ESG ohjaa kohti kestävämpää tulevaisuutta 

Paine kestävälle kehitykselle on nykyään suuri. Maat, viranomaiset, sijoittajat ja markkinat ympäri maailmaa panostavat enemmän kestävään kehitykseen pyrkiessään myötävaikuttamaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. EU Green Deal ja taksonomia sekä monet muut direktiivit kiihdyttävät muutosta Euroopassa.

Myös sijoittajat ovat kiinnostuneita yritysten kestävyydestä tehdessään sijoituspäätöksiä ja kuluttajat valitessaan palveluita. Useammilla yrityksillä ja organisaatiolla onkin jo asetettu tavoite hiilineutraliuuteen.

ESG:n avulla voidaan tarkastella sitä, miten yritykset ja organisaatiot kohtelevat planeettaa (Environmental) ja ihmisiä (Social) tai sitä, miten organisaatioita johdetaan (Governance). Käytännössä ESG:tä hyödynnetään rahoitus- ja sijoituspäätöksiä tehtäessä, koska sillä otetaan taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon ympäristölliset, yhteiskunnalliset (sosiaaliset) ja hallinnolliset eli niin sanotut ei-taloudelliset tekijät. 

 

Rakennamme digitaalista infrastruktuuria ja tarjoamme konsultointiapua 

Me CGI:llä autamme asiakkaitamme ESG-regulatioon ja kestävään kehitykseen liittyvien asioiden kanssa ydinliiketoimintamme alueella. Rakennamme ESG-datalle digitaalista infrastruktuuria, joka auttaa organisaatioita ottamaan huomioon ESG-regulaatioon ja kestävään kehitykseen liittyvät asiat. Konsulteiltamme saat apua vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyvään tekemiseen. Kehitämme myös ratkaisuja ESG-raportointiin liittyen.