Painopisteinä kustannusten hallinta sekä digipalvelun laadun parantaminen

Keskustelimme kaikkiaan 89 vahinkovakuutusjohtajan kanssa selvittääksemme toimialan tämänhetkiset tärkeimmät fokusalueet sekä merkittävimmät huolenaiheet. Kustannusten hallinta yhdistetyn operatiivisen kulusuhteen parantamiseksi mainitaan merkittävimpänä toimialatrendinä, palvelun laadun ja tuottavuuden parantaminen puolestaan tärkeimpänä IT-prioriteettina. Makrotrendien osalta digitalisaation kiihtyminen vaikuttaa odotuksiin etenkin asiakaspalvelun osalta. 

Tutustu tarkemmin näihin sekä muihin toimialan tärkeimpiin trendeihin ja prioriteetteihin:

Lataa toimialaraportti

Tärkeimmät trendit ja prioriteetit

TOP 3 makrotrendit
 1. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
 2. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
 3. Ilmastonmuutos, mukaan lukien energiasiirtymä ja vähähiilisyystavoitteet
TOP 3 toimialatrendit
 1. Kustannusten hallinta yhdistetyn operatiivisen kulusuhteen parantamiseksi
 2. Nopeasti muuttuvat asiakasodotukset 
 3. Osaajien houkutteleminen, hankkiminen ja pitäminen
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Erottuva, saumaton digitaalinen asiakaskokemus
 2. Koko arvoketjun laajuisen sisäisen end-to-end prosessiautomaation edistäminen
 3. Datan hyödyntäminen vakuutussopimusten ja asiakasarvioiden parantamiseksi
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. Palvelun laadun ja tuottavuuden parantaminen
 2. Sovellusten ja infrastruktuurin järkeistäminen, yksinkertaistaminen ja modernisointi
 3. Innovaatiot etenkin tuotteiden sekä asiakaskokemuksen osalta

 

IT:n modernisointi on kasvussa
57 prosenttia haastatelluista on jo modernisoinut yli 20 prosenttia sovelluksista; 73 prosenttia aikoo tehdä niin seuraavan kahden vuoden kuluessa.


Rekrytointeihin liittyvät haasteet helpottavat hieman
82 prosenttia haastatelluista kertoo vaikeuksista rekrytoida IT-osaajia. Edellisvuonna vastaava luku oli 88 prosenttia.


Tekoäly nousee innovaatiosuunnitelmien kärkeen
Tekoäly / koneoppiminen on merkittävin innovaatiotoiminnan osa-alue seuraavan kolmen vuoden kuluessa; legacy-teknologiat ovat listalla toisena.


Ilmastotoimien vaikutus kasvaa
44 prosenttia haastatelluista mainitsee ilmastonmuutoksen torjunnan merkittävät vaikutukset. Luku on 10 prosenttiyksikköä edellisvuotta suurempi.


Digistrategioiden laajentaminen lisääntyy 
97 prosentilla on digistrategia, mutta vasta 35 prosentilla se on myös ekosysteemit kattava.

 Insurance consultant working at laptop

1
Yhdenmukaista liiketoiminnan ja IT:n painopisteet
digi- ja taustajärjestelmien modernisointia tukevaksi.
2
Kehitä vakuutus- ja korvausjärjestelmiä
saumattoman digitaalisen kokemuksen tarjoamiseksi.
3
Käytä tekoälyä
vastuullisesti etenkin vakuutusten myöntämiseen, korvausvaatimusten käsittelyyn ja asiakaspalveluun liittyvissä rutiinitöissä.
4
Kevennä vaatimustenmukaisuus-, regulaatio- ja ESG-raportointia
automaation ja datan avulla.
5
Hyödynnä strategisia kumppanuuksia
helpottamaan etenkin legacy-järjestelmien modernisointiin sekä resurssipulaan liittyviä haasteita. 
Asiakkaat tutkivat vakuutusta tabletilla.

Työskentelemme vakuutusyhtiöiden kanssa toteuttaen innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kestävän kannattavan kasvun aikaansaamiseksi kustannustehokkaalla tavalla. Tarjoamme kullekin sektorille erityisesti kehitettyjä palveluita henkivakuuttamiseen, työeläkevakuuttamiseen ja vahinkovakuuttamiseen.

Lue lisää