expert-matti-hakkinen

Matti S. Häkkinen

johtaja, sote- ja julkishallinnon palvelut

Jokunen vuosi sitten kirjoitin siitä, miten sote-IT-investoinneissa on riski ajautua ylilyönteihin ja miten sellaiset voi välttää. Sittemmin esimerkit Suomen sote-kentältä ovat osoittaneet varoitukset ja vinkit todeksi. Tässä lyhyt yhteenvetoni, mitkä asiat on syytä huomioida, jotta erityisesti potilastietojärjestelmiin tehtävät investoinnit tuottavat parhaan tuloksen – veroeurojen, tarkoituksenmukaisuuden ja tulevaisuuden turvan kannalta.

Suomalaisiin tarpeisiin vastaavan asiakas- ja potilastietojärjestelmän voi todella hankkia jopa 80 % halvemmalla, kuten jo aiemmin ennakoin. Tämän osoitti todeksi yli 200 000 asukkaan Keski-Uusimaa, joka hankki Suomessa kehitetyn OMNI360-ratkaisun tarjolla olleen amerikkalaisen monoliitin sijaan.

Kustannussäästöjen yksinkertainen selitys on siinä, että uudistumisen tieksi valittiin modulaarinen OMNI360-järjestelmä, jonka toimivuudesta oli jo vahvaa näyttöä useammasta Suomen suurimpiin lukeutuvasta sairaanhoitopiiristä ja kaupungista. Lisäksi käyttöönotto jaksotettiin vaiheittain otettaviksi askeliksi, joka pitää muutoskivut ja -kustannukset mahdollisimman pieninä.

Matti Häkkinen, johtaja, sote- ja julkishallinnon palvelut
Kustannusssäästöjen taustalla OMNI360-järjestelmä ja vaiheittainen käyttöönotto.

Tarkoituksenmukaisuuden osalta resepti perustuu siihen, että hankittava järjestelmä on kehitetty juuri Suomen soteen – yhteistyössä suurista potilasmääristä huolehtivien yliopistosairaaloiden ja kaupunkien kanssa. Yhteiskehittämisen myötä järjestelmät vastaavat suoraan paikallisiin tarpeisiin siten, että taloudellinen vastuu onnistumisesta on markkinatoimijalla eikä veronmaksajilla.

Tulevaisuuden turvaa tuovat järjestelmätoimittajan näytöt uusien teknologioiden, kuten tekoälyn, hyödyntämisestä sekä leveät hartiat huolehtia myös hyvinvointialueiden yksilöllisistäkin palvelutarpeista. Olemme esimerkiksi toimittaneet OMNI360:n puheentunnistusratkaisun sujuvoittamaan kliinikoiden arkea eri puolilla Suomea, myös pääkaupunkiseudulla. Palvelutuotannon sujuvuuden varmistamme Suomessa yli 400 ja kansainvälisesti yli 5 000 sote-IT-ammattilaisen voimin – joukossa lääkäreitä, hoitajia ja muita sote-arjen vaatimukset tuntevia kliinisen työn ammattilaisia.

"Järjestelmät vastaavat suoraan paikallisiin tarpeisiin siten, että taloudellinen vastuu onnistumisesta on markkinatoimijalla eikä veronmaksajilla."

Olen ilolla todennut, miten hyvinvointialueiden IT-päättäjät ovat hyvin kartalla modernin IT-maailman realiteeteista ja riskeistä. Nyt toivon, että heitä myös kuunnellaan, jotta toissijaiset vaikuttimet eivät pääse aiheuttamaan enempää turhia kustannuksia veronmaksajille.

Vain kilpailuttamalla ja huolehtimalla siitä, että toimitusvastuuta on kantamassa riittävän suuri ja vakavarainen yritys, jolla on vahva kokemus Suomen sote-kentän tarpeista, on mahdollista ehkäistä riskit – ja säästää jopa 80 % sote-järjestelmien hankinta- ja käyttökuluista.

 

Kehitämme teknologiaa aina ihmistä varten. OMNI360 mahdollistaa paremman ihmisten välisen kohtaamisen ja entistä eheämpiä työntekijä-, asiakas- ja kansalaiskokemuksia.