CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomi

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu paljon koulukiusaamisesta sekä siitä, miten sosiaalitoimi, terveydenhuolto ja sivistystoimi eivät toimi yhdessä riittävällä tasolla ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Nuorten syrjäytyminen vaikuttavaa yhteiskuntaan laajalti niin hyvinvoinnin kuin kasvavien terveydenhuollon kustannuksien osalta. Myös nuorten työelämään jalkautuminen ja työvoiman saatavuus tulevaisuudessa ovat koko yhteiskuntaa koskettavia aiheita, ja meidän tulee ottaa nyt havaitut haasteet vakavasti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Kun oppija vaihtaa koulua, kuinka paljon uudelle koululle siirtyy tietoa mahdollisista ongelmista, häiriökäyttäytymisestä tai terveydentilaan liittyvistä huomioista? Ilman riittävää tiedonjakoa koulun, oppijan vanhempien sekä terveydenhuollon välillä ongelmia on hankala ennaltaehkäistä ja erityistarpeet voivat helposti jäädä huomaamatta. 

Kuvitellaanpa tilanne, jossa oppija, joka on kärsinyt ala-asteella häiriökäyttäytymisestä ja saanut tähän apua julkisen terveydenhuollon kautta, siirtyy yläkouluun. Koska yläkoulussa ei olla tietoisia koulun puolelta oppilaan saamasta hoidosta, oppija palaa hiljalleen vanhoihin tapoihinsa ilman opastusta ja häiriökäyttäytyminen alkaa vaikuttaa myös muihin oppilaisiin sekä opettajiin. Koulussa saadaan vasta nyt selville oppilaan ongelmat ja aiemmat toimet.  

Mitäpä jos koululla olisi ollut pääsy julkisen terveydenhuollon tietoihin oppilaasta vanhemman suostumuksella jo etukäteen, jolloin oppijan käytöstä olisi voitu ennaltaehkäistä?  

Ilman riittävää tiedonjakoa koulun, oppijan vanhempien sekä terveydenhuollon välillä ongelmia on hankala ennaltaehkäistä ja erityistarpeet voivat helposti jäädä huomaamatta. 

Hallittu ja luottamuksellinen tiedonjako parantaa asiakaskokemusta   

Yhtenä ratkaisuna tiedon jaon helpottamiseksi koulun, oppijan ja hänen vanhempiensa sekä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen välillä on toimiva ekosysteemi ja suostumusten hallinta. Ekosysteemiksi kutsutaan verkostoa, joka koostuu yksittäisistä ja toisiinsa kytkeytyneistä toimijoista, jotka kilpaillen ja yhteistyön kautta tuottavat arvoa. 

Kunnalla on oma ekosysteeminsä lapsen kehityksen tukemiseksi. Tähän ekosysteemiin kuuluvat esimerkiksi toiset koulut, terveydenhuolto, päiväkoti, kirkko, harrastukset, iltapäiväkerho ja muut kunnan palvelut. Kunta toimii ekosysteemissä ajurina ja kutsuu muita palveluntarjoajia verkostoonsa.  Unelmana on, että lapsen elämänpolun ja hyvinvoinnin tiedot kertyvät matkan varrella, ja ovat niin terveys- ja sosiaaliviranomaisten kuin opetussektorinkin käytettävissä. 

Oppija tai oppijaan vanhempi voi antaa ekosysteemin toimijoille mobiilisovelluksen kautta erilaisia suostumuksia. Koulu voi lähestyä oppijan vanhempaa ja pyytää lupaa nähdä oppijasta julkisen terveydenhuollon järjestelmiin tallennetut tiedot. Oppijan vanhempi voi antaa suostumuksen koululle, jolloin koulu saa oppilaan tiedot näkyviin ja pystyy suunnittelemaan tarvittavat toimet tämän mukaan. Oppijan vanhempi voi milloin tahansa poistaa suostumuksensa vain yhdellä klikkauksella. 

Ekosysteemin hyödyntäminen koulumaailmassa tuo kiistattomia hyötyjä sekä kunnalle, koululle ja oppijalle itselleen. Kun tietoa erityistoimenpiteitä vaativista oppijoista voidaan jakaa luottamuksellisesti, läpinäkyvästi ja kaikkien tarvittavien osapuolten kesken, ennaltaehkäistään ongelmia ja parannetaan kouluyhteisön ilmapiiriä. Yhteiskunta säästää valtavasti kustannuksia ja aikaa sekä oppilaitoksen, että terveydenhuollon puolelta ohjaamalla oppija heti oikeanlaisen ja tarvittaessa jatkuvan avun pariin. Mikä tärkeintä, oppijan ja hänen perheensä hyvinvointia tuetaan. 

Kun tietoa erityistoimenpiteitä vaativista oppijoista voidaan jakaa luottamuksellisesti, läpinäkyvästi ja kaikkien tarvittavien osapuolten kesken, ennaltaehkäistään ongelmia ja parannetaan kouluyhteisön ilmapiiriä.

Palveluekosysteemien mahdollisuudet kunnille ovat valtavat 

Tämä on vain yksi esimerkki palveluekosysteemien käyttötavoista kunnissa. Mahdollisuuksia on monia muitakin. Ne kunnat, jotka lähtevät rohkeasti mukaan alustatalouden ja ekosysteemien maailmaan, mahdollistamalla kerätyn tiedon hyödyntämisen palvelunkehittäjille, tulevat olemaan tulevaisuuden menestyjiä. Nämä kunnat kykenevät tarjoamaan asukkailleen parhaat ja tuottavimmat palvelut. Oman ekosysteemin kautta paikallinen elinkeinoelämä saa uusia mahdollisuuksia, mikä lisää kunnan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. 

Kehitämme alustaratkaisua, joka mahdollistaa henkilön tietojen jakamisen ekosysteemeissä palveluntarjoajien kesken helposti, joustavasti ja läpinäkyvästi, aina henkilön suostumuksella ja hänen tahtotilansa mukaisesti. Henkilötietojen ja käyttäytymistietojen jakaminen ja tehokas hyödyntäminen henkilötietosuojaa noudattaen yli kunnan toimialarajojen sekä yritysverkoston kanssa parantaa kansalaisten palvelukokemusta ja tekee siitä personoidumpaa. 

Haluatko ymmärtää palveluekosysteemien mahdollisuudet paremmin? Lähde mukaan Smart City Academyn verkkokurssille, joka johdattaa sinut palveluekosysteemien mahdollisuuksiin.  

Haluatko tietää, miten kehittämämme alustaratkaisu toimii? Katso webinaari! 

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomi

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on globaali ICT-palveluyritys ja luotettu ulkoituskumppani.  Suomessa noin 3 700 asiantuntijaamme konsultoi asiakkaitamme liiketoiminnan sekä ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.