Kaarinan kaupungin rakennusvalvonta ja ympäristösuojelu ottivat käyttöön CGI:n rakennusvalvonnan KuntaNet-ohjelmiston pilvipalveluna. Ratkaisu tehostaa rakennusvalvonnan operatiivista toimintaa sekä helpottaa rakennusvalvonta-asioiden, erilaisten lupien ja ilmoitusten käsittelyprosessia. Pilvipalvelu mahdollistaa järjestelmän käytön ajasta ja paikasta riippumatta, joten etä- ja kenttätyö sujuu erityistilanteissakin.

”CGI tuntee tarpeemme hyvin, kuuntelee meitä ja tarjoaa käyttäjille laadukasta palvelua. Järjestelmä on selvästi kehitetty nimenomaan rakennusvalvonnan prosesseja varten ja rakennustarkastajamme ovat tyytyväisiä siihen”, toteaa Jukka Latokylä, Kaarinan kaupungin johtava rakennustarkastaja. Lisäksi CGI:n kokonaisote projektiin ja kehitystyömalli olivat ratkaisevassa roolissa.     

Kuntien rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jota ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Kunnan on hallittava valtava tietomäärä, mutta toisaalta kerättävä eri tietolähteistä valvontaan tarvittava data yhteen. Kunnan väestömuutokset vaikuttavat siihen, että tieto muuttuu jatkuvasti. Tarvitaan siis ratkaisut, joilla valvonta, mutta myös asukkaiden palvelu ja asiointi ovat sujuvia.

Nyt käyttöönotettu rakennusvalvonnan järjestelmä tehostaa operatiivista toimintaa, kuten päätöksentekoa, laskutusta, seurantaa ja tilastointia. Lisäksi se helpottaa rakennusvalvonta-asioiden ja erilaisten lupien ja ilmoitusten käsittelyprosessia. Järjestelmän avoimet rajapinnat mahdollistavat sen, että rakennusvalvonta pääsee hyödyntämään mittaustoimen tuottamaa ajantasaista taustakarttaa ulkopuolisesta järjestelmästä.

 

Yhteistyössä kohti tulevaisuuden kunta- ja kaupunkiympäristön palvelualustaa

Kaarinan kaupunki on myös mukana CGI Asioin.fi -kehitysryhmässä ja osallistuu aktiivisesti rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun ja arkiston kehittämiseen.

CGI Asioin kokoaa kunnan kiinteistöihin liittyvät sähköiset palvelut yhden osoitteen taakse. Kuntalainen voi hoitaa muun muassa rakennusvalvontaan liittyvät lupa-asiat palvelussa, ja asioinnin tilanne näkyy reaaliajassa kaikille osapuolille. Automatisointi valmistelee luvat ja laskut rakennusvalvonnalle ja tekee seurannan läpinäkyväksi.

”Olemme päässeet vaikuttamaan järjestelmän tulevaisuuteen ja olemme vaikuttuneita siitä, kuinka paljon CGI panostaa ratkaisujensa kehitykseen. "Olemme kehitys- ja yhteistyössä mukana innolla”, kertoo Latokylä.