Paineet kaikkikanavaisen asiointikokemuksen tarjoamiseen kasvavat

Kaupan alan organisaatioiden pitkän aikavälin näkymissä siintää paine siirtyä monikanavaisuudesta (multichannel) kaikkikanavaisuuteen (omnichannel). Data on muutoksessa keskeistä, koska se mahdollistaa paremman käsityksen asiakkaista, auttaa optimoimaan toimintoja ja tarjoamaan kohdennettuja tarjouksia ja asiointikokemuksia eri kanavissa. Osaajavaje ja fyysiset toimitusketjun häiriöt nähdään merkittävimpinä esteinä tai hidasteina näiden liiketoimintaprioriteettien saavuttamisessa. Samalla vastuullisuuden merkitys tulevaisuuden arvon luomisessa sidosryhmille kasvaa. 

Lue alta kaupan alan johtajien kanssa vuonna 2022 käymiemme keskustelujen tärkeimmät havainnot tai lataa raporttimme. 

Lataa toimialaraportti

Lue lisää merkittävimmistä makrotrendeistä ja niiden vaikutuksesta liiketoimintaan yhteenvetoraportistamme

Tärkeimmät trendit ja prioriteetit

TOP 3 makrotrendit
 1. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
 2. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
 3. Toimitusketjujen uudelleenkonfigurointi riskien vähentämiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi
TOP 3 toimialatrendit
 1. Digitalisoituminen
 2. Kaikkikanavaisuus toiminnan lähtökohtana
 3. Toimitusketjujen digitalisointi ja optimointi
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Asiakaskokemuksen kehittäminen
 2. Toimitusketjujen ketteryyden lisääminen
 3. Investoinnit uusiin tuotteisiin ja palveluihin
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. Asiakaskokemuksen kehittäminen
 2. IT-modernisointi
 3. Ketterien toimitusketjujen täytäntöönpano

 

24%

kertoo saavansa tuloksia digitaalisista strategioistaan
(22 % vuonna 2021).

28%

kuvailee liiketoimintamallejaan erittäin ketteriksi vastaamaan digitalisointitarpeisiin.

68%

pitää vastuullisuutta keskeisenä tulevaisuuden arvoa asiakkaille luovana tekijänä.

Mitä digitalisaation edelläkävijät tekevät toisin?

24 prosenttia kaupan alan johtajista kertoo saavuttavansa odotettuja tuloksia digitaalisista strategioistaan. Oheisessa taulukossa verrataan digitalisaation edelläkävijöiden vastauksia organisaatioihin, jotka ovat vasta rakentamassa tai käynnistämässä digitaalisia strategioitaan.

Lue lisää digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksista.

Digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksia Digitalisaation edelläkävijät Digistrategioitaan rakentavat tai käynnistävät
Erittäin ketterät liiketoimintamallit 67 % 13 %
Tuottaa tuloksia kyberturvallisuusstrategiallaan 48 % 5 %
IT-prioriteetit tukevat jo tai niillä on valmius tukea asiakaskokemuksen parantamista 83 % 33 %
IT-prioriteetit tukevat jo tai niillä on valmius tukea uusien IT-toimitusmallien käyttöönottoa 73 % 28 %
IT-prioriteetit tukevat jo tai niillä on valmius tukea ketteriä toimitusketjuja 63 % 13 %