Autoteollisuuden monipuolinen palveluntarjoaja Valmet Automotive on uudistanut sanomanvälityksen EDI-järjestelmänsä vastatakseen paremmin alan muuttuviin tarpeisiin. Samalla tiedonsiirtoon liittyvää tekemistä siirrettiin CGI:lle.

Sähköinen sanomanvälitys mahdollistaa autoteollisuudessa muun muassa tilausten analysoinnin, nopeammat toimitukset sekä monia suoria ja epäsuoria säästöjä esimerkiksi tilausten käsittelyssä ja laskutuksessa. Autoteollisuuden yritykset ovat olleet EDI-sanomavälityksen edelläkävijöitä jo 1980-luvulta alkaen, ja EDI on siitä saakka ollut tuotannon sujuvuuden tärkeä elementti.

Näihin yrityksiin lukeutuu Valmet Automotive, joka on valmistanut Uudessakaupungissa yli 1,8 miljoonaa autoa useille johtaville automerkeille. Vuonna 2021 Valmet Automotive aloitti Uudenkaupungin tehtaalla myös akkujärjestelmien suursarjatuotannon.

”Esimerkiksi tiettyyn autoyksilöön asennettavan tietyn johtosarjan on oltava perillä tiettynä päivänä. Tällaista tarkkuutta olisi vaikea saavuttaa ilman toimitusketjun toimivaa tiedonsiirtoa eli EDI-järjestelmää”, kertoo Valmet Automotiven IT Infrastructure Manager Timo Tuominen.

EDI-projektin myötä halusimme päivittää teknologiaa ja siirtyä SaaS-ratkaisuista enemmän palvelupainotteiseen toimintamalliin.

Timo Tuominen IT Infrastructure Manager, Valmet Automotive

Kuva: Työntekijä Valmet Automotiven akkutehtaalla

Uudistus vapautti resursseja tiedonsiirtoon liittyvästä tekemisestä

Vuonna 2021 Valmet Automotiven laajemmin käyttämä EDI-järjestelmä oli tulossa elinkaarensa päähän. Sen tilalle haluttiin nykyaikainen ja toteutukseltaan enemmän palveluntarjontaan keskittyvä vaihtoehto.

”Aikaisemmin tiedonsiirtoon liittyvä tekeminen ja sen valvominen olivat Valmet Automotiven vastuulla. EDI-projektin myötä halusimme päivittää teknologiaa ja siirtyä SaaS-ratkaisuista enemmän palvelupainotteiseen toimintamalliin”, toteaa Tuominen.

Yhteinen sävel löytyi CGI:n kanssa, joka oli juuri saanut päätökseen mittavat investoinnit oman sanomanvälitysteknologiansa uudistamiseksi. Sen myötä CGI oli siirtynyt käyttämään Valmet Automotivelle tuttua Compacerin EDBIC-ratkaisua.

”CGI:n sähköiseen tiedonsiirtoon tekemien investointien ansiosta pystymme nyt tarjoamaan asiakkaillemme markkinoiden moderneimman palvelutuotantoalustan sanomanvälitykseen ja liiketoimintaprosessien digiasteen nostamiseen. Tuotannossamme on yli 5 000 integraatiota ja valmis yhteysverkosto eri sanomatyyppien välitykseen kumppanien välillä”, kertoo CGI:n Director Consulting Expert Susanna Virtanen.

Hankekokonaisuus kasvoi matkan varrella

Hyvistä lähtökohdista huolimatta EDI-projektissa oli omat haasteensa, jotka tyypillisesti liittyivät autoteollisuuden nopeisiin muutoksiin. Jo projektia aloittaessa oli tiedossa, että varsinaisen EDI-siirtymän rinnalla toteutetaan toinen tiedonsiirtohanke, joka liittyi lokakuussa Uudenkaupungin autotehtaalla alkaneeseen uuden automallin sarjatuotantoon.

”Uusi autoprojekti kasvatti sähköisen tiedonsiirtouudistuksen kokonaistyömäärää. Toki meillä oli ennakkoon tietty valmius asiakkaamme tuotannon tulemiseen. Molemmat tiedonsiirtohankkeet vietiin läpi rinta rinnan”, kertoo Tuominen.

EDI-järjestelmän kautta välitettävien tietojen hyödyntämistä on tulevaisuudessa tarkoitus kehittää käytettäväksi myös valmiiden autojen logistiikkaketjussa. Tätä jatkokehitysvaihetta ei kuitenkaan ole vielä aikataulutettu.

”Valmet Automotiven EDI-migraation onnistumisesta täytyy kiittää CGI:n Susanna Virtasta. Matkan varrella tapahtuneista muutoksista huolimatta Susannalla pysyivät langat hyvin käsissä. Hän osasi katsoa kokonaisuutta hankkeen molempien osapuolten näkökulmasta”, kiittelee Tuominen.

Kuva: Autoa maalataan Valmetin tehtaalla