Primary tabs

Kulje kohti kestävämpää tulevaisuutta kanssamme

Paine kestävälle kehitykselle on nykyään suuri. Maat, viranomaiset, sijoittajat ja markkinat ympäri maailmaa panostavat enemmän kestävään kehitykseen pyrkiessään myötävaikuttamaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Sijoittajat ovat kiinnostuneita yritysten kestävyydestä tehdessään sijoituspäätöksiä ja kuluttajat valitessaan palveluita. Useammilla yrityksillä ja organisaatiolla onkin jo asetettu tavoite hiilineutraliuuteen.

ESG:n avulla voidaan tarkastella sitä, miten yritykset ja organisaatiot kohtelevat planeettaa (Environmental) ja ihmisiä (Social) tai sitä, miten organisaatioita johdetaan (Governance). Käytännössä ESG:tä hyödynnetään sijoituspäätöstä tehtäessä, koska sillä otetaan taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon ympäristölliset, yhteiskunnalliset (sosiaaliset) ja hallinnolliset eli niin sanotut ei-taloudelliset tekijät. ESG toimii sijoittajien apuna yritysten vastuullisuutta arvioitaessa.

Konsulteiltamme saat apua vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyvään tekemiseen. Kehitämme myös ratkaisuja ESG-raportointiin liittyen.

 

The move toward mandatory sustainable finance

Kohti kestävää taloutta pakon edessä

Kestävä kehitys on tätä päivää, eikä sitä voi jättää huomiotta. Mutta kuinka voit valmistautua kestävän kehityksen raportointiin? Useat kysymykset aiheeseen liittyvät kysymykset keskittyvät dataan. Mistä tiedät, ovatko organisaation kestävän kehityksen tiedot oikeita? Kuinka voit kerätä, hallita ja jakaa kestävän kehityksen tietoja tarkasti? Lue Atso Andersénin englanninkielinen blogi aiheesta!

Lue lisää

kauppias ja asiakkaat luomutorilla

Kestävä Smart City rakentuu yhdessä tekemällä

Tulevaisuuden kestävä Smart City mahdollistaa kaikkien kuntalaisten ulottuvilla olevien, todellisiin tarpeisiin perustuvien palveluiden tarjoamisen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Tämä edellyttää digitalisaation mahdollisuuksien entistä parempaa hyödyntämistä sekä yhteistyötä yli kunta- ja toimijarajojen.

Lue lisää

Green butterfly on finger

Kestävä kehitys innostaa ja yhdistää

Kuinka eri ikäluokat suhtautuvat kestävään kehitykseen? Miten sitä voitaisi parhaiten edistää? Auttaako digitalisaatio rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta? Palvelupäällikkö Miia Kärhä, 27, sekä kestävän kehityksen johtaja Timo Pellikka, 59, tulevat eri lähtökohdista, mutta suhtautuvat kestävään kehitykseen yhtä intohimoisesti. Lue heidän ajatuksiaan blogista!

Lue lisää