Facta ja KuntaNet Maaomaisuuden kirjanpito -sovelluksella hallitaan kunnan maaomaisuudessa ja sen kirjanpitoarvossa tapahtuvia muutoksia. Maanhankinnat ja -luovutukset sekä arvon vaihtelut tulevat kiinteistörekisteristä. Ohjelmasta on helppo tuottaa valmiita raportteja ja tulosteita. Maaomaisuuden hallintaan liittyy myös tontinvuokraustiedot ja maaomaisuuden paikkatiedot.

Facta ja KuntaNet -kuntarekisterit on kehitetty kuntien tarpeeseen rekisteritietojen hallintaan. Kunnat ylläpitävät ja arkistoivat monenlaista tietoa, kaikki kuntalaiset, jokainen kiinteistö ja kaava on rekisteröity. Kuntien tietovarastot ja arkistot kasvavat joka päivä uudella tiedolla. Tietojen hallinta on haasteellista. Tiedon etsimiseen ja hallintaan tarvitaan tehokaita ja helppokäyttöisiä välineitä.

Lue lisää ratkaisuistamme

 

CGI:n palvelut ja ratkaisut kattavat koko kunta- ja kaupunkiympäristön suunnittelun ja valvonnan

Autamme kuntia rakentamaan elinvoimaista, viihtyisää ympäristöä ja toimivaa kuntatekniikkaa. Maankäytössä, yhdyskuntarakentamisessa ja muussa ympäristöä koskevassa päätöksenteossa teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa vastuullisia ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja.

Tutustu ratkaisuihimme eri toiminnoille
Lue lisää tuoteratkaisuistamme