Lähihistoriasta löytyy useita esimerkkejä joissa kannattava liiketoiminta on kohdannut nopean muutoksen. Taksipalvelut ja videovuokraus ovat aloja joissa digitaalisilla ratkaisuilla on murrettu pitkään voimassa olleita käytäntöjä ja näin aiheutettu perinteisille toimijoille ongelmia, jopa konkursseja.

Toteutamme työpajoja asiakkaidemme kanssa joissa kartoitamme nykyisen liiketoiminnan kestävyyden alustatalouden tuomassa muutoksessa ja luomme suunnitelman askeleista kohti uusia alustapohjaisia ratkaisuita ja liiketoimintamalleja.

 

   

Alustatalous murtaa perinteisiä toimintamalleja ja arvoketjuja luoden niiden ympärille uutta liiketoimintaa. Tuloksena on arvoverkkoja, joissa toimijoiden jakamalla datalla luodaan jotain uutta.

Osa yrityksistä on jo toteuttanut itselleen alustaratkaisun, joka on muuttanut yrityksen toimintatapaa. Ympärillä olevat kumppanit ja kilpailijat tekevät juuri nyt samaa, jolloin syntyy mahdollisuus hyödyntää arvoverkkoa liiketoiminnan kasvattamiseksi. Informaation julkaiseminen hyvin hallinnoituun ja tietoturvalliseen arvoverkkoon luo uusia tapoja hyödyntää ja yhdistellä tietovirtoja. Syntynyt verkostoefekti moninkertaistaa mahdollisuudet.

Toteutuamme asiakkaillemme ratkaisuja, joilla voidaan luoda arvoverkkoja. API-arkkitehtuurin tehokas käyttö mahdollistaa luotettavan ja nopean tavan kasvattaa verkoston jäsenien määrää ja näin luoda uutta liiketointa.

  

Voimalinjat

Datahub selkeyttää sähkömarkkinointia

Suunnitelmien mukaan vuonna 2019 Suomessa sähkön vähittäismarkkinoilla toimii keskitetty tietovarasto eli datahub. Se tehostaa sähkömarkkinoita ja vahvistaa kuluttajan roolia.

Lue lisää

Metsä

Metsädata tehokäyttöön

CGI:n toteuttama palvelualusta tehostaa Metsädatan tiedonjakelua eri toimijoiden välillä, mullistaen metsätalouden toimintamallit juuriaan myöten.

Lue lisää