Tehokkaat ratkaisut asukkaiden laadukkaaseen palveluun

Kunnalla tai kaupungilla voi olla vain yksi jätehuoltoviranomainen hoitamassa 50 000- 150 000 asukkaan jätehuollon valvontaan liittyviä työtehtäviä.

Facta ja KuntaNet jätehuollon toiminnanohjausratkaisu on pilvipalvelu erityisesti seudullisen jätehuoltoviranomaisen työprosessien tehostamiseen – asioiden käsittely nopeutuu tunneista minuutteihin.

Jätehuollon ratkaisumme soveltuu mainiosti monien kuntien tai kaupunkien, sekä yksittäisten kuntien jätehuollosta vastaavalle viranomaiselle. Työkalu toimii sekä jätehuoltoon liittyvien asioiden (hakemukset, päätökset, selvitykset) hallintaratkaisuna että sähköisenä arkistona.

Järjestelmään kirjataan hakemukset, annetut päätökset sekä peruutetut hakemukset, asiakkaille lähetetyt lisäselvityspyynnöt määräaikoineen sekä mahdolliset toimet hakemuksen täydentämiseksi. Ratkaisulla hoidetaan myös jätemaksuihin ja erilaisiin määräyksiin liittyvät asiat ja poikkeamat.

 

Kunnan rekisteritiedot taustalla – hakemusten käsittely helpottuu

Ratkaisu hyödyntää kunnan rakennusrekisteritietoja (Facta ja KuntaNet), jolloin hakemusten käsittelyyn tarvittava tieto on helposti saatavilla ja näin ollen se vapauttaa jätehuoltoviranomaisen työaikaa rekisteritietojen tarkistustehtävistä muihin töihin. 

Järjestelmä muistuttaa käyttäjää toimenpiteitä vaativista työtehtävistä, kuten vireillä olevista hakemuksista, ilmoituksista, päätöksistä ja asioista. Käyttäjä voi löytää kiireellisimmät asiat helposti järjestelmään kirjautuessa.

 

Jätteenkuljetusrekisterin avulla korostetaan asukkaiden yhdenmukaisuutta sekä saavutetaan kustannussäästöjä

Rakennusrekisteritietoihin voidaan yhdistää myös kuljetustietoja. Yhdistäminen paljastaa kunnalliseen jätehuoltoon liittymättömät kiinteistöt. Kiinteistöille voidaan lähettää liittymispyyntö ja seurata liittymispyynnön toteutumista ja jätehuoltovelvoitteen täyttymistä. Jätehuoltovelvoitteen täyttyminen vähentää ympäristökuormitusta ja asettaa asukkaat jäteasioissa yhdenvertaiseen asemaan. Samalla kertyvät jätehuoltomaksut lisääntyvät ja vähentävät jätehuollon yksikkökustannuksia.

 

Pyydä esittely

Täytä alla oleva lomake, ja olemme sinuun yhteydessä verkkotapaamisen sopimiseksi. 

Jos lomake ei näy oikein, voit täyttää sen tästä.