Vastuullisuus vie kohti vihreämpää ja elinvoimaisempaa tulevaisuutta

Ilmastonmuutos on energia-alalla merkittävin makrotaloudellinen huolenaihe vuonna 2022. Energiamurros ja hiilineutraalius ovat kyberturvallisuuden, digitalisaation, suorituskyvyn parantamisen ja IT-modernisoinnin ohella tärkeimpiä toimialatrendejä ja prioriteetteja.

Lue alta energia-alan johtajien kanssa vuonna 2022 käymiemme keskustelujen tärkeimmät havainnot tai lataa raporttimme.

Lataa energiatoimialaraportti

Lue lisää merkittävimmistä makrotrendeistä ja niiden vaikutuksesta liiketoimintaan yhteenvetoraportistamme.  

Toimialatrendit ja prioriteetit

TOP 3 makrotrendit
 1. Ilmastonmuutos, mukaan lukien energiasiirtymä ja vähähiilisyystavoitteet
 2. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
 3. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
TOP 3 toimialatrendit
 1. Kyberturvallisuus
 2. Hiilineutraalius ja hajautetut energiaresurssit
 3. Digitalisoituminen vastaamaan asiakkaiden odotuksia
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Energiasiirtymä ja ilmastonmuutos
 2. Kustannusten vähentämis- ja suorituskyvyn parantamishankkeet
 3. Digitalisoituminen parantamaan asiakaskokemusta
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. Kyberturvallisuus
 2. IT-modernisointi laskemaan kustannuksia ja lisäämään ketteryyttä
 3. Toiminnan tehokkuus ja huippuosaaminen

 

88%

kokee IT-osaajapulan haasteena.

77%

ylimmästä johdosta arvioi kestävän kehityksen vaikutuksen tulevaisuuden arvonluonnin kannalta merkittäväksi.

57%

toimialan johtajista sanoo, että kulttuurin muutos ja muutoksenhallinta ovat suurin rajoite liiketoiminnan painopisteiden saavuttamiselle.

Mitä digitalisaation edelläkävijät tekevät tulosten saamiseksi?

29 prosenttia energia-alan johtajista kertoo saavuttavansa odotettuja tuloksia digitaalisista strategioistaan. Oheisessa taulukossa verrataan digitaalisten edelläkävijöiden vastauksia organisaatioihin, jotka ovat vasta rakentamassa tai käynnistämässä digitaalisia strategioitaan. 

Lue lisää digitaalisten edelläkävijöiden ominaisuuksista.

Digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksia Digitalisaation edelläkävijät Digistrategioitaan rakentavat tai käynnistävät
Hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa (RPA) 88 % 50 %
Näkee kestävän kehityksen asiakkaiden arvon luomisen ytimenä 77 % 55 %
Saa tuloksia kyberstrategioistaan 70 % 37 %
Yhteensovittaa liiketoiminnan ja IT-toiminnot 63 % 25 %
Modernisoi tai on modernisoinnut yli 20 % sovelluksista 54 % 39 %