Nykypäivänä jätehuoltoa haastavat muuttuvat tarpeet mm. lainsäädännössä ja kestävässä kehityksessä. Nopeat muutokset asettavat vaateita joustavuudelle ja nopeille päivityksille. Käytössä olevien järjestelmien päivitykset voivat olla raskaita, ja niiden ylläpito kallista. Raportointi tehdään pitkälti manuaalisesti ja se on työlästä.

Jätehuolto on iso osa kansallista huoltovarmuutta ja sen toimintavarmuus täytyy taata kaikissa tilanteissa. Materiaali halutaan saada aidosti kiertämään, eikä enää jätteeksi.

Näistä lähtökohdista lähdimme kehittämään uutta järjestelmää jätehuollolle yhdessä asiakkaamme kanssa. 

 

Aidosti jätehuollon tarpeisiin kehitetty toiminnanohjausjärjestelmä

CGI:n uusi jätehuollon ja logistiikan järjestelmä tehostaa työtä ja sujuvoittaa viestintää. Ratkaisu on joustava ja tiedot ovat saatavilla reaaliajassa. Raportointi on vaivatonta ja pitkälle automatisoitua. Offline-toiminnot takaavat toimintavarmuuden kaikissa tilanteissa.

Ratkaisu on pilvipohjainen, ja se on kehitetty uusimmilla teknologioilla. Järjestelmä sisältää esimerkiksi mahdollisuuden erilaisten Internet of Things (IoT) -laitteiden käyttöön. Ratkaisun API-alusta toimii integraatiokanavana kiertotalouden yhteiskumppanien välillä​.

Hyödyt

  • Raportointi ja datan hyödyntäminen on vaivatonta
  • Automaatio tehostaa työtä
  • Optimointi vähentää päästöjä ja tekee logistiikasta kestävämpää​
  • Keskitetty kirjautuminen ja erillinen IoT-laiterajapinta mahdollistavat parhaan tietoturvan​
  • Ajasta ja paikasta riippumaton käyttö