Rakennusvalvonnan ratkaisumme on yli 200 kunnan käytössä

Rakennusvalvonnan ratkaisumme tukee rakennusvalvonnan operatiivista toimintaa päätöksenteossa, laskutuksessa, seurannassa ja tilastoinnissa. Ratkaisu helpottaa rakennusvalvonta-asioiden ja erilaisten lupien ja ilmoitusten, kuten rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupien käsittelyprosesseja. 

Tarjoamme ratkaisun pilvipalveluna, jolloin se mahdollistaa kuntien välisen yhteistyön ja seudullisen rakennusvalvonnan järjestämisen. Lisäksi pilvipalvelu mahdollistaa järjestelmän käytön ajasta ja paikasta riippumatta, joten etä- ja kenttätyö sujuu erityistilanteissakin. Tällä hetkellä käytössä olevat sovellukset ovat Facta ja KuntaNet, joiden moduuleja uudistetaan vaiheittain uudelle palvelualustalle.

Lue lisää uudesta palvelualustasta

 

Ajan tasalla oleva rakennusrekisteri kasvattaa kunnan verotuloja

Rakennusvalvonta sisältää hyvät työkalut myös rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpitoon. Laadukas rakennusrekisteri on tärkeä osa toimivaa kuntarekisterikokonaisuutta, sillä tähän tietoon perustuu esim. kiinteistöverotus, asukkaiden paikantaminen sekä pelastuslaitosten- ja jätehuollon järjestelmien toiminta. Ratkaisumme mahdollistaa myös avointen rajapintojen käyttämisen (KuntaGML) tietojen julkaisuun esim. Kuntaliiton KTP-palveluun.

Tarjoamme asiakkaillemme myös rekisterien laadunparannukseen liittyvää palvelua, jossa rakennusrekisterissä olevia virheitä ja puutteita (kiinteistötunnukset, pysyvät rakennustunnukset, osoitteet, sijaintitiedot jne.) korjataan hitaan käsityön sijaan automaattisesti yhdistelemällä aineistoja eri lähteistä.

 

Sähköinen asiointi nopeuttaa lupa-asioiden käsittelyä

Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi tarjoaa luvanhakijoille nykyaikaisen kanavan asiointiin kunnan kanssa. Lupaprosessin sähköistäminen ja sähköinen pysyväisarkisto ovat kiinteä osa rakennusvalvonnan ratkaisua, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen ja läpinäkyvän kommunikaation asiakkaan ja viranomaisen välillä. Sähköinen asiointi onnistuu CGI:n omalla palvelulla tai integraatiolla Lupapisteen kanssa.

Lue lisää CGI Asioin -palvelusta

 

Rakennusvalvonta Mukana -mobiilisovellus nopeuttaa katselmusten kirjaamista

solution-facta-mukana

Rakennusvalvonta sisältää liikkuvaa työtä ja vaatii valvontakohteissa käyntiä, käyntien ja katselmointien kirjaamista ja pöytäkirjojen laadintaa. Käyntien ja katselmointien tueksi tarvitaan kohteiden ja vireillä olevien lupien tietoja ja dokumentteja (suunnitelmat, piirustukset jne.), jotta pöytäkirjat ja katselmuspäätökset voidaan tehdä.

Mukana-mobiilisovellus on tabletilla toimiva, työntekijän paikantava karttapohjainen sovellus, jolla rakennusvalvontaan liittyvät katselmukset voidaan kirjata paikan päällä rakennuskohteessa. Mukana-sovelluksella voidaan työskennellä kohteissa, joissa verkkoyhteydet eivät aina toimi. Se nopeuttaa myös rakennusvalvonnan asiakaspalvelua, kun asiakkaat saavat sähköisesti valvonta-asioihin ja lupiin liittyvät pöytäkirjat ja katselmustulokset.

Lue lisää Mukana-mobiilisovelluksesta

 

Pyydä esittely

Täytä alla oleva lomake, ja olemme sinuun yhteydessä verkkotapaamisen sopimiseksi. 

Jos lomake ei näy oikein, voit täyttää sen tästä.