Työeläkeyhtiö Elo halusi korvata olemassa olevan vakuutushakemusjärjestelmän uudella asiakkaan tarpeita paremmin palvelevalla ostosovelluksella, joka toimii kaikilla päätelaitteilla. 

Projekti kohti nykyaikaisempaa, älykkäämpää ja vaivattomampaa palvelua aloitettiin kartoittamalla asiakkaiden odotukset ja tarpeet palvelulle. Työkaluksi tähän valikoitui CGI:n Service Sprint, jonka aikana kehitettiin asiakkaiden tarpeet huomioiva prototyyppi, jota jatkojalostettiin asiakaspalautteiden perusteella sovelluksen MVP-version perustaksi. Moderni pilviarkkitehtuuri valikoitui teknisen toteutuksen pohjaksi.

Palvelu on saanut hyvän vastaanoton ja käyttäjien palautteissa ovat korostuneet palvelun helppokäyttöisyys, sujuvuus ja nopeus. Lue lisää Elon verkkosivun artikkelista.

Sovelluksesta saatavat hyödyt:

  • Palvelu, joka vastaa asiakkaiden tarpeita ja parantaa ostokokemusta
  • Mobiilikäytettävyyden parantuminen
  • Mahdollisimman pitkälle valmiiksi täytetty hakemus
  • Helppo käytettävyys ja käyttäjän intuitiivinen ohjaaminen
  • Myynnin sujuvoittaminen
  • Kilpailukyvyn paraneminen
  • Kustannustehokkuus ylläpidossa

 


Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo on asiakkaidensa omistama työeläkeyhtiö, joka huolehtii asiakasyritystensä työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta. Suomalaisista yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä noin 40 prosenttia on valinnut Elon työeläkekumppanikseen. Elo vastaa noin 500 000 työntekijän ja yrittäjän tulevista eläkkeistä, huolehtii noin 240 000 eläkkeensaajasta ja noin 26 miljardin euron sijoitusomaisuudesta. www.elo.fi.

 

Lisätietoja:

Hanna Verkko
Director Consulting Services