Muutosmatka prosessimuotoilusta automaatioon

Yllättävien löydösten, odottamattomien prosessien sekä tarpeettomien kustannusten tunnistamisen kautta ymmärrämme oikean suunnan, ajan ja paikan yrityksenne prosessien tehostamiselle.

Valitaan juuri teille oikea tapa automatisoida toimintoja tekoälyn, ohjelmistorobotiikan tai muun kehittyneen teknologian avulla.

Des personnes en train de marcher dans la rue

Valitse kehitettävä prosessi tai palvelu

Millaisia tuloksia haluat saavuttaa kehittämällä palvelua tai prosessia? Asiantuntijamme auttavat ymmärtämään, mistä lähteä liikkeelle ja mihin palveluun tai prosessiin kannattaa keskittyä.

Prosessilouhinta

Une personne en train d'utiliser son ordinateur

Liiketoimintaprosessien toiminta ja oikeiden asioiden tekeminen oikeassa järjestyksessä oikeaan aikaan varmistetaan prosessilouhinnan avulla. Prosessilouhinnassa organisaation dataa hyödynnetään palveluiden, toimintamallien, prosessien, arkkitehtuurien, IT-järjestelmien, mittaristojen ja johtamisjärjestelmien kehittämisessä. Prosessilouhinta tuottaa arvokasta tietoa, jota ei muuten olisi saatavilla tai joka ei ole havaittu aiemmin.

Palvelumuotoilu

Woman using smart meter in her home

Palvelumuotoilu auttaa innovatiivisesti ja asiakaslähtöisesti ymmärtämään ongelmaa ja ratkomaan sitä. Tyypillinen projekti sisältää taustaymmärryksen keräämistä havainnoinnin, haastattelujen ja työpajojen avulla, konkreettisen tiekartan rakentamista, liiketoimintapäätösten priorisointia yhdessä asiakkaan kanssa, ja lopulta tulosten jalkauttamista sekä teknisten että strategisten päätösten osalta. Lue lisää. 

Kiihdytetty kokeilu

Team sat round conference table

Kokeilukulttuuri tarjoaa organisaatioille uusia mahdollisuuksia ja luovan oppimisympäristön. Suurin osa ideoista ei tuo arvoa, joten resurssien keskittäminen tuottaviin ideoihin on tärkeää. Kiihdytettyjen kokeilujen avulla oppiminen nopeutuu ja kustannustehokkuus paranee.

Hyppää automaatioiden matkaan

CGI auttaa teitä parantamaan palveluitanne ja hoitaa käytännön tekemisen sekä tarjoaa tukea, ohjausta ja opastusta, jotta voitte edetä eteenpäin. Tämä mahdollistaa organisaationne keskittymisen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Hyperautomaatio

Une personne en train d'utiliser son téléphone

Hyperautomaatio mahdollistaa älykkään automaation, joka ulottuu yksittäisten tehtäväautomaatioiden lisäksi koko prosessien hallintaan ja automatisointiin. Se yhdistää erilaisia teknologioita ja menetelmiä täydentävästi liiketoimintaprosessien tehostamiseksi. Lue lisää.

Automaation työkalut

Une personne en train d'utiliser une tablette

Automaatioon liittyvät työkalut kattavat laajan kirjon erilaisia ratkaisuja, kuten tekoälyä, ohjelmistorobotiikkaa, dokumenttien automaattista ymmärtämistä ja analysointia tukevia työkaluja, "human in the loop" -konseptia, erilaisia kehitystyökaluja sovellusten automatisointiin ja kehittämiseen, API-rajapintoja, integraatiopalveluita, tiedonsiirtoprotokollia sekä louhinnan työkaluja.

Automaatioiden operointi

Custom Development

Automaatioiden operointi kattaa automaattisten järjestelmien ja prosessien hallinnan, ylläpidon, virheenhallinnan, päivitykset, suorituskyvyn optimoinnin, raportoinnin ja seurannan. Tämä varmistaa automaatioiden sujuvan ja tehokkaan toiminnan liiketoiminnassa.

Lähdetään liikkeelle esimerkiksi

1. Pilotin kautta, jossa organisaationne saa käytännön kokemusta tietystä osa-alueesta esimerkiksi RPA, Low-Code tai prosessilouhinta

2. Louhinnan pilotilla, jonka tarkoituksena saada datapohjaista näkyvyyttä tietystä osa prosessista ja/tai varmistaa käytännön kokemusta siitä, miten louhinta sopii juuri teidän organisaatiollenne.

3. Automaation maturiteettikartoituksen kautta, jonka tarkoituksena on kartoittaa onko organisaationne riittävän kypsä hyperautomaatioon.

4. Automaation esiselvityksestä, jonka tarkoituksena on selvittää organisaationne automaatiopotentiaali, ideoidaan ja tehdään käyttötapauskartoitus.

5. Ideation -työpajalla, jossa ideoita kerätään olemassa olevien käyttötapausten avulla asiakkaan tarpeen mukaisesti. 

Ota meihin yhteyttä niin mietitään juuri teidän organisaatiollenne sopiva lähestymistapa automaatioon.

Från beställning till betalning