Kuntien rakennusvalvonnan on hallittava valtava tietomäärä, mutta toisaalta kerättävä eri tietolähteistä valvontaan tarvittava data yhteen. Kunnan väestömuutokset vaikuttavat siihen, että tieto muuttuu jatkuvasti. Tarvitaan siis ratkaisut, joilla valvonta, mutta myös asukkaiden palvelu ja asiointi ovat sujuvia.

  

solution-construction-medium-image

Ratkaisut rakennusvalvonnan tarpeisiin

Rakennusvalvonnan ratkaisumme tukee rakennusvalvonnan operatiivista toimintaa päätöksenteossa, laskutuksessa, seurannassa ja tilastoinnissa. Ratkaisu helpottaa rakennusvalvonta-asioiden ja erilaisten lupien ja ilmoitusten, kuten rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupien käsittelyprosesseja.

Rakennusvalvonnan ratkaisumme on yli 200 kunnan käytössä.

Lue lisää

municipalities-mobile-service-medium-image

Sähköinen asiointi kuntalaisille

CGI Asioin kokoaa kunnan kiinteistöihin liittyvät sähköiset palvelut yhden osoitteen taakse. Kuntalaiselle tai yritykselle palvelu tarjoaa helpon kanavan hoitaa kunnan kanssa esimerkiksi rakentamisen lupa-asiat, jätehuollon asiat, kiinteistötoimitukset sekä ympäristölupa-asiat. 

Viranomaisille CGI Asioin on samaa kokonaisuutta käytössä olevien rekisterisovellusten kanssa ja näin ollen virtaviivaistaa prosesseja ja tehostaa työtä.

Lue lisää

 

CGI:n palvelut ja ratkaisut kattavat koko kunta- ja kaupunkiympäristön suunnittelun ja valvonnan

Autamme kuntia rakentamaan elinvoimaista, viihtyisää ympäristöä ja toimivaa kuntatekniikkaa. Maankäytössä, yhdyskuntarakentamisessa ja muussa ympäristöä koskevassa päätöksenteossa teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa vastuullisia ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja.

Tutustu ratkaisuihimme eri toiminnoille
Lue lisää tuoteratkaisuistamme