Kimmo Alaniska

Kimmo Alaniska

Johtaja, sote-IT-ratkaisut

Potilastietojärjestelmät herättävät paljon keskustelua, kun uusilla hyvinvointialueilla palveluja yhdenmukaistetaan ja digitalisaatiota valjastetaan toiminnan kehittämiseen. Yhdet vannovat korkean riskin tee-se-itse-kehittämisen nimeen, toiset uskovat Amerikan ihmeisiin. Todellisuudessa parhaat ratkaisut löytyvät ääripäiden välistä – realismin ja resurssitehokkuuden raitilta.

Edustamani CGI on usean tunnetun sote-IT-järjestelmän kehittäjä. Keihäänkärkemme on OMNI360-nimellä tunnettu palvelualusta ja asiakas- ja potilastietojärjestelmä. On olemassa useita syitä, miksi kansainvälinen yhtiömme on valinnut juuri Suomen tärkeimmän sote-IT:n tuotekehitys- ja osaamiskeskuksensa kotipesäksi.

Suomi on edelläkävijä

Suomi on edelläkävijä monissa kansallisissa digitaalisissa palveluissa eikä terveydenhuolto ole poikkeus. Meillä asiakas- ja potilastiedot ovat olleet digitaalisessa muodossa jo vuosikymmeniä. Potilastietojärjestelmien kehityksen lisäksi on tietoaltaita, kansallisia arkistoja, reseptikeskuksia ja tilastointiin liittyviä ratkaisuja, jotka tukevat palvelujen ja hoidon kehittämistä kansallisella tasolla. Tällä hetkellä valjastetaan tekoälyä kliinikoiden toiminnan ja päätöksenteon tueksi.

Palvelutuotantomme ytimessä on hoidon saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden optimointi. Ammattilaisten työskentelytavoissa on paljon hyviksi todettuja käytäntöjä, jotka varmistavat kirjaimellisesti elintärkeän informaation kirjaamisen ja välittymisen hoitotyössä eteenpäin.

Kansallisia erityispiirteitä ei voi jättää huomioimatta, kun kehitetään tietojärjestelmiä. Juuri nämä kansalliset erityispiirteet huomioiva järjestelmäkehitys mahdollistaa sekä vaikuttavan että tehokkaan palvelutuotannon. Tässä olemme onnistuneet hyvin, ja objektiivisesti tarkasteltuna voidaan sanoa, että suomalainen terveydenhuolto on laadukasta ja tuottavaa. Yksi mittari tälle on se, että terveydenhuollon menojen osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa maltillinen. Seuraava askel parempaan löytyy asiakas- ja toiminnanohjauksen kehittämisestä.

Kimmo Alaniska, Johtaja, sote-IT-ratkaisut
Yliopistosairaaloiden kanssa tehtävän tiiviin yhteistyön avulla varmistetaan, että kansalliset tarpeet tulevat mahdollisimman hyvin huomioiduksi.

Tiivis ja sujuva yhteistyö yliopistosairaaloiden kanssa

Jotta kansalliset tarpeet tulevat huomioiduksi hyvin, se edellyttää välitöntä ja sujuvaa yhteistyötä kliinisen kentän ja erityisesti yliopistosairaaloiden kanssa.

Varsinkin Turun, Tampereen ja Kuopion yliopistollisten sairaaloiden rooli Suomen soten digitaalisen kehittämisen ajureina on merkittävä. Näiden kanssa tehtävän yhteiskehittämisen avulla järjestelmät, kuten OMNI360, on kehitetty suomalaiseen terveydenhuoltoon, eikä terveydenhuoltoamme jouduta pakkosovittamaan toisenlaiseen todellisuuteen kehitettyyn järjestelmään.

HUS puolestaan on ollut edelläkävijä uusien innovaatioiden ajurina. Esimerkiksi HUSin käynnistämän CleverHealth Network -ekosysteemin puitteissa on syntynyt useita maailmanluokan innovaatioita. Yksi tällainen on ratkaisu, jossa tekoäly auttaa radiologeja tunnistamaan aivoverenvuotoja ja pelastamaan ihmishenkiä.

Yhteistoiminta ja jatkuva dialogi ohjaavat suoraan, mitä kehitystyössä painotetaan. Tarpeisiin ja toiveisiin vastaamisen lisäksi rikastamme kokonaisuutta innovaatioilla ja parhailla käytännöillä, joita voimme tuoda muilta toimialoilta ja kansainvälisistä verkostoistamme.

"Yhteistoimintaa helpottaa, että kehitystyöhön osallistuu hoitotyön ja toimialan omakohtaisesti tuntevia lääkäreitä ja hoitajia."

Ratkaisuhakuinen ammattikulttuuri

Organisaatiot eivät tee yhteistyötä ilman ihmisiä. Ihmiset ja heidän yhteistyökykynsä ratkaisee, onko yhteistyön lopputulos menestys vai erehdys. Suomalainen ammattikulttuuri mahdollistaa sujuvan yhteistyön yli ammatti-, organisaatio- ja toimialarajojen.

Yhteistyön jokapäiväisen sujuvuuden varmistamiseksi CGI:n tuotekehitysyksiköt sijaitsevat asiakkaiden lähellä mm. Turussa, Tampereella, Helsingissä ja Oulussa. Yhteistoimintaa helpottaa myös se, että kehitystyöhön osallistuu hoitotyön ja toimialan omakohtaisesti tuntevia lääkäreitä ja hoitajia. Näin varmistetaan, että arjen realiteetit, tarpeet ja kansalliset käytännöt ovat tuttuja kaikille osapuolille ja kaikilta osin.

Nyt kun sote-uudistuksen tekeminen vasta todella alkaa ja monella alueella uudistetaan myös IT-järjestelmiä, asiantunteva IT-hankintaosaaminen on tärkeämpää kuin koskaan. On tärkeää ymmärtää, ettei asiakas- ja potilastietojärjestelmien tuottaminen kansallisia tarpeita vastaaviksi onnistu ilman riittäviä paikallisia resursseja ja asiantuntemusta sekä kliinisen hoidon että sote-arkkitehtuurin kehittymisestä. Tästä syystä meilläkin on Suomessa yli 400 asiantuntijaa – vain Suomen sote-IT-tarpeisiin vastaamassa.

 

Kehitämme teknologiaa aina ihmistä varten. OMNI360 mahdollistaa paremman ihmisten välisen kohtaamisen ja entistä eheämpiä työntekijä- asiakas- ja kansalaiskokemuksia.

Kirjoittajasta

Kimmo Alaniska

Kimmo Alaniska

Johtaja, sote-IT-ratkaisut

Vastaan CGI:llä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä, eli OMNI360-ratkaisuistamme. Ydinosaamistani ovat sote-IT sekä ohjelmistoliiketoiminta ja ketterä ohjelmistoliiketoiminnan kehittäminen. Missioni on rakentaa uusia ratkaisuja, jotka tuovat aitoa lisäarvoa terveydenhuolto- ja hyvinvointipalveluihin.