Merkittävimmät makrotrendit vaikuttavat kaupan alan organisaatioiden toimintaympäristöön

Keskustelimme kaikkiaan 111 kaupan alan johtajan kanssa selvittääksemme toimialan tämänhetkiset tärkeimmät fokusalueet sekä merkittävimmät huolenaiheet. Makrotrendeistä ilmastonmuutoksen vaikutus on merkittävä. Sen vaikutukset heijastuvat sekä prosesseihin, tuotteisiin että palveluihin. Teknologia ja digitaalisaatio lisäävät asiakkaiden odotuksia saumattomasta asiakaskokemuksesta asiointikanavasta riippumatta, mikä edellyttää ketteriä toimitusketjuja, datalähtöisiä prosesseja sekä järjestelmien modernisointia. Inflaatiopaineet sekä kuluttajien muuttuneet ostotottumukset ovat uusia makrotrendejä, joiden vaikutus on myös kaupan alalla merkittävä. 

Tutustu tarkemmin näihin sekä muihin toimialan tärkeimpiin trendeihin ja prioriteetteihin:

Lataa kaupan toimialaraportti

TOP trendit ja prioriteetit

TOP 3 makrotrendit
 1. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
 2. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
 3. Ilmastonmuutos, mukaan lukien energiasiirtymä ja vähähiilisyystavoitteet
TOP 3 toimialatrendit
 1. Digitalisoituminen
 2. Kyberuhkat
 3. Innovaatiot asiakasodotuksiin vastaamiseksi
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Asiakaskokemuksen kehittäminen
 2. Investoinnit uusiin tuotteisiin ja palveluihin
 3. Toimitusketjujen ketteryyden lisääminen
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. Asiakaskokemuksen kehittäminen
 2. IT-modernisointi
 3. Kyberturvallisuus

 

Ilmastonmuutoksen torjunta on kriittistä
66 prosenttia kaupan alan johtajista korostaa tämän makrotrendin merkitystä.


Inflaatio muuttaa ostotottumuksia
Inflaatio ja kuluttajien uudet ostotottumukset ovat merkittävimmät uudet makrotrendit.


Asiakkaiden odotukset ohjaavat muutosta
Digitalisoituminen asiakkaiden odotusten täyttämiseksi on tärkein toimialatrendi.


Innovaatiot ovat avainasemassa asiakkaiden kysyntään vastaamisessa
Investoinnit uusiin tuotteisiin tai palveluihin korostuvat toimialatrendinä.


Paremman asiakaskokemuksen edellytys on parempi IT
Kaupan alan johtajat pitävät IT:n nykyaikaistamista asiakaskokemuksen kehittämiseksi tärkeänä IT-prioriteettina.

Retail banking Hero

1
Kehitä monikanavaista asiakaskokemusta 
modernisoimalla ja yhtenäistämällä ratkaisuja sekä data-analytiikan avulla.
2
Lisää toimitusketjun ketteryyttä 
tekoälyyn perustuvilla ennustamisen ja varastonhallinnan ratkaisuilla.
3
Paranna tiedon laatua 
koko arvoketjussa reaaliaikaisen varastonseurannan avulla.
4
Optimoi ydinprosesseja 
automaation sekä valikoitujen hallinnoitujen palveluiden avulla.
5
Vauhdita digitalisaatiota 
muutoksenhallintastrategioihin sekä muutosjohtamiseen panostamalla. 
Kaupan alalla paikkatieto on pääomaa

Digitalisaation vaikutus kaupan alan liiketoimintamalleihin kasvaa jatkuvasti. Autamme vähittäis- ja tukkukaupan alan toimijoita tiellä kasvuun, helpotamme muutosten läpivientiä ja tarjoamme ratkaisuja toiminnan tehostamiseen.

Lue lisää