Vesa Kotilainen

Vesa Kotilainen

Johtaja

Alustatalous ja ekosysteemin synnyttäminen on useiden innovaatiohankkeiden kärjessä.

Tätä tavoitellaan ilmeisten etujen vuoksi: jokainen haluaa laajan kehittäjäyhteisön tuen, mediahuomiota, jatkuvasti kasvavia asiakasvirtoja ja parasta asiakaskokemusta. Yritysten innovaatiostrategian näkökulmasta varsinkin kehittäjäyhteisö, eli omasta halustaan kehitystyöhön osallistuvat yritykset ja yksityishenkilöt, ovat todellinen kilpailuetu. Kyseessä on valtavan laaja ja monitahoinen ilmiö, johon liittyy paljon vieraita termejä, jotka kuvaavat abstrakteja asioita. Ei ole ihme, että monen ihmisen voi olla vaikea saada asiasta kunnolla kiinni.

Alustataloutta on vaikea kiteyttää puolen minuutin hissipuheeksi, koska mitä täsmällisemmin sitä yrittää määritellä, sitä abstraktimpi ja vaikeammin ymmärrettävä kuvauksesta tulee. Voimme määritellä alustatalouden esimerkiksi näin:

Alustatalous (Platform Economy) on teknologian mahdollistama, digitaalisiin liiketoiminta-alustoihin perustuva liiketoimintamalli, joka mahdollistaa eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen, jossa vaihdetaan ja luodaan arvoa eli oman ekosysteemin.

Määritelmä on kattava, mutta mitä sillä tarkoitetaan käytännössä? Okei, kyseessä ovat digitaaliset alustat, joilla luodaan uudenlaista liiketoimintaa. Mutta miten nämä alustat eroavat muista digitaalisista tuotteista ja palveluista?

Digitaaliselle alustaliiketoiminnalle on tyypillistä uudenlainen teknologian mahdollistama liiketoimintamalli, useiden käyttäjäryhmien yhdistäminen alustan avulla, helppo tapa liittyä, sekä skaalautuvuus käyttäjämäärän kasvaessa.

Alustatalous murtaa perinteisiä toimintamalleja ja arvoketjuja luoden niiden ympärille uutta liiketoimintaa. Tuloksena on arvoverkkoja, joissa toimijoiden jakamalla datalla luodaan jotain uutta.

Digitaalisen alustaliiketoiminnan tunnusmerkit ovat:

  • Teknologian mahdollistama liiketoimintamalli
  • Käyttäjäryhmien välillä tapahtuva vuorovaikutus
  • Alusta luo luottamauksen käyttäjien välille
  • Avoimet rajapinnat (API) kehittäjille
  • Liiketoiminta skaalautuu käyttäjämäärän kasvaessa
  • Plug-and-play -mallinen, eli helppo ottaa käyttöön itsepalveluna
  • Uudenlainen liiketoimintamalli, joka luo käyttäjälle välitöntä lisäarvoa

 

Digitaalinen alusta muodostaa oman ekosysteeminsä

Useimmille tutuimmat tietotekniikan ekosysteemit ovat matkapuhelinten sovelluskaupat, näistä elinvoimaisimmat Applen AppStore ja Google Play. Näiden toimintalogiikka on samoin useimmille tuttu: kuka tahansa voi kehittää sovelluksen, sovelluksen laatu tarkastetaan ekosysteemin omistajan toimesta ja jos sovelluksen käytöstä peritään maksua, se jakautuu jollakin prosenttiosuudella sovelluksen kehittäjän ja ekosysteemin omistajan kesken. 

Matkapuhelinten sovelluskauppa täyttää myös biotieteiden, tarkemmin ekologian sanaston mukaisen määritelmän ekosysteemistä: toiminnallinen kokonaisuus, joka on alueellisesti rajattu (matkapuhelinten tapauksessa rajat asettaa käyttöjärjestelmä). Ekosysteemin sisällä eliöt elävät ja kasvavat tasapainossa. 

 

Näin tunnistat uuden ekosysteemin potentiaalin

Tällainen luonnontieteellinen tarkastelu tarjoaa hyviä työkaluja myös IT-ekosysteemin suunnitteluun: mikä on se toiminnallinen kokonaisuus, johon ekosysteemiä ollaan synnyttämässä; 

  • Omistatko sen itse? 
  • Onko kokonaisuus rajattu sillä tavalla, että ekosysteemissä on riittävästi ravintoa (IT-ekosysteemissä liikevaihtopotentiaalia), joka houkuttelee kehittäjiä? 
  • Onko rajaus sellainen, että ekosysteemi tarjoaa tunnistettavaa lisäarvoa loppukäyttäjille, jotain sellaista mitä muualta ei voi saada? 

 

Jos vastasit yhteenkin näistä kysymyksistä ”ei”, sinulla on erinomainen mahdollisuus toimia osana jotakin olemassa olevaa tai pian syntyvää ekosysteemiä. 

Jos vastasit kaikkiin ekosysteemikysymyksiin ”kyllä”, olet ison mahdollisuuden ääressä. Pyörät on parasta laittaa pyörimään nopeasti, koska ekosysteemi on altis myös evoluutiolle eli jatkuvalle kilpailulle. Ja tämä kilpailu on valitettavasti nollasummapeliä, eli kehittäjät ja käyttäjät joko ovat ekosysteemissäsi tai sitten eivät ole. Parhaimmillaan ekosysteemi on valtava kilpailuetu ja myös innovaatioalusta uusille ekosysteemeille, kuten esimerkiksi Apple Pay ja Google Pay osoittavat.  

Edellä mainituista maksuliikenne-ekosysteemeistä vielä kaksi huomiota: kilpailu ekosysteemeistä on luonteeltaan globaalia ja panokset sen mukaisia. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on varmempi vaihtoehto kuin kokonaan oman ekosysteemin rakentaminen. Ja toiseksi, perinteiset toimialarajat eivät estä uusien ekosysteemien muodostumista. Tämä on useimmille yrityksille sekä uhka että mahdollisuus. 

Olemme erikoistuneet alustatalouteen ja sen tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Rakennamme todistetusti paremman huomisen asiakkaillemme. Lue lisää palveluistamme.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä aiheeseen liittyvät kirjoitukset

Kirjoittajasta

Vesa Kotilainen

Vesa Kotilainen

Johtaja

Olen Vesa Kotilainen. Työssäni yhdistän CGI:n globaalin tarjoaman ja asiakkaan liiketoimintatarpeet, sekä ripauksen näkemystä uusista disruptiivisista toimintamalleista ja ratkaisuista. Olen digitalisaation veteraani kaupan, logistiikan ja telecomin toimialoilta, toiminut asiantuntija- ja liiketoimintarooleissa eri organisaatioissa viimeisen 15 vuoden ajan. Ota rohkeasti yhteyttä!