Facta ja KuntaNet Maaomaisuuden kirjanpito -sovelluksella hallitaan kunnan maaomaisuudessa ja sen kirjanpitoarvossa tapahtuvia muutoksia. Maanhankinnat ja -luovutukset sekä arvon vaihtelut tulevat kiinteistörekisteristä. Ohjelmasta on helppo tuottaa valmiita raportteja ja tulosteita. Maaomaisuuden hallintaan liittyy myös tontinvuokraustiedot ja maaomaisuuden paikkatiedot.

Facta ja KuntaNet -kuntarekisterit on kehitetty kuntien tarpeeseen rekisteritietojen hallintaan. Kunnat ylläpitävät ja arkistoivat monenlaista tietoa, kaikki kuntalaiset, jokainen kiinteistö ja kaava on rekisteröity. Kuntien tietovarastot ja arkistot kasvavat joka päivä uudella tiedolla. Tietojen hallinta on haasteellista. Tiedon etsimiseen ja hallintaan tarvitaan tehokaita ja helppokäyttöisiä välineitä.

Lue lisää ratkaisuistamme