Helsinki, 06.02.2020

IT- ja konsultointipalveluyhtiö CGI sekä Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara käynnistävät uudenlaiseen allianssin, jossa digitalisoidaan kaupunkiympäristön rakentamisen ja hoidon tuotantoa. Yhteistyön myötä Stara pystyy tarjoamaan aiempaa paremmin kaupungin rakentamisen ja ylläpidon palveluja, jotka helpottavat kaupunkilaisten elämää ja arkea. 
 
”Helsinki haluaa olla parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa. Syventämällä yhteistyömme CGI:n kanssa aidoksi strategiseksi kumppanuudeksi saamme kehitettyä Staran palveluja yhä paremmin asukkaiden hyväksi”, kiteyttää Staran toimitusjohtaja Timo Martiskainen käynnistyneen digitalisaatiohankkeen merkityksen. 
 
Staran tehtäviin kuuluvat muun muassa katujen ja puistojen rakentaminen ja ylläpito sekä koulujen, päiväkotien ja muiden toimitilojen korjausrakentaminen. Myös logistiset palvelut sekä Helsingin luonnosta, kaupunkimetsistä ja rantavesistä huolehtiminen ovat Staran tehtäviä.
 
”Kun Staran 1 400 työntekijää, 450 ajoneuvoa ja lukuisat työkoneet sekä valtavat määrät erilaista dataa saadaan paremmin integroitua keskenään, pientenkin parannusten kokonaisvaikutukset ovat merkittäviä. Kehitämme yhdessä uudenlaisia ratkaisuja, joiden tulokset näkyvät kaupunkilaisille esimerkiksi siinä, miten nopeasti kadut saadaan aurattua tai ympäristö pidettyä turvallisena ja viihtyisänä”, havainnollistaa CGI:n julkishallinnon palveluista vastaava johtaja Matti Häkkinen hankkeen mittakaavaa ja hyötyjä.
 
Erilaisten digiratkaisujen lisäksi CGI ja Stara käynnistävät myös tuotannonohjauksen järjestelmäkokonaisuuden uudistamisen.

Lue uusin asiakasesimerkki Staran allianssista: Stara tehostaa liiketoimintaansa Profio360:n avulla – läpinäkyvyys parantaa projektien hallintaa

  

Tienrakennuksesta tuttu allianssimalli tuodaan IT-kehittämiseen

 Hankkeen toteuttamiseksi CGI ja Stara ovat allekirjoittaneet sopimuksen allianssimallista. Esikuvana sopimukselle ovat toimineet infrarakentamisesta saadut hyvät kokemukset. Allianssimalli syventää osapuolten yhteistyön uudenlaiseksi strategiseksi kumppanuudeksi ja tuo Staran hyödynnettäväksi koko CGI:n mittavan palvelukirjon.
 
”Sopimus- ja toimintatavoissa luomme tietääkseni täysin uudenlaista kulttuuria Suomeen. Palvelutoimittaja tuottaa IT- ja prosessikonsultointia täysin läpinäkyvällä, niin sanotulla open books -mallilla. CGI:n kanssa meillä on niin pitkäaikainen kokemus yhteistyöstä, että voimme odottaa hyviä tuloksia”, kiittelee Martiskainen kilpailutuksella valitun CGI:n joustavuutta uudenlaisen kumppanuus- ja hinnoittelumallin soveltamiseen.
 
Allianssimallissa ajatus on, että toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus ovat jatkuvasti avoimesti arvioitavissa. Lisäksi esimerkiksi onnistumiset aikataulujen tai budjettien alittamisesta tuottavat hyötyjä molemmille osapuolille, mikä vahvistaa yhteistyötä.
 
”Staran kanssa olemme pilotoineet aiemmin yksittäisiä ratkaisuja. Heidän kokemuksensa innovaatiotyöskentelystä esimerkiksi hackathonien kautta on tehnyt Starasta kypsän organisaation isompien harppausten ottamiseen. Rakennamme Starasta yhdessä toimialansa edelläkävijän, joka tulee herättämään kiinnostusta myös kansainvälisesti”, arvioi Häkkinen.
 
CGI:n ja Staran välinen sopimus on arvoltaan noin kaksi miljoonaa euroa.

Kuvia mediakäyttöön:
https://1drv.ms/u/s!AvSUjCy7IC08mzI5QCADdQv05c0e?e=aPxhbq 

Lisätiedot Stara:

Timo Martiskainen, toimitusjohtaja, Stara
09 310 39269, timo.martiskainen@hel.fi

Janne Romo, tietohallintopäällikkö, 
09 310 29021, janne.romo@hel.fi

Lisätiedot CGI:

Matti Häkkinen, johtaja, julkishallinnon palvelut, CGI Suomi
+358 40 734 1417

Esa Luoto, PR Lead, CGI Suomi
+358 50 3805601, esa.luoto@cgi.com

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman ja Suomen suurimpia riippumattomia IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiöitä. Suomessa CGI työllistää yli 3 700 henkilöä 18 paikkakunnalla. Maailmanlaajuisesti yhtiöllä on 77 500 konsulttia ja muuta asiantuntijaa. CGI tarjoaa kokonaisvaltaista palveluvalikoimaa asiakkaiden liiketoiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämiseen, integrointiin ja hallintaan. Palvelutuotannossa CGI luottaa paikalliseen läsnäoloon, globaaleihin palveluverkostoihin ja IP-ratkaisuihin auttaessaan asiakkaita saavuttamaan tuloksia ja onnistumaan digitaalisessa muutoksessa. CGI:n liikevaihto on 12,1 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.com/fi.

tulevaisuuden kunta