Rakennusvalvonta sisältää liikkuvaa työtä ja vaatii valvontakohteissa käyntiä, käyntien ja katselmointien kirjaamista ja pöytäkirjojen laadintaa. Käyntien ja katselmointien tueksi tarvitaan kohteiden ja vireillä olevien lupien tietoja, jotta katselmuspöytäkirjat voidaan tehdä.

Facta Mukana on moderni, työntekijän mukana kulkeva mobiiliratkaisu, joka helpottaa rakennusvalvonnan työtä ja katselmustietojen sekä -pöytäkirjojen jakamista niitä odottavalle kuntalaiselle.

 

Facta Mukana -sovelluksen toiminnallisuudet

 • Rakennusluvan ja kohteen tietojen katselu rakennustyömaalla
 • Helppo kohteiden hakeminen kartan ja tietojen avulla
 • Katselmuksen perustaminen ja tietojen tallentaminen rakennustyömaalla
 • Katselmuksiin liittyvien määräaikojen seuranta ja seurattavien asioiden hyväksyminen
 • Katselmustietojen ja –pöytäkirjojen toimittaminen sähköisesti rakentajalle (Lupapiste –integraatio)
 • Lupamääräysten seuranta ja seurattavien määräyksien hyväksyminen
 • Tilapäisen ja määräaikaisen toimintaan liittyvän rakentamisen seuranta ja toiminnan päättymisen toteaminen
 • Tuki ohjelman käyttämiseen ilman verkkoyhteyttä (offline -tuki)

Ratkaisun hyödyt

 • Tarvittavat katselmusten pohjatiedot helposti käytettävissä
 • Ratkaisu mahdollistaa toiminnan myös ilman verkkoyhteyttä
 • Factan fraasit ja osapuolitiedot minimoivat kirjoittamisen tarpeen pöytäkirjaa kirjattaessa
 • Asiakaspalvelu paranee ja nopeutuu, kun asiakkaat saavat sähköisesti valvonta-asioihin ja lupiin liittyvät katselmuspöytäkirjat ja -tulokset
 • Työaikaa säästyy ja työnteko tehostuu, kun katselmus-pöytäkirja tehdään valmiiksi kerralla kohteessa
 • Valmistuneen rakennuksen tiedot suoraan ja nopeasti Digi- ja väestötietoviraston rakennus- ja huoneistorekisteriin, jolloin rakennukseen voi tilata saman tien esim. tarpeellisia liittymiä tai palveluita muuttoa varten
 • Työtyytyväisyys paranee, kun ammattilaisilla on käytössään uudenaikaiset työkalut
 • Nopea päivitettävyys, toimitetaan SaaS:ina pilvipalvelusta