Digitaalisaatio paremman asiakaskokemuksen mahdollistajana

Viimeisen kahden vuoden aikana muuttuneet globaalit olosuhteet, mukaan lukien koronapandemia, ovat lisänneet painetta vauhdittaa vakuutusalan digitalisointia. Kun useimmat ovat edenneet digistrategiassaan jo alkua pidemmälle, tarve hyödyntää digitalisaatiota paremman asiakaskokemuksen luomiseksi on ilmennyt. Saumattoman digitaalisen asiakaskokemuksen edistäminen on tärkein vakuutusalan johtajien mainitsema liiketoiminnan prioriteetti.

Haasteita kehitystyöhön aiheuttavat rajallinen liiketoiminnan ketteryyden, perinteinen legacy-infrastruktuuri, erot liiketoiminnan ja IT:n yhdenmukaisuudessa sekä IT-osaajapula.

Lue alta vakuutusalan johtajien kanssa vuonna 2022 käymiemme keskustelujen tärkeimmät havainnot tai lataa raporttimme. 

Lataa toimialaraportti

Lue lisää merkittävimmistä makrotrendeistä ja niiden vaikutuksesta liiketoimintaan yhteenvetoraportistamme.  

Tärkeimmät trendit ja prioriteetit

TOP 3 makrotrendit
 1. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
 2. Ilmastonmuutos, mukaan lukien energiasiirtymä ja vähähiilisyystavoitteet
 3. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
TOP 3 toimialatrendit
 1. Nopeasti muuttuvat asiakasodotukset tuotteille ja digitaalisille palveluille
 2. Huoli kyberhyökkäyksistä
 3. Osaajien houkutteleminen, hankkiminen ja pitäminen
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Saumaton digitaalinen asiakaskokemus ja IT-modernisointi kustannusten alentamiseksi ja ketteryyden lisäämiseksi
 2. Datan hyödyntäminen vakuutussopimusten ja asiakasarvioiden parantamiseksi
 3. Koko arvoketjun laajuisen end-to-end prosessiautomaation edistäminen
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. Sovellusten ja infrastruktuurin järkeistäminen, yksinkertaistaminen ja modernisointi
 2. Digitaalisen muutoksen suunnitelmallisuus
 3. Datan hyödyntämisen kehittäminen tukemaan liiketoimintaa yhä paremmin

 

75% 

kertoo, että tarve uudelleenmäärittää liiketoiminnan arvoketjut vaikuttaa merkittävästi heidän liiketoimintaansa.

28%

kertoo saavuttavansa odotettuja tuloksia digitaalisista strategioistaan.

52%

mainitsee kulttuurin- ja muutoksenhallinnan suurimpana rajoitteenaan.

Mitä digitaalisaation edelläkävijät tekevät toisin?

28 prosenttia vakuutusalan johtajista kertoo saavuttavansa odotettuja tuloksia digitaalisista strategioistaan. Oheisessa taulukossa verrataan digitalisaation edelläkävijöiden vastauksia organisaatioihin, jotka ovat vasta rakentamassa tai käynnistämässä digitaalisia strategioitaan.

Lue lisää digitaalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksista.

Digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksia Digitalisaation edelläkävijät Digistrategioitaan rakentavat tai käynnistävät
Pitää itseään erittäin ketteränä 32 % 13 %
IT- ja liiketoiminnot ovat yhteensopivat 53 % 31 %
IT- ja liiketoiminnot on integroitu 63 % 50 %
Kokee legacy-järjestelmähaasteita 21 % 59 %
On siirtämässä toimintoja pilveen 50 % 28 %