Primary tabs

 

CGI:n palvelut ja ratkaisut kattavat koko kunta- ja kaupunkiympäristön suunnittelun ja valvonnan

Kehitämme uudenlaista pilvipalvelualustaa kunta- ja kaupunkiympäristön suunnittelun ja valvonnan toteuttamiseen.

Yhteinen alusta, integroitu asiointi, työvaiheiden automatisointi, mobiilikäyttö sekä liittymät ulkoisiin tietovarantoihin näyttelevät tärkeää osaa tulevaisuuden ratkaisussamme. Paikkatiedon rooli isojen tietomassojen yhdistäjänä korostuu entisestään.

Uudistetut sovellukset tulevat käyttöön vaiheittain ja ensimmäinen sovellus Verotiedot on jo saatavilla. Uusien sovellusten käyttöönotto on helppoa ja joustavaa. 

Tällä hetkellä CGI:n Facta ja KuntaNet -kuntarekisteri ja paikkatietoratkaisuja käyttää 208 kuntaa Suomessa.

Lue lisää uusista ratkaisuistamme

CitySuite-ratkaisukuva
 the building supervisor monitors the environment

Rakennusvalvonta

Kunnan rakennusvalvonnan tehtävänä on erilaisten määräysten ja lupien valvonta. Rakennusvalvonnalla on tärkeä rooli osana laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön kehitystä. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia rakentamiseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää

Hyvin suunniteltu asuinalue, joka tukee kaupunkiympäristön kehitystä

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus sekä kiinteistön muodostus luovat perustan kunnan kestävälle kehitykselle. Kaupunkisuunnittelu on käytännössä kuntien maankäytön, rakennusten sijoituksen ja toimintojen suunnittelua. Sillä on merkittävä tehtävä elinvoimaisen ja kestävän kunnan rakentamisessa.

Lue lisää

  

aerial view of lakes

Ympäristövalvonta ja kiertotalous

Kunnan ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä sekä ympäristönsuojelun yleinen edistäminen. Tehtävää säädellään useilta tahoilta ja useilla eri lailla. Toimiva ympäristövalvonta ja kiertotalous ovat kunnan elinvoiman kivijalka.

Lue lisää

Park bench

Maa- ja infraomaisuus

Maaomaisuudella on keskeinen rooli kunnan taloudessa ja kehittämisessä. Kunnan rakentuminen ja suunnittelu edellyttävät tietoa siitä, millaista maaomaisuutta on käytettävissä rakentamiseen ja sitä kautta palvelujen kehittämiseen.

Lue lisää

Smart City Academy

Uusi Smart City Academy on ilmainen verkkokoulu kuntapäättäjille. Kursseillamme opit ymmärtämään digitalisaation ja uusien teknologioiden mahdollisuudet tulevaisuuden kunnan rakentamisessa.