Primary tabs

Kehitämme täysin uudenlaista CitySuite-pilvipalvelualustaa kunta- ja kaupunkiympäristön suunnitteluun ja valvontaan yhdessä kuntien kanssa. Alustan ensimmäinen sovellus, Verotiedot, on nyt julkaistu. Sovellus helpottaa kuntia verottamattomien rakennusten löytämisessä.

Kuntien rakennustietoja sisältävissä rekistereissä on paljon puutteita, jotka vaikeuttavat rekistereiden käyttöä ja aiheuttavat vääristymiä kiinteistöverotukseen. Kunnan alueella voi olla jonkin verran luvattomia tai rakennusluvasta poikkeavia kiinteistöjä, mutta tiedot niistä ovat puutteelliset, eivätkä kunnan resurssit eivät ole riittävät kohteiden manuaaliseen läpikäyntiin.

Uuden CitySuite Verotiedot-sovelluksen avulla rakennusvalvonta voi tarkistaa verottajan ja kunnan tiedot yhdessä näkymässä satelliittikuvaan peilaten. Näkymästä on helppo tarkistaa, ovatko kaikkien osapuolten tiedot ajan tasalla ja onko kiinteistöllä mahdollisesti verottamattomia kohteita.

Kunnan kiinteistörekisteristä mahdollisesti puuttuvat rakennukset lisätään rekisteriin tai muuttuneet tiedot saatetaan ajan tasalle normaalien rakennusvalvonnan käytäntöjen mukaisesti. Jos verotiedoissa on suuria poikkeamia, sovelluksen käyttöönotto johtaa kunnan kiinteistöverotulojen kasvuun.

 

Kehitteillä täysin uusi palvelualusta kunta- ja kaupunkiympäristön kehittämiseen

CitySuite-pilvipalvelualusta on kehitetty uusimmilla teknologioilla ja se yhdistää kaikki kunta- ja kaupunkiympäristön tarvitsemat tiedot kunnan johdon, ammattilaisten, kumppaneiden ja asukkaiden saataville tietoturvallisesti. Ratkaisuun sisäänrakennettu automaatio vähentää asiantuntijoiden rutiinitöitä ja aikaa jää enemmän asiakkaalle ja asiantuntijatyöhön. Verotiedot on ensimmäinen CitySuiten sovellus ja se on nyt käyttöönotettavissa kaikille kunnille.

CitySuite helpottaa kuntalaisen asiointia kunnan kanssa ja esimerkiksi rakennusvalvonnan prosessista tulee läpinäkyvää ja virtaviivaista. Sama tieto näkyy kaikille osapuolille ja asukas voi tarkastella omia tietojaan ja seurata, miten oman asian käsittely etenee.

Paikkatiedon rooli isojen tietomassojen yhdistäjänä korostuu uusissa ratkaisuissa. Tiedon hyödyntäminen toimialalla tulee olemaan entistä helpompaa ja niiden myötä kaupungin valtavat tietorekisterit väestöstä ja infrastruktuurista on vihdoinkin kerätty yhteen ja otettu hyötykäyttöön.

Tulemme mahdollistamaan vaiheittaiset päivitykset Factan ja KuntaNetin sovelluksista CitySuite-ratkaisuihin, jotta käyttöönotto on mahdollisimman helppoa ja joustavaa. Myös uudet sovellukset, kuten nyt julkaistu Verotiedot, integroituvat saumattomaksi osaksi Facta- ja KuntaNet-tuoteperheitä.

Suomen kunnista yli 200 käyttää CGI:n Facta- ja KuntaNet-järjestelmiä kunta- ja kaupunkiympäristön kehittämisessä. CGI:n järjestelmillä käsitellään jopa 20 000 rakennuslupaa vuodessa.