Palkeet on valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, joka tuottaa keskitettyjä palveluita valtionhallinnon virastoille, laitoksille ja rahastoille – loppukäyttäjinään yhteensä noin 80 000 valtion palveluksessa olevaa virkamiestä. CGI:n rakentama Kieku-tietojärjestelmä on yksi osa Palkeiden palvelukokonaisuutta.

Palkeet perustettiin vuonna 2010 valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tuottavuuden parantamiseksi. Lyhyestä historiastaan huolimatta Palkeet on tänä päivänä julkishallinnon elintärkeä toimija, jonka tarjoamia palveluita hyödyntää noin 70 asiakasta. Tekemisen yhtenä osana toimii CGI:n toteuttama ja ylläpitämä Kieku-järjestelmäkokonaisuus, joka koostuu SAPin ja CGI:n ratkaisuista. “Olemme onnistuneet tuomaan asiakkaat ja noin 80 000 palkansaajaa yhden ja saman sateenvarjon alle. Se on merkittävä saavutus. Yhteistyömme pohjoismaisten valtionhallinnon palvelukeskusten kanssa on sujuvaa. Esimerkiksi Ruotsissa on käytössä suurempi järjestelmäkirjo ja useampia palkkamoottoreita”, kertoo Palkeiden henkilöstöpalveluista vastaava johtaja Soile Röppänen.

Maltillisella muutosjohtamisella erinomaisiin tuloksiin

Aikanaan kahdeksan vuotta kestäneen Kieku-kehitysmatkan pituudesta huolimatta Röppänen pitää projektivaihetta onnistuneena. Hyvä lopputulos on seurausta siitä, että suuren laivan suuntaa käännettiin maltillisella aikataululla yksi vaihe kerrallaan. “Kiinnitimme tekemiseen riittävästi päätoimista porukkaa. Palastelimme muutoksen riittävän pieniin kokonaisuuksiin, jolloin pystyimme jumppaamaan uuden toimintamallin jokaisen asiakkaan kanssa eteenpäin. Valtionhallinnolla oli yhteinen tahtotila asioiden edistämiseen”, listaa Röppänen menestymisen edellytyksiä.

Palvelut ovat purjehtineet viime vuodet vahvassa myötätuulessa. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella Palkeiden asiakaspalvelu on hyvällä tasolla, ja palvelupyyntöjen palautteista laskettu NPS (Net Promoter Score) -luku on huimat 91,1. Vuonna 2023 Palkeet vastasi yhteensä noin 500 000 palvelupyyntöön, chat-keskusteluun ja puheluun. “Olemme ottaneet suurella ilolla vastaan saamamme hyvän asiakaspalautteen. Reagoimme yhteydenottoihin ripeästi ja hoidamme asiat kuntoon ilman asiakkaan pompottelua luukulta toiselle. Asiakaspalvelumme laatulukemat kertovat merkittävästä onnistumisesta”, iloitsee Röppänen.

Palastelimme muutoksen riittävän pieniin kokonaisuuksiin, jolloin pystyimme jumppaamaan uuden toimintamallin jokaisen asiakkaan kanssa eteenpäin. Valtionhallinnolla oli yhteinen tahtotila asioiden edistämiseen.

Soile Röppänen henkilöstöpalveluista vastaava johtaja, Palkeet

Järjestelmäkehitys heijastuu tulevaisuuden toimintamalleihin

Järjestelmäkehitys heijastuu tulevaisuuden toimintamalleihin

Valtiovarainministeriön alaisuudessa toimivan Palkeiden järjestelmäkehityksen tulevaisuus pohjautuu talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisten ratkaisujen kehittämisen tiekarttaan. Sen perusteella asiakkaille halutaan tarjota jatkossa entistä helpompaa ja automatisoidumpaa palvelua teknologiakehityksen avulla.

“Meillä on isoja järjestelmäkokonaisuuksia, joista osa on tulossa elinkaarensa päähän. Esimerkiksi SAP HCM -tuen päättyminen edellyttää kehitystoimenpiteitä, jotka vaikuttavat myös käytössä oleviin toimintamalleihin. Siksi toimintamallien läpikäyminen järjestelmäuudistusten yhteydessä on olennainen osa tulevaisuuden projekteja”, arvioi Röppänen.