Painopisteenä monikanavaisen asiakaskokemuksen kehittäminen digitalisaation ja liiketoimintaprosessien automatisoinnin avulla

Keskustelimme kaikkiaan 89 telecom- ja media-alan johtajan kanssa selvittääksemme toimialan tämänhetkiset tärkeimmät fokusalueet sekä merkittävimmät huolenaiheet. Nopea teknologinen kehitys nähdään merkittävimpänä makrotrendinä, digitalisoituminen on puolestaan tärkein toimialatrendi. Liiketoiminta- ja IT-prioriteetteina korostuvat asiakaskokemuksen kehittäminen sekä liiketoimintaprosessien automatisointi

Tutustu tarkemmin näihin sekä muihin toimialan tärkeimpiin trendeihin ja prioriteetteihin:

Lataa toimialaraportti

TOP trendit ja prioriteetit

TOP 3 makrotrendit
 1. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
 2. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
 3. Ilmastonmuutos, mukaan lukien energiasiirtymä ja vähähiilisyystavoitteet
TOP 3 toimialatrendit
 1. Digitalisoituminen
 2. Kasvavat investoinnit verkoston kehittämiseen
 3. Kyberturvallisuuden varmistaminen
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Asiakaskokemuksen kehittäminen
 2. Uuden tarjooman, tuotepakettien ja digitaalisten palveluiden kehittäminen
 3. Verkoston tehokkuuden parantaminen
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. Liiketoimintaprosessien digitalisointi ja automatisointi
 2. Kyberturvallisuuden varmistaminen
 3. Digitalisoituminen yritystasolla 

Pilvipalveluiden kehitys on vielä alkuvaiheessa
Vain 33 prosenttia kokee pystyvänsä hallitsemaan useita pilvipalveluntarjoajia hyvin. 


Digitaalinen matka etenee
Toimialan automaatiota ja dataa hyödyntävät hankkeet ovat yhä edistyksellisempiä.


Asiakaskokemuksen parantaminen on avainasemassa
Se on liiketoiminnan prioriteettien kärjessä yhdessä dataan perustuvan personoinnin kanssa.


Liiketoiminnan ketteryyttä on lisättävä
Vain 26 prosenttia vastaajista kokee liiketoimintamallinsa riittävän ketteriksi digitalisaation edistämiseksi.


Uutta tarjoomaa tarvitaan 
84 prosenttia pitää uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämistä tärkeänä strategisena teemana.

Telecom- ja media-alan trendit

1
Kehitä älykästä automaatiota  
digitaalisen transformaation edistämiseksi automatisoiduissa verkkopalveluissa.
2
Edistä dataan perustuvaa päätöksentekoa
hyödyntääksenne datan potentiaalin kasvun edistämiseksi.
3
Etenkin digimatkan alkuvaiheessa panosta personointiin 
paremman digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämiseksi. 
4
Etsi ketterämpiä liiketoimintamalleja 
lisätäksenne toimialanlaajuiseen muutokseen tarvittavaa reagointinopeutta.
5
Kehitä uutta tarjoomaa  
hyödyntämällä kumppaneita sekä pilvipohjaisia sovelluksia ja -alustoja.
Telecom & media

Teleoperaattoreiden ja mediayhtiöiden maailma on voimakkaassa murroksessa . Autamme asiakkaitamme parantamaan asiakaskokemusta, löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tehostamaan toimintaa ja vähentämään kustannuksia.

Lue lisää