Aiemmin Pohjola Rakennuksen käytössä ollut toiminnanohjausjärjestelmä ei enää palvellut liiketoiminnan tarpeita toivotulla tavalla. Uuden järjestelmän toivottiin pystyvän tukemaan erilaisia liiketoiminnan prosesseja, kuten talous- ja tuotantoprosessia. Pohjola Rakennukselle oli myös tärkeää, että uuden toiminnanohjausjärjestelmän tulisi olla projektiliiketoimintaa tukeva.

CGI otti käyttöön Pohjola Rakennukselle uuden toiminnanohjausjärjestelmän: CGI Profio360. Profion toiminnallisuus ja liiketoimintaa tukeva käyttäminen oli joillekin työntekijöille jo entuudestaan tuttu ja se toimikin ratkaisevassa osassa päätöksenteossa. Nyt Pohjola Rakennus saa projekteistaan ajantasaista ja täsmällistä tietoa. Profio360:n kokonaisjärjestelmän kautta tulevan automaation avulla on pystytty vähentämään Exceleiden käyttöä talouden raportoinnissa.

Uusi ERP on saanut kiitosta ja hyvää palautetta käyttäjiltään. Positiivinen lopputulos näkyi myös Pohjola Rakennuksen sisäisen auditoinnin arvioinnissa, jossa projekti sai tunnustusta budjetin ja aikataulun hallinnasta.

Projekti eteni sujuvassa yhteistyössä CGI:n kanssa ja CGI pystyi joustamaan myös liiketoimintamme muutoksiin projektin aikana. Profio palvelee liiketoimintamme tarpeita ja tukee kasvuamme.

Timo Alamiekkaoja, CFO, Pohjola Rakennus Oy Suomi

Projekti ja uuden järjestelmän käyttöönotto sujuivat mallikkaasti. Sekä CGI:n että Pohjola Rakennuksen projektipäälliköt toimivat sitoutuneesti ja lopputulos oli miellyttävä. Yhteistyö oli hedelmällinen ja panostus myös Pohjola puolelta näkyy onnistuneessa lopputuloksessa.

Olemme iloisia, että voimme auttaa Pohjola Rakennusta tehostamaan omaa tekemistään. Profio360:n avulla asiakkaamme voi automaation avulla toimia ketterämmin.

Ari Varpenius, Johtaja, CGI Suomi

Profio360 hyödyntää alustassaan Progressin teknologiaa. Se mahdollistaa ketterän ja luotettavan ratkaisun.

CGI:n korkeatasoinen osaaminen ja palvelut yhdistettynä Progressin luotettavaan teknologiaan tarjoaa Pohjola Rakennukselle korkeasti käytettävän ja turvallisen ratkaisun SaaS-palveluna.

Jukka Silvennoinen, Senior Partner Manager, Progress Software

Pohjola Rakennus Oy Suomi on yksi Suomen suurimmista rakennusliikkeistä. Se rakentaa vuosittain yli 2 000 kotia ja työllistää noin 250 henkilöä.