CGI ja Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ottivat allianssimallissaan ensimmäiseksi käyttöön Profio360-toiminnanohjausjärjestelmän, joka tehostaa nyt rakennustekniikan osaston projektinhallintaa.

Allianssi eli kumppanuusmalli tarkoittaa tavanomaista tiiviimpää yhteistyötä, jossa osapuolet vastaavat yhdessä palvelujen kehittämisestä ja tuottamisesta. Molemmat osapuolet kantavat riskin ja voittavat tai häviävät yhdessä. Malli tuo CGI:n koko palvelukirjon joustavasti Staran hyödynnettäväksi.

Staran tehtäviin kuuluu muun muassa katujen ja puistojen rakentaminen ja ylläpito sekä koulujen, päiväkotien ja muiden toimitilojen korjausrakentaminen. Myös logistiset palvelut sekä Helsingin luonnosta, kaupunkimetsistä ja rantavesistä huolehtiminen ovat Staran tehtäviä.

Stara etsi kumppania, jolla on kykyä ja tahtoa sitoutua allianssiin ja sen tavoitteisiin sekä kaupalliseen malliin.

”Halusimme kumppanin, jonka kanssa voisimme – ei vain toteuttaa yksittäisiä digihankkeita – vaan kehittää laaja-alaisesti digipalveluitamme ja joka voisi auttaa meitä johtamaan tiedolla. Etsimme kumppania, joka voi tukea meitä muutoshallinnassa”, toteaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtaja Kari Haapaniemi.

 

CGI tarjosi kokonaisvaltaisen ratkaisun

Staralla on 1 400 työntekijää, 450 ajoneuvoa, lukuisia työkoneita sekä valtava määrä dataa hajallaan eri puolilla ja eri järjestelmissä.

Ensimmäiseksi Stara haki allianssin kautta ratkaisua rakennustekniikan osastolle projektitehtävien hallintaan, tuntikirjaamiseen ja työnohjaukseen. Tehtäviä ja projekteja haluttiin ohjata entistä systemaattisemmin ja helpommin.

”Kävimme perusteellisesti läpi, miten aikaisemmin toimittiin, kuka seurasi mitäkin ja millä työvälineellä. Työntekijöillä oli kirjavia käytäntöjä Excelistä erillisiin tiedostoihin. Totesimme yhdessä staralaisten kanssa, että järkevintä olisi, jos kaikki nämä toimenpiteet olisivat samassa toiminnanohjausjärjestelmässä. Tähän tarpeeseen vastasi CGI:n Profio360-järjestelmä, kertoo CGI:n allianssimallista vastaava johtaja Maaret Hälvä.

Profio tarjoaa innovatiiviset, visuaaliset työkalut liiketoimintaprosessien ohjaamiseen ja kehittämiseen. Modulaarinen toteutus mahdollistaa Profion sovittamisen juuri asiakkaan liiketoimintaan sopivaksi, ilman ylimääräisiä toimintoja.

”Kun CGI demosi Profio360-järjestelmää, huomasimme, että se on vastaus moniin tarpeisiimme. Olimme alun perin varovaisia järeältä tuntuvan toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa kohtaan. Profio on kuitenkin kevytrakenteinen ja modulaarinen ratkaisu, mikä sopi loistavasti meille. Ennen kaikkea oli tärkeää, että se mukautui juuri meidän erikoistarpeisiimme”, Haapaniemi sanoo.

 

Läpinäkyvyys lisää hallittavuutta

Profio lisää läpinäkyvyyttä, reaaliaikaisuutta ja hallittavuutta. Käyttäjät pysyvät paremmin kärryillä projektin etenemisestä, kun kaikki pääsevät käsiksi samaan tietoon. Tämä puolestaan helpottaa merkittävästi projektinhallintaa. Koska Profio säästää projektissa mukana olevien aikaa, myös työ tehostuu.

Mobiiliversio Profio Mukana tuo järjestelmän toiminnallisuuksia mobiilikäyttöön ja käyttäjien ulottuville missä vain ja milloin vain. Se mahdollistaa, että myös työmailla liikkuvat työntekijät ja rakennusmiehet syöttävät järjestelmään dataa paikan päältä.

”Vältetään viive, tieto kulkee nopeammin ja varmemmin. Profio tuo toimintaan merkittävää tehokkuutta.

Esimerkiksi tilaukset voidaan tehdä suoraan työmaalta, kun hintalistat on sovittu alihankkijoiden kanssa ja syötetty järjestelmään”, CGI:n Profio360-tuotteesta vastaava johtaja Timo Jokinen havainnollistaa.

 

Ennen kaikkea Profio parantaa tuottavuutta

”Haimme Profiolla parannusta kustannusten kohdistamiseen ja seurantaan sekä ennustamiseen. Kustannusseurannalla ja niiden oikealla kohdistamisella on merkittävä vaikutus projektien seurantaan ja ohjaamiseen sekä niiden ennustettavuuteen. Samalla myös koko toiminnan ennustettavuus paranee”, Haapaniemi kertoo.

Profion komponenttipohjainen toteutus mahdollisti sovittamisen juuri Staralle sopivaksi. Lisäksi Profio on monikanavainen ja toimii niin työasemalle asennettuna, selaimessa kuin mobiilistikin. Siinä on myös API-rajapinnat Helsingin kaupungin vaatimusten mukaisesti.

”Profio on joustava ja tuottavuutta parantava ratkaisu julkisellekin puolelle. Aina asiakkaat eivät halua sitoutua megaluokan toiminnanohjausjärjestelmiin, vaan heille sopisi paremmin joustava ja modulaarinen Profio, joka kasvaa ja supistuu asiakkaan tarpeiden mukaan. Profio on erittäin helppokäyttöinen”, Jokinen toteaa.

 

Allianssi luo pohjan luottamukselle

Allianssi on uusi kokeilu ICT-alalla, mutta rakennuspuolella allianssimallilla on toimittu pitkään.

Toimintapa soveltuu kuitenkin loistavasti myös IT-järjestelmäratkaisuiden maailmaan, sillä ne eivät tule koskaan valmiiksi, vaan muokkautuvat koko elinkaarensa ajan.

”Allianssi loi luottamukselle raamit, joten pääsimme suoraviivaisemmin käytännön ratkaisuihin. Allianssissa haemme ongelmaan ratkaisua samassa veneessä, molemmat voittavat tai häviävät. Keskeinen intressi kummallakin oli selvittää ongelmat avoimesti: mitä tarvitaan ja mitkä ovat ratkaisuvaihtoehdot”, kertoo Hälvä.

Maaret Hälvä uskoo, että allianssit tulevat myös ICT-alalla lisääntymään tulevaisuudessa.

”Toimintametodiikka tuo selkeitä etuja. Kun taustalla jo on allianssi, ei kaikkia yksityiskohtia tarvitse miettiä niin tarkkaan joka vaiheessa, vaan voidaan toimia joustavammin. Voimme puhua joustavasta riskinotosta”, hän toteaa.

 

Asiakkaan haasteet

 • tuottavuuden parantaminen
 • tieto hajallaan eri paikoissa
 • hankeseuranta ja ennustettavuus

 

Ratkaisumme

CGI Profio360 – kokonaisvaltainen toiminnanohjausjärjestelmä:

 • reaaliaikainen kustannusseuranta ja ennustaminen
 • työkalupakki projektien ja niiden aikataulujen hallintaan
 • tieto kaikkien projektissa mukana olevien saatavissa reaaliaikaisesti
 • toimiva hankintajärjestelmä

 

Toteutuneet hyödyt

 • aikaa säästyy, kun data yhdessä paikassa
 • toiminta tehostuu, kun kaikki pääsevät käsiksi tietoon
 • virheiden mahdollisuus pienenee
 • helppous ja vaivattomuus

 

Lisätiedot Stara

Kari Haapaniemi, Rakennustekniikan yksikönjohtaja, kari.haapaniemi@hel.fi, puh. 050 380 1022

 

Lisätiedot CGI

Timo Jokinen, johtaja, Profio360, timo.jokinen@cgi.com, puh. 040 508 5660