Ikaalisten kaupunki on pitkään kamppaillut kattavan ja ajantasaisen rakennusrekisterin ylläpidon haasteiden kanssa. Vuonna 2021 kaupunki otti käyttöön verotietojen analysointiin kehitetyn sovelluksen, jonka avulla voidaan parantaa rakennusrekisterin täsmällisyyttä.

Ikaalisten kaupungilla oli useita rakennuksia, jotka eivät olleet minkään viranomaisen rekisterissä, ja joista puutteellisten rekisteritietojen takia ei kerätty kiinteistöveroja. Näiden puuttuvien rakennusten vuoksi kaupunki menetti vuosittain huomattavia summia potentiaalisia verotuloja.

Kaupunki käynnisti Verotiedot-sovelluksen avulla laajan selvitystyön, joka keskittyi erityisesti kaupungin keskusta-alueelle ja rannikkoalueille. Sovellus integroi reaaliaikaiset tiedot kiinteistö- ja rakennusrekisteristä sekä verotusrekisteristä ja vertailemalla näitä tunnistettiin rakennuksia, jotka olivat jääneet verotuksen ulkopuolelle.

  

Rakennusrekisterin täsmällisyys tehostaa työtä, tuo turvaa ja lisää verotuloja

Ensimmäisen selvitysvuoden aikana Ikaalisten kaupunki tarkasti noin 700 kiinteistöä ja seuraavana vuonna 988 kiinteistöä. Facta Verotiedot -sovelluksen avulla merkittiin 223 rakennusta rakennusrekisteriin ja verotuksen piiriin. Kaupunki pystyi päivittämään ja korjaamaan puutteellisia tietoja, mikä johti yli 60 000 euron lisäyksiin verotuloissa ensi vuodelle. Lisäksi sovellus paransi osoitetietojen tarkkuutta, mikä edesauttoi rakennusvalvonnan työtä ja nopeutti pelastustoimien pääsyä perille hätätilanteissa.

Kaupunki on asettanut tavoitteeksi jatkaa Verotiedot-sovelluksen käyttöä ja laajentaa selvitystyötä tulevaisuudessa. Ratkaisun avulla on mahdollista saavuttaa tasapuolinen kohtelu kiinteistönomistajien kesken, ja varmistaa, että kaikki kiinteistöt osallistuvat oikeudenmukaisesti kaupungin kehittämiseen.