08.02.2023

IT- ja konsultointiyhtiö CGI on valittu suunnittelemaan ja toteuttamaan uuden sukupolven energiadatan hallintajärjestelmän Puolan sähköverkko-operaattori Polskie Sieci Elektroenergetycznelle (PSE). Suomeen rakennetun datahubin tapaan uudella keskitetyllä järjestelmällä hallitaan tietoja kaikista Puolan energiankulutuskohteista ja tehostaan tiedonvaihtoa sähkömarkkinoilla. Sopimuksen arvo on noin 66 miljoonaa euroa (CAD$97 million).

Puolan järjestelmän (Central Energy Market Information System, CSIRE) suunnittelussa ja toteutuksessa CGI hyödyntää kokemustaan vastaavien järjestelmien rakentamisesta yli 10 maahan – yhtenä viimeisimmistä Suomeen rakennettu datahub, joka otettiin käyttöön viime vuonna.

"CSIRE parantaa mittaustietojen saatavuutta, mahdollistaa kuluttajien järkevän energiankäytön ja helpottaa esimerkiksi sähköntoimittajan vaihtoa. Se lisää myös kilpailukykyä markkinatoimijoiden keskuudessa ja tukee uusien innovatiivisten palveluiden lanseerausta”, kertoo PSE:n pääjohtaja Tomasz Sikorski.

Uusi järjestelmä yhtenäistää sähkön vähittäismarkkinan prosessit ja standardit koko Puolassa. Lisäksi se parantaa kykyä vastata ESG-raportointimääräysten vaatimuksiin. Toteutuksessa CGI hyödyntää samaa Central Market Solutions (CMS) -ratkaisuaan, joka toimii myös Suomen datahubin sydämenä.

CGI on työskennellyt energia-alalla useiden vuosikymmenien ajan tarjoten kokonaisvaltaisia palveluita ja innovatiivisia ratkaisuja energia-alan asiakaslähtöiseen digitaaliseen kehittämiseen.

 

Lisätietoja

 

Medialle Suomessa

Esa Luoto
viestintäjohtaja, CGI Suomi
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com