Primary tabs

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on maailman huippua. Silti se on suuren muutospaineen alla. Näihin muutospaineisiin vastaaminen edellyttää uudenlaista yhteistyötä.

Me kaikki tunnemme tapauksia, joissa asiakas ei ole saanut oikea-aikaisesti sitä vaikuttavaa palvelua tai tukea, jota hän olisi tarvinnut. Yleensä juurisyynä tähän on se, ettei ammattilaisilla tai asiakkaalla itsellään ole käytössään riittävää määrää tietoa. Tarvittava tieto on kyllä olemassa, mutta eri toimijoiden ja järjestelmien välinen yhteistyö ei ole sillä tasolla, että sen hyödyntäminen olisi mahdollista.

Tässä on käynnissä muutos. Tämä muutos ei ole riippuvainen rakenteellisista tai poliittisista uudistuksista. Ne toki tukevat muutosta, mutta maailma ympärillämme muuttuu sillä vauhdilla, että mahdolliset tai mahdottomat lakipäätökset eivät pysäytä muutosta.

Ympärillämme vellovat suuremmat voimat, kuten huoltosuhteenmuutos, lääketieteellinen kehitys ja digitalisaatio, vievät meitä koko ajan eteenpäin kohti uutta.

Kukaan tai mikään toimija ei pysty tarttumaan muutosten avaamiin mahdollisuuksiin yksin. Tarvitsemme toisiamme. Tarvitsemme yhteistyötä, jotta pystymme muotoilemaan asiakkaan palvelukokemuksen sellaiseksi kuin hänen palvelutarpeensa antaa odottaa.

Siksi me tarvitsemme ekosysteemejä myös sote-sektorilla.

Sen lisäksi, että oman palvelu- ja ratkaisutuotantomme ympärille on jo kehittynyt varsin laaja ekosysteemi toimijoita, aina on tilaa uusille. Kehitämme jatkuvasti omaa teknologiaamme ja ratkaisujamme vastaamaan rajapintatarpeita ja tiedon liikkuvuutta.

Olemme myös itse mukana useissa ekosysteemeissä. Esimerkkeinä voin mainita CleverHealth Networkin, KODAn ja Tampere HealthHUBin.

Pystymme tukemaan niin sote-palvelujen tuottajia kuin innovatiivisten ratkaisujen kehittäjiä mm. validoinnissa, arkkitehtuurisuunnittelussa, teknologisessa ja toiminnallisessa siltauksessa asiakasympäristöön sekä lainsäädännön ja regulaatioiden huomioimisessa. Kansainvälinen verkostomme on myös yksi polku suomalaisten innovaatioiden kansainvälistämiseen.

Monet ovat jo kyllästyneet ekosysteemeistä puhumiseen. Minä väitän, että niiden aika on vasta alkamassa todenteolla.

Jos haluat vinkata hyvästä innovaatiosta tai avata keskustelua yhteistyön mahdollisuuksista, älä epäröi olla yhteydessä.

Kirjoittaja on yksityisen terveydenhuoltoalan asiakkuuksista vastaava johtaja, jolla on palava into viedä suomalainen sote-palvelukyvykkyys uudelle aikakaudelle. Mikan tavoitat osoitteesta mika.kaartinen@cgi.com.

Kirjoittajasta

Mika Kaartinen

Mika Kaartinen

Asiakkuusjohtaja

Olen Mika Kaartinen ja työskentelen asiakkuusjohtajana CGI Welfare & Local Government –yksikössä. Toimin sillanrakentajana terveydenhuollon asiakkaideni ja CGI:n asiantuntijoiden välillä. Erityisiä mielenkiintoni kohteita ovat kansalaisen palvelukoordinaatio, potilasturvallisuus ja digitalisaatio .

Kirjoita kommentti

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot