Kunnan päivittäinen toiminta vaatii laajaa ja tarkkaa tietoa kuntalaisista. Tämä tieto on avainasemassa kunnan päätöksenteossa ja monissa arjen käytännön toiminnoissa. Väestötietojen hallinta on keskeinen osa kunnallista toimintaa.

 

Väestötieto osana kunnan päätöksentekoa

Väestötiedot auttavat kuntia suunnittelemaan ja tarjoamaan tarpeisiin perustuvia palveluja asukkailleen. Väestötietoja voi hyödyntää väestönkasvun, ikärakenteen ja muuttoliikkeen ennustamiseen. Näiden ennusteiden avulla voidaan arvioida tarvittavia palveluja ja niiden sijaintia, kuten koulutus-, kirjasto- liikunta- ja nuorisopalveluita, sekä suunnitella elinympäristön ja infrastruktuurin kehittämistä. 

Väestötiedot ovat tärkeitä alueiden kehittämisen suunnittelussa. Kunnat voivat käyttää tietoja esimerkiksi kaavoituksen ja liikennesuunnittelun apuna. Väestötiedot auttavat hahmottamaan alueiden käyttöä. Ikärakenteen muutokset ja muuttoliike vaikuttavat esimerkiksi asuntokysyntään eri alueilla, ja väestötiedot auttavat tunnistamaan tarpeet ikäihmisten tai nuorten perheiden asumiselle. Väestötietojen avulla kunnat voivat arvioida asuntotarvetta ja suunnitella rakentamista. 

Väestötietoja hyödynnetään myös taloussuunnittelun yhteydessä. Kunnat arvioivat verotulojaan ja budjettiaan väestötietojen perusteella. Väestön määrä ja ikärakenne vaikuttavat suoraan kunnan veropohjaan ja valtionosuuksiin.

 

Väestötieto osana kunnan toimialojen arkea

Koulutoimessa ja varhaiskasvatuksessa väestötietoja hyödynnetään monin eri tavoin. Koulujen henkilöstö voi selata tietoja, tarkastella oppilastietoja erilaisilla suodattimilla, kuten ikärajoituksin ja uskontokunnittain. Tiedot huoltajista ja perhesuhteista ovat korvaamattomia kasvatuksen ja koulutuksen sujuvan toiminnan kannalta.

Väestötiedot voidaan tuoda myös geoinformatiikkaan hyödyntävään järjestelmään kuten WebGIS:iin, mikä auttaa kunnan suunnittelutyötä. Näin voidaan esimerkiksi luoda kouluunottoalueita ja helpottaa koulukyytien reittisuunnittelua. Kouluunottoalueet voivat olla tiettyjä maantieteellisiä alueita, joiden sisällä asuvat lapset oikeutetaan käymään tiettyä koulua. Väestö- ja paikkatiedon avulla voidaan suunnitella kouluunottoalueita siten, että ne vastaavat alueen väestörakennetta ja tarpeita mahdollisimman tarkasti.

Rakennustoimi saa väestötiedosta kotikuntalaisten kiinteistöjen omistajien osoitetietojen päivitykset, mikä auttaa asukasmäärien arvioinnissa rakennuksissa. Tämä tieto on tärkeää myös jätehuollon kannalta. Kiinteistöjen vuokraustiedot ovat myös ajantasaisia, mikä tekee esimerkiksi tonttien vuokrauksesta ja maksujen hallinnasta sujuvaa.

Väestötietojen integrointi kaikkiin kunnan järjestelmiin helpottaa tiedon hyödyntämistä arjessa. Facta Väestö hakee ajantasaiset väestötiedot uuden VTJ-rajapinnan kautta hyödynnettäväksi myös koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestelmiin, taloushallinnan järjestelmään sekä kiinteistönhallinnan toiminnanohjausjärjestelmään. Näin voidaan varmistaa, että kuntalaisille tarjottavat palvelut ovat aina ajantasaisia ja oikein kohdennettuja.

  

Väestötiedon hallinta kunnassa

Huolellinen tietojen hallinta on avainasemassa, kun halutaan varmistaa, että väestötietoon voi luottaa ja sitä on turvallista käyttää päätöksenteon tukena. On tärkeää varmistaa, että väestötietoa käsitellään asianmukaisesti ja sen hyödyntäminen on helppoa.

Factan väestötietojen kattava hakutoiminto mahdollistaa monipuoliset suodatustoiminnot. Tämä on erityisen hyödyllistä esimerkiksi kuntalaisrekisterin ylläpidossa ja erilaisten tilastojen laatimisessa.

VTJ-rajapinnan käyttö takaa, että väestötietojen käsittely tapahtuu tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Uuden VTJ-rajapinnan ansiosta väestötieto päivittyy automaattisesti kerran vuorokaudessa, mikä takaa sen, että kunnan käytössä oleva väestödata on aina ajan tasalla.

Kunnat pitävät kirjaa siitä, kenelle väestötietoja on luovutettu eteenpäin. Tämä auttaa varmistamaan, että henkilötietoja käytetään vain oikeutettuihin tarkoituksiin ja mahdollistaa GDPR vaatimusten huomioinnin.

 

Yhteenveto

Toivottavasti sait tästä blogista lisää ajatuksia siitä, miten väestötietoja voidaan hyödyntää paremmin, jotta kuntalaisille tarjottavat palvelut ovat aina ajantasaisia ja oikein kohdennettuja. 

Väestötieto on kunnan elinehto ja se mahdollistaa kuntalaisten tarpeiden tunnistamisen ja palvelujen kehittämisen. Väestötiedon avulla kunnat voivat luoda elinvoimaisia ja viihtyisiä alueita, jotka houkuttelevat asukkaita ja yrityksiä. Facta Väestön ja uuden VTJ-rajapinnan avulla tiedot ovat aina ajan tasalla ja turvallisesti käytössä.

Ota yhteyttä, jos haluat hyödyntää väestötietoa kunnan toiminnoissa paremmin!

Kirjoittajasta

Profiilikuva Henri Tapanista

Henri Tapani

Hei! Olen Henri Tapani ja työskentelen CGI:llä kunta- ja kaupunkiympäristön palvelujen parissa. Ole rohkeasti yhteydessä, mikäli kaipaat lisätietoja kuntarekisteri- tai paikkatietoratkaisuistamme!