Kuva Sami Sulkosta

Sami Sulkko

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Suomi kaupungistuu vauhdilla. Kaupungistuminen muokkaa aluerakennetta myös väestöään menettävillä alueilla väestön keskittyessä kaupunkeihin. Haastava tilanne vaatii rohkeaa kehitystyötä eri alueilla.

Kaupunkien vetovoima perustuu pitkälti niiden kykyyn luoda työtä ja toimeentuloa sekä elämänlaatua. Kaupunkien vastuu siitä, millainen on tulevaisuuden Suomi, on suuri.

Toimimalla nopeasti ja ottamalla nykyistä kokonaisvaltaisemman lähestymistavan digitaalisen transformation kiihdyttämiseen, kunnat voivat säästää huomattavia summia ja kanavoida näitä varoja kehittämishankkeisiin.

 

Datan ja teknologian mahdollisuudet aluekehittämisessä

Kokonaisvaltaisella ja toimivalla tiedolla johtamisella tarvittavat palvelut, kuten kaupat, koulut ja päiväkodit, on helppo sijoittaa optimaalisiin sijainteihin. Erilaisten palveluiden sijoittamista voidaan kokeilla hankealueelle: miten palvelut menestyisivät, keitä ne palvelisivat ja kuka niitä tarvitsee sekä miten ne vaikuttaisivat olemassa olevaan palveluverkostoon ja alueensa arvostukseen. 

Eri vaihtoehtoja voidaan kokeilla niin, että kaikilla mittareilla mitattuna päästään parhaaseen lopputulokseen. Paikkatiedon työkaluilla voidaan laskea keitä uusien rakennusten käyttäjät todennäköisesti ovat ja missä he asuvat tällä hetkellä. Tiedetään mitä ketjureaktioita yhdyskunnassa käynnistyy, kun ihmiset ja yritykset siirtyvät uudelle alueelle. 

 

Digitaalinen kaksonen avuksi

Digitaalinen kaksonen on tiedolla johtamisen ja digitalisaation evoluution viimeisintä kehitystä. Alueen tai kaupungin digitaalinen kaksonen on virtuaalinen kokonaisuus ympäristöstä ja sen toiminnasta. Digitaalinen kaksonen mahdollistaa uusien palvelujen kehityksen kaupunkilaisille, edistää kaupunkistrategian tavoitteita sekä tukee innovaatio- ja tutkimustoimintaa datan jakamisen kautta. 

Digitaalisen kaksosen alustalla yhdistyvät data ja analytiikka, virtuaalinen sekä lisätty todellisuus, automaatio ja älykkäät laitteet sekä tekoäly, joka käyttää miljardien toisiinsa yhteydessä olevien laitteiden tuottama dataa. Tietoa saadaan myös sosiaalisen median alustoista sekä digitaalisten käyttöliittymien avulla, jotka ovat uusia tapoja saada kansalaiset osaksi suunnitteluprosessia.

 

Matkalla kohti elinvoimaista, älykästä kaupunkia

Nykyisessä digitaalisessa ympäristössä tekniikka muuttuu nopeasti. Löytääksesi voittavia ideoita, niitä tulee päästä testaamaan nopeasti. Alueen elinvoimaisuus ei voi kasvaa, ellei toiminta muutu. Tarvitaan selkeää omistajuutta sekä johdonmukaista ja vahvaa johtamista, jonka kautta uudet toimintatavat ja teknologiat saadaan juurrutettua osaksi organisaation arkea.

Digitalisaatio ei ole enää valinta, vaan välttämättömyys, jos kunta haluaa säilyttää veto- ja elinvoimaisuutensa. Tulevaisuuden kunta on Smart City, jossa dataa ja teknologiaa hyödynnetään elinvoimaisuuden edistämiseksi, uusien palvelujen kehittämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä aiheeseen liittyvät blogit:

 

Kirjoittajasta

Kuva Sami Sulkosta

Sami Sulkko

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Missioni on nostaa digitalisaation mahdollisuudet jokaisen julkishallinnon organisaation johtoryhmän strategiseksi huomionkohteeksi sekä poliittisten päättäjien tietoisuuteen. Kuinka voisin auttaa sinua?