Kuva Sami Sulkosta

Sami Sulkko

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Kuntien tilanne suurten muutosten myllerryksessä on hankala, mutta toivoa on – eikä sen ratkaisemiseksi tarvitse edes korottaa veroja.

Toimimalla nopeasti ja ottamalla nykyistä kokonaisvaltaisemman lähestymistavan digitaalisen transformation kiihdyttämiseen, kunnat voivat säästää huomattavia summia ja kanavoida näitä varoja digitaalisten palvelujen kehittämishankkeisiin.

 

Miksi digikumppanuuden pitäisi kiinnostaa kunnan johtoa?

Nykyisellä ICT-palvelujen järjestämismallilla kunnat eivät pysty vastaamaan tulevaisuuden palvelutarpeisiin ja kuntalaisten kasvaviin odotuksiin. Samanaikaisesti kunnat kamppailevat elinvoimaan ja talouteen liittyvien haasteiden kanssa. Kuntapäättäjien tehtävänä on löytää näkemyksellisiä ja kustannustehokkaita tapoja vastata heille asetettuihin vaatimuksiin.

Digitaalisilla palveluilla on tässä yhtälössä merkittävä rooli, mutta mistä saadaan rahat digitaalisten palvelujen kehittämiseen? Varsinkin kun investointivelkaa on huomattava määrä jo ennestään.

Sote-uudistus aiheuttaa osaltaan lisärasitteita budjetille. Vaikka uudistuksen myötä kunnilta poistuukin merkittävä määrä vastuita, voivat IT:n yksikkökustannukset sen seurauksena jopa kaksinkertaistua. Samalla saattaa siirtyä suuri määrä osaamista uusien hyvinvointialueiden palvelukseen, jolloin osaaja- ja resurssivaje muodostuu todelliseksi haasteeksi.

IT-palvelut, niiden ulkoistaminen ja kehittäminen eivät perinteisesti ole päätyneet kunnan ylimmän johdon tai talousjohdon käsiteltäviksi, vaan ne on ohjattu suoraan tietohallintojohdolle. Tämän vuoksi ulkoistukset on tehty ainoastaan tietohallinnon vastuiden osalta ja kokonaisvaltaisen digitalisaation kiihdyttäminen ei saa tarvitsemaansa huomiota.

Digitalisaation edistämiseen tarvitaan strategista digikumppanuutta, jossa IT:n ulkoistusta tarkastellaan osana laajempaa kokonaisuutta.

 

Matkalla kohti elinvoimaista, älykästä kaupunkia

Digitalisaatio ei ole enää valinta, vaan välttämättömyys, jos kunta haluaa säilyttää veto- ja elinvoimaisuutensa. Tulevaisuuden kunta on älykäs Smart City, jossa dataa hyödynnetään kustannusten minimoimiseksi, uusien palvelujen kehittämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi.

Vaikka data ja teknologia ovatkin digitalisaation keskeisiä osia, ei toimivaa kokonaisuutta voida rakentaa tekemällä investointeja tai kehityshankkeita umpimähkään. Tehokkaan, ketterän ja jatkuvasti kehittyvän Smart City -koneiston rakentamiseen vaaditaan keskitettyä näkemyksellisyyttä ja maailmanluokan teknologia- ja palveluosaamista sekä selkeää suunnitelmaa eli digitiekarttaa.

Siksi jokainen kunta, joka haluaa toteuttaa digitalisaationsa tehokkaasti, tarvitsee muutosmatkallensa tiimin, joka osaa tarkastella kokonaisuutta ja löytää sekä lyhyen että pitkän aikavälin kehityskohteet ja tehostamisen paikat. Tiimiin tarvitaan myös osaajia kehittämään ja ottamaan käyttöön tarvittavat ratkaisut, sekä visionäärejä, jotka haasteen kohdatessaan alkavat välittömästi luoda ratkaisuja.

Helpoin, ja varmasti kustannustehokkain, tapa löytää tällainen tiimi, on valita kunnalle markkinakilpailutuksella strateginen ja näkemyksellinen digikumppani. Yritys, jonka osaaminen on maailmanluokkaa, jolla on laajat mutta paikalliset resurssit, on teknologian moniosaaja, ja joka jakaa kehitystyön riskit kunnan kanssa osana pitkäjänteistä strategista kumppanuutta.

Mikäli haluat lähteä tälle muutosmatkalle, olemme julkaisseet avuksesi kuntapäättäjän oppaan IT-ulkoistuksen kilpailuttamiseen ja digitaalisen transformaation vauhdittamiseen. Tilaa oma maksuton opas tästä!

Kuvituskuvassa mainos kuntapäättäjän oppaasta

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä aiheeseen liittyvät blogit:

 

 

Kirjoittajasta

Kuva Sami Sulkosta

Sami Sulkko

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Missioni on nostaa digitalisaation mahdollisuudet jokaisen julkishallinnon organisaation johtoryhmän strategiseksi huomionkohteeksi sekä poliittisten päättäjien tietoisuuteen. Kuinka voisin auttaa sinua?