CGI on tehnyt Sievin kunnalle kiinteistöveroselvityksen, joka näyttää kartalla, paljonko kunnan rakennuskannasta on kiinteistöveron piirissä. Samalla saatiin tieto myös siitä, paljonko rakennuksia puuttuu kunnan ja verottajan rekistereistä.

CGI:n toimittama kiinteistöveroselvitys kokoaa eri rekistereissä olevat kiinteistö- ja rakennuskantatiedot sekä vertaa niitä keskenään. Näin saadaan selville, mikä osa kunnan rakennuskannasta on verotettuna, ja paljonko rakennuksia puuttuu eri rekistereistä. 

Epäyhtenäiset tietolähteet

Kunnat saavat merkittävän osan tuloistaan kiinteistöveron perusteella. Veron kohdistaminen on kuitenkin ongelmallista, koska kiinteistö- ja rakennuskannasta on tietoa useissa eri rekistereissä. 

"Väestörekisterikeskus ylläpitää koko maan kattavaa rakennusrekisteriä. Jokaisesta kunnasta löytyy myös oma rakennusrekisteri, jonka tiedot ovat lähimpänä VRK:n aineistoa", Sievin kunnan rakennustarkastaja Harri Häivälä kertoo.

"Myös verottajan rakennusrekisteri pohjautuu VRK:n aineistoon, mutta verovelvolliset voivat itsekin päivittää tietojaan suoraan verottajan rekisteriin. Lisäksi Maanmittauslaitos ylläpitää omaa rakennusrekisteriä, jota se päivittää kuntien avustuksella sekä hyödyntämällä ilmakuvia, laserkeilausta ja maastokäyntejä." 

Kunnan, VRK:n ja verottajan aineistot eivät Häivälän mukaan ole täysin yhteneväisiä. Osa rakennuksista jää jopa rekisterien ulkopuolelle ja kiinteistöverotuksen ulottumattomiin.

Tietojen vertailu karttapohjalla 

"Toimitimme Sievin kunnan käyttöön karttaratkaisun päälle toteutetun graafisen työtilan, jossa eri rekistereiden ristiin vertailu on nopeaa ja tehokasta", palvelupäällikkö Mika Kiviranta CGI:ltä tiivistää. 

Sievin kunta on käyttänyt CGI:n toimittamaa kuntarekisteriä vuodesta 1995 asti. Huhtikuussa 2017 valmistunut kiinteistöveroselvitys paransi Häivälän mukaan sekä rekisteriaineiston laatua että kuntarekisterin käytettävyyttä merkittävästi. 

"Tietokantojen ristiinvertailutulosten pohjalta tuotettu, ortokuvataustalle tehty graafinen esitys esimerkiksi havainnollistaa, minne mahdolliset informaatiopuutteiden keskittymät sijoittuvat alueellisesti. Samalla kun saamme tietoa lisätarkastelua vaativien kiinteistöjen määrästä, pystymme myös paremmin arvioimaan jatkossa tarvittavien resurssien määrää", Häivälä korostaa.

Takaisinmaksuaikana yksi verovuosi

Yhteistyö CGI:n kanssa on sujunut Häivälän mukaan moitteetta. Ennestään hyvät kokemukset yrityksestä sekä maltillinen hinnoittelu tekivät valintapäätöksen lopulta helpoksi. Sievin kunta ei tehnyt laskelmia kiinteistöveroselvityksen takaisinmaksuajasta. 

"Projektin myötä kunta pääsee nauttimaan nopeasti kiinteistöveron kasvusta. Investointi tuloutuu kunnalle jo ensimmäisen veronkantovuoden aikana, kun verokanta on laajentunut uusilla rakennustiedoilla”, Häivälä arvioi.

tulevaisuuden kunta