Yhteiskunnallinen muutos vauhdittaa toimialan transformaatiota

Suurin osa sähköyhtiöiden johtajista kertoo kestävän kehityksen olevan keskeinen osa toimialan yritysten kykyä luoda arvoa asiakkaille.

Alalla keskitytään myös siirtymään fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan, jatkuvasti muuttuvan sääntelyn noudattamiseen ja uusiin innovaatioihin.

Kuitenkin vain 21 % toimialan yrityksistä kertoo digistrategioiden tuovan odotettuja tuloksia.

Lataa raportti

Toimialatrendit ja prioriteetit

Toimialatrendit
  1. Kyberturvallisuuteen panostaminen
  2. Asiakkaiden vuoksi digitalisoituminen
  3. Hiilineutraaliuden tavoittelu
Liiketoiminnan prioriteetit
  1. Sijoitusten ja toiminnan optimointi
  2. Kyberturvallisuus
  3. Kustannusten hallinta ja tehokkuuden parantaminen
  4. Asiakaskokemuksen kehittäminen ja digitalisointi

 

91%

kertoo asiakaskokemuksen kehittämisen olevan liiketoiminnan prioriteettilistan kärjessä.

21%

kertoo saavuttavansa odotettuja tuloksia digitaalisilla strategioillaan.

70%

on sitä mieltä, että kestävä kehitys ja ympäristöteot ovat arvonluonnin keskeinen osa.

Energia-alalla 21 % yrityksistä kertoo digistrategioiden tuovan toivottuja tuloksia.

Digitaalisilla edelläkävijöillä on joitakin yhteisiä ominaisuuksia. Taulukossa verrataan digitaalisten edelläkävijöiden vastauksia organisaatioihin, jotka ovat vasta rakentamassa tai käynnistämässä digitaalisia strategioitaan.

Lue lisää digitaalisten edelläkävijöiden ominaisuuksista.

Digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksia Johtajat, jotka saavuttavat tuloksia digistrategioillaan Johtajat, jotka rakentavat tai käynnistävät digistrategioitaan
Tehokas yhteistyö 46 % 39 %
Liiketoiminnan ja IT:n prioriteettien yhdistäminen 61 % 49 %
Tietosuojalakien ja regulaation tuntemus 64 % 46 %
Managed IT -yhteistyö luotettujen kumppaneiden kanssa 87 % 55 %
Turvallinen IT-ympäristö 77 % 32 %
Ympäristön ja kestävän kehityksen huomiointi oleellinen osa arvonluontia 78 % 70 %

 

Lataa raportti

-- IMAGE GOES BELOW --

Voice of Our Clients 2021 - Energia ja vesi

-- IMAGE GOES ABOVE --

Lataa energia-alan vuoden 2021 tutkimusraportti