analytiikkaan, tekoälyyn ja ketteriin menetelmiin palveluiden räätälöimiseksi.
4
Hyödynnä avoimia standardeja
aina kun mahdollista säilyttääksenne riippumattomuuden palveluntarjoajajista.
5
Kehitä datanhallintaa 
varmistamalla johdon tuki, määrittelemällä lähtötaso sekä asettamalla realistiset tavoitteet.
Corporate transaction banking

Pankkialaa koskettavat reaaliaikaisen maksamisen ja uudenlaisten turvallisuusuhkien kaltaiset haasteet, mutta tarjolla on myös innostavia mahdollisuuksia. Tarjoamme kattavan valikoiman palveluita sekä näkemystä ja ratkaisuja, joita pankit tarvitsevat täyttääkseen asiakkaidensa odotukset.Lue lisää