Vakuutusyhtiöt saavuttavat tuloksia digistrategioillaan

Omaisuus- ja vahinkovakuuttamisen saralla vakuutusyhtiöt ovat ottaneet selkeitä harppauksia digitaalisella muutosmatkallaan. Vuonna 2021 27 % toimialan johtajista kertoi heidän digistrategiansa tuottaneen tuloksia (vrt. 19 % vuonna 2020).

Samanlaista kehitystä raportoivat myös henki- ja eläkevakuuttamisen johtajat, joista 28 % kertoi digistrategian tuottaneen tuloksia (vrt. 16 % vuonna 2020).

Vakuutusalalla digitaaliset strategiat ja hankkeet ulottuvat myös organisaation ulkopuolelle ja kattavat koko digitaalisen arvoketjun. Vakuutusyhtiöistä 40 % kertoo digistrategioidensa huomioivan myös organisaation ekosysteemit ja liiketoimintakumppanit.

Lataa raportti

Vakuutusyhtiöiden kehitystrendit ja prioriteetit

Toimialatrendit
  1. Nopeasti muuttuvat asiakasodotukset tuotteille ja digitaalisille palveluille
  2. Kustannusten hallinta ja yhdistetyn kulusuhteen ylläpito ja parantaminen
  3. Uusien säännösten seuranta ja noudattaminen
Liiketoiminnan prioriteetit
  1. Saumattoman ja erottuvan digitaalisen asiakaskokemuksen rakentaminen
  2. Prosessiautomaation kehittäminen sisäisesti ja koko arvoketjussa
  3. Merkintäsitoumusten ja asiakasarvioiden parantaminen datan avulla
IT-prioriteetit
  1. Liiketoiminnan tukeminen edistyneellä data-analytiikalla ja tiedolla johtamisella
  2. Sovellusten ja IT-infrastruktuurin järkeistäminen, yksinkertaistaminen ja modernisointi
  3. Uusien tuotteiden innovointi ja asiakaskokemuksen kehittäminen
  4. Kyberturvallisuus

 

3. 

vuotta putkeen, toimialan tärkein trendi on nopeasti muuttuvat asiakasodotukset liittyen vakuutusyhtiöiden tarjoamiin tuotteisiin ja digitaalisiin palveluihin

63%

alan toimijoista kertoo, että asiakasodotuksilla on vaikutusta digistrategioihin.

91%

kertoo asiakaspolun digitalisoinnin olevan tämän hetken tärkein digihanke.

40 % vakuutusyhtiöistä ulottaa digitaalisen strategiansa myös kumppaniekosysteemiin. Digitaaliset edelläkävijät suosivat avoimia liiketoimintamalleja ja laajennettuja toimitusketjuja sekä panostavat digitaalisen arvoketjun optimointiin.

Taulukossa verrataan digitaalisten edelläkävijöiden antamia vastauksia niihin organisaatioihin, jotka ovat vasta rakentamassa tai käynnistämässä omia digitalisointistrategioitaan.

Digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksia Johtajat, jotka saavuttavat tuloksia digistrategioillaan Johtajat, jotka rakentavat tai käynnistävät digistrategioitaan
Tehokas yhteistyö 50 % 17 %
Liiketoiminnan ja IT:n prioriteettien yhdistäminen 67 % 50 %
Managed IT -yhteistyö luotettujen kumppaneiden kanssa 87 % 80 %
Pitävät ympäristön ja kestävän kehityksen huomiointia oleellisena osana arvonluontia 60 % 27 %

 

Lataa raportti

-- IMAGE GOES BELOW --

Voice of Our Clients 2021 - Vakuutus

-- IMAGE GOES ABOVE --

Lataa raportti