Kyberturvallisuus ja data muutoksen vauhdittajina 

Keskustelimme kaikkiaan 173 energia-alan johtajan kanssa selvittääksemme toimialan tämän hetkiset tärkeimmät fokusalueet sekä merkittävimmät huolenaiheet. Tänä vuonna korostuvat optimoidut, vastuulliset ja suojatut toiminnot, jotka auttavat navigoimaan energiamurroksessa sekä tuomaan ja säilyttämään kilpailuetua myös tulevaisuudessa. 

Tutustu tarkemmin näihin sekä muihin toimialan tärkeimpiin trendeihin ja prioriteetteihin: 

Lataa energiatoimialaraportti

Toimialatrendit ja prioriteetit

TOP 3 makrotrendit
 1. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
 2. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
 3. Ilmastonmuutos, mukaan lukien energiasiirtymä ja vähähiilisyystavoitteet
TOP 3 toimialatrendit
 1. Kyberturvallisuus
 2. Hiilineutraalius
 3. Investointien ja toimintojen optimointi
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Energiasiirtymä ja ilmastonmuutos
 2. Investointien ja toimintojen optimointi
 3. Kyberturvallisuus
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. Kyberturvallisuus
 2. IT-modernisointi laskemaan kustannuksia ja lisäämään ketteryyttä
 3. Toiminnan tehokkuus ja huippuosaaminen

 

Vihreä siirtymä etenee
81 prosenttia haastatelluista pitää ilmastotoimia organisaatioita muokkaavana makrotrendinä.


Geopoliittisten tapahtumien vaikutus kasvaa
Niiden johtajien määrä, jotka mainitsevat maailmantalouden muutosten merkittävän vaikutuksen, kasvoi 24 prosenttiyksikköä edellisvuoteen. Euroopassa kasvua oli peräti 40 prosenttiyksikköä edellisvuoteen. 


Data on yksi tärkeimmistä painopistealueista
86 prosenttia haastatelluista kertoo, että tiedonhallinta ja datan hallinnointi ovat avainasemassa datastrategian kehittämisessä.


Digitalisoitumisen alueelliset erot kasvavat 
42 prosenttia haastatelluista Euroopassa, mutta vain 13 prosenttia Pohjois-Amerikassa kertoo saavansa tuloksia digistrategioistaan.


Kyberturva tuottaa tulosta 
59 prosenttia haastatelluista kokee kyberturvallisuusstrategian tuottavan tuloksia. Edellisvuonna vastaava luku oli 48 prosenttia.

The distributed nature of renewable energy generation creates network challenges

1
Turvaa liiketoiminta
kokonaisvaltaisesti IoT-toiminnoista loppuasiakkaaseen saakka.
2
Varmista, että data on luotettavaa
jotta sen avulla saataviin tuotoksiin voi luottaa.
3
Mahdollista oletuksena ESG-tiedon seuranta
jotta vastuullisuustavoitteiden seuranta ja todentaminen onnistuu. 
4
Yhdenmukaista ylimmän johdon toiminta
liiketoiminnan, operatiivisen toiminnan ja IT:n kanssa energiamurroksen vauhdittamiseksi.
5
Tee asiantuntijoille mahdolliseksi
vastata tulevaisuuden energiahaasteisiin digitalisaation avulla.
5 recommendations for protecting the organization and accelerating the energy transition through data

Kilpaillussa markkinassa menestyminen edellyttää innovatiivisia ratkaisuja ja asiakkaan asettamista aidosti keskiöön. Autamme energiayhtiöitä luomaan ylivertaisen asiakaskokemuksen, vastaamaan alan murrokseen ja kustannuspaineisiin sekä luomaan uutta liiketoimintaa. 

Lue lisää